Category

Erhverv & Kontor

Kontorhuse, Design City Kolding

Reference / Erhverv

Kontorhus, Design City Kolding

      

Fakta

Bygherre

Bjert Invest A/S

Arkitekt

Arkitema Architects K/S

Totalentreprenør

KPC

Areal

7.000 m2

Periode

2016-2018

Energi

BR15

Certificering

LEED

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Martin Jensen, Bjert Invest


Tilbage

BYGHERRERÅDGIVNING DER SKABER MERVÆRDI

LB Consult har ydet in-house bygherrerådgivning på Bjert Invests ejendomme i byudviklingsområdet Design City Kolding. Der er tale om opførelsen af to kontorhuse til henholdsvis Danske Bank og Sydbank. De to kontorhuse er bygget på én fælles p-kælder, og de deler opholdsarealer på terrænet. Sydbank-bygningens ni etager, som er LEED-certificeret, er netop i april 2018 taget i brug. Etagerne rummer kontorer, kontorlandskaber, møderum og birum. Derudover er der etableret kantine og køkken på en række af etagerne. Bygningerne har et moderne udtryk skabt i stål, beton og glas.

Martin Jensen udtaler: ”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Design City Koldings grundareal er 45.500 m2, og området har et æstetisk fokus med blandt andet en tunnel med interaktivt lys, der skal være med til fortsat at kendetegne Kolding som designby.

Søndergade 43, Aarhus

Reference / Bolig & erhverv

Søndergade 43, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Peter Hildebrandt

Arkitekt

Ardess

Totalentreprenør

Q-Construction

Areal

620 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Morten R. Jakobsen, Q-Construction


Tilbage

EJENDOMMEN FORØGES OG OMBYGGES

I november 2016 startede samarbejdet med Søndergade 43. Ved hjælp af store om- og tilbygninger bliver ejendommens 520 m2 til 620 m2, og arealet vil omfavne både erhvervslokaler og lejligheder, der får adgang via Amaliegade.

Hos LB Consult har vi fornøjelsen af at rådgive kunden vedrørende konstruktionerne, kloak, brandsikring, elinstallationer og VVS-arbejdet, hvilket vil resultere i, at stueetagen bliver udvidet med 34 m2 til butikker, og første til tredje etage ombygges til lejligheder med en altangang. I stedet for det eksisterende trapperum og elevator bliver der tilføjet et udvendigt trappetårn, og hver lejlighed får et depotrum i kælderen.

Grenaa Havn

Reference / Bygherrerådgivning

Grenaa Havn

      

Fakta

Bygherre

Grenaa Havn A/S

Medrådgivere

Møller & Grønborg Oxford Research A/S

Periode

2012-2013

Energi

Efter gældende standarder

LB Consults ydelser

Delløsninger og overordnet koordinering af masterplan 2013-2030

Medarbejder

Lars Bager, LB Consult A/S


Tilbage

Masterplan Grenaa Havn 2013-2030

I 2010 fuldførtes Grenaa Havns perspektivplan fra 2001, som bl.a. indeholdt en havneudvidelse. Derefter fokuserede man fra havnens side på at skabe vækst lokalt som regionalt via udvikling af de havnenære erhvervsarealer inkl. trafikale forhold. Dette udmønter sig i en Masterplan 2030 for Grenaa Havn.

LB Consult har siden 2011 ydet bygherrerådgivning til Grenaa Havn/Norddjurs Kommune i denne forbindelse.

Grenaa Havns fysiske størrelse udgjorde i 2010:

  • ca. 142,5 ha jord (ejet af Grenaa Havn)
  • ca. 2.500 meter kajlængde
  • 11 meters vanddybde
  • 3 færgelejer
  • 3 ro-ro lejer
  • 37.000 m3 tanke til flydende bulk.

De traditionelle forretningsområder ønskes evt. udvidet med rollen som energihavn samt miljø- og genindvindingshavn.

Vestergade 48H, Aarhus

Reference / Erhvervsbyggeri

Vestergade 48H, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

FTF-A / din a-kasse

Arkitekt

Arkitema Architects

Totalentreprenør

Jacob Tømrerfirma A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Areal

600 m2

Periode

September 2015 – juni 2016

Energi

BR2020

LB Consults ydelser

Projektering og tilsyn

Medarbejder

info@lb-consult.dk


Tilbage

Beskrivelse af projektet

I en af Aarhus’ gamle baggårde i Vestergade har A-kassen FTF-A til huse i en ejendom i fire etager. Ud fra Arkitemas tegninger har LB Consult bistået med ingeniørrådgivning i forhold til renoveringen. Den har udmøntet sig i et kontormiljø, hvor eksisterende struktur med trapper, toiletkerner og bærende skillevægge er bibeholdt men omdannet til indgangsparti med loungeområde, kontorer samt møde- og køkkenfaciliteter.

LB Consults rådgivende ingeniører har beregnet statisk dokumentation for de stålbjælker, der sættes ind i nye murhuller. Derudover er der lavet en redegørelse for ventilationen af kontoret samt et lydnotat angående gulvmaterialer. Sidst men ikke mindst har vi udført den nødvendige branddokumentation til myndighedsgodkendelse.