Category

Sundhed

Grindsted Sygehus

Reference / Sundhed

Grindsted Sygehus

referencebillede oversigt passende størrelse32
referencebillede oversigt passende størrelse12
referencebillede oversigt passende størrelse2

Fakta

Bygherre
Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark

Arkitekt
DAI, Esbjerg

Entrepriseform
Fagentrepriser

Periode
2017

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Svend Erik Nielsen, projektchef, Sydvestjysk Sygehus

Flytning af friklinik fra Give til Grindsted Sygehus

Med Region Sydjyllands beslutning om at flytte Friklinikken fra Give Sygehus til Grindsted Sygehus flyttes ca. 100 medarbejdere og funktioner indenfor kirurgi, smertebehandling med mere til ny lokalitet. Bygningerne Give Sygehus tages dermed ud af drift.

Under hele ombygningen på Grindsted Sygehus har alle funktioner på sygehuset været i funktion. Når det drejer sig om hospitalsfaciliteter, kræver arbejdet tit en del koordinering i forhold til special- og særinstallationer i de forskellige lokaletyper. Ligeledes koordineres sådan en ombygning tæt med det arbejdende personale for patienternes skyld, og der er et stort fokus på renholdelse og hygiejne.

Friklinikken er en selvstændig institution under det offentlige sundhedsvæsen, som er til for at aflaste ventelister indenfor kirurgiske og medicinske områder. Det betyder, at operationsfaciliteter er blevet flyttet med. Desuden har bygningen fået installeret en ny indvendig elevator.

LB Consult har forestået først ingeniørrådgivningen og siden også bygherrerådgivningen som projekteringsleder af de ændringer i installationer, som flytningen har medført. Installationerne rummer ventilation, VVS, luftarter og el.

ASP Friplejehjem

Reference / Sundhed

Asp Friplejehjem

Oversigts, grøn
Model, GPP
Model

Fakta

Bygherre
Danske Diakonhjem

Arkitekt
GPP Arkitekter

Totalentreprenør
Penta Byg A/S

Areal
2.900 kvm

Periode
2020-2022

Sum i DKK
32,3 mio. ekskl. moms

Energi
BR20

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Thomas Lindegaard, Penta Byg
tl@pentabyg.dk
+45 41 71 09 51

Om- og tilbygning af Asp Friplejehjem

LB Consult er del af totalentrepriseteamet til om- og tilbygning af Asp Friplejehjem for Danske Diakonhjem.

Opgaven består i nedrivning, om- og tilbygning af et eksisterende plejehjem, hvor der i dag er 24 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter.

De 24 eksisterende 1-rums boliger er utidssvarende og skal nedrives, mens fællesfaciliteterne bevares og skal gennemgå en renovering og ombygning, så der skabes moderne og sunde rammer for beboere og personale.

Der opføres 27 nye 2-rumsboliger som kobler sig på den eksisterende bygningsstruktur. De nye boliger placeres rundt om en indre gårdhave, hvor beboerne trygt kan opholde sig.
Alle bygninger er i et plan og indeholder ud over plejeboligerne stue, anretterkøkken og orangeri.

I projektet er der et stort fokus på at skabe hjemlige og trygge rammer for borgerne samt gode arbejdsforhold for medarbejderne.

LB Consults ydelser
LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand til totalentreprenør og projekterer bærende konstruktioner, afløb, VVS, ventilation, energi og el.

Til projektet er knyttet vores certificerede statiker til KK2.

Hovedprojekt er afleveret til bygherregranskning.

Regionspsykiatrien Randers

Reference / Sundhed

Regionspsykiatrien Randers

psyk
10
Foto

Fakta

Bygherre
Region Midtjylland

Arkitekt
SKALA Arkitekter
Arkitektfirmaet HS Brunsgaard

Entrepriseform
Totalentreprise

Areal
1.800 kvm

Periode
2020-2022
Status: udbudsfasen er afsluttet 11. september 2020. Udførelse påbegyndes 1. oktober 2020.

Sum i DKK
16,8 mio.

Energi
BR20

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Brandstrategi
Commissioning

Kontaktperson
Søren Kusk Godiksen
Regionpsykiatrien Randers
Teknisk Afdeling
soegod@rm.dk
+45 24 82 78 97

Gennemgribende renovering og ombygning til psykiatrisk ambulatorium

LB Consult har bistået Regions Midtjylland med ingeniørrådgivning ifm. en gennemgribende renovering og indretning af psykiatrisk ambulatorium i Randers.
Ambulatoriet indrettes fra stueplan til og med 2. sal i en eksisterende 4-etagers ejendom. I alt skal ca. 1.800 m2 renoveres.
Der skal foretages en gennemgribende renovering af ejendommen, der ryddes til råhus og efterfølgende bygges op igen med helt nye rum, overflader, installationer mm.

El-tekniske ydelser
LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for alle fag; statik, VVS, ventilation, indeklima, energi, brand og el.

I samarbejde med totalrådgiver Skala Arkitekter har vi projekteret og udarbejdet det komplette udbudsmateriale i forbindelse med renoveringen i tæt dialog med bygherre, Region Midtjylland.

LB Consult har i denne sammenhæng ligeledes arbejdet tæt sammen med bygherre og rådgivet denne i forbindelse med udbud på bygherreleverancer, herunder bl.a. AV-anlæg og installationer, ADK-anlæg og trådløst netværk

Projektet omfatter store dele af de el-tekniske discipliner, herunder projektering af belysningsanlæg og lysberegninger samt udarbejdelse af belysningsplaner og udbudsbeskrivelser.

LB Consult fungerer derudover som CX-leder i forbindelse med idriftsætning af de tekniske installationer.

Bofællesskabet Multihuset

Reference / Sundhed

Bofællesskabet Multihuset

Multihuset Sindingsgade Kjellerup
20200309_091019
Multihuset

Fakta

Bygherre
Silkeborg Kommune

Entrepriseform
Fagentreprise

Areal
2.718 kvm

Periode
2020-2021

Sum
3,5 mio. kr.

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Projekteringsledelse
Arbejdsmiljøkoordinator P+B
Byggeledelse

Kontaktperson
Iwo Jensen, Silkeborg Kommune
iwo.jensen@silkeborg.dk
+45 29 45 01 02

Renovering og brandforbedring af bofællesskab

Multihuset er et bofællesskab til voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede, autisme og en psykiatrisk overbygning til nogle af disse funktionsnedsættelser.

Multihuset består af 10 plejeboliger, fællesarealer og aktivitetscentre.

I de senere år er der kommet et øget fokus på brandsikkerheden på landets plejecentre, og Multihuset i Silkeborg Kommune stod derfor over for en renovering med fokus på opgradering af de brandtekniske installationer, herunder særligt de el-tekniske installationer.

LB Consults ydelser
LB Consult har bistået bygherre med teknisk rådgivning inden for el- og VVS-installationer og brandsikkerhed, herunder installation af ABA-anlæg og sikkerhedsbelysning.

LB Consult har rådgivet Silkeborg Kommune i valg af løsningen, stået for hele udbudsprocessen, herunder udarbejdet tegnings- og udbudsmateriale, tidplan og tilbudsliste samt kontrahering mm.
LB Consult har derudover screenet og udskiftet ældre og energikrævende belysningsarmaturer til mere energieffektive belysningsarmaturer.
Arbejdet har omfattet udarbejdelse af belysningsplaner med indtegnede belysningsarmaturer, sensorstyring, afbrydere mm.

Derudover udfører vi projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinator P+B samt byggeledelse.

Renoveringen foretages, mens bofællesskabet er beboet og faciliteterne er i brug, hvilket kræver nærværende byggeledelse og koordinering, så gener for borgere og personale minimeres.

Projektet er under udførelse og står færdigt i maj 2021.

Ny Sengebygning

Reference / Ny Sengebygning

Ny Sengebygning, Sydvestjysk Sygehus

20190830_141854
20190301_130455
20190830_125942

Fakta

Bygherre
Region Syddanmark
Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Arkitekt
Arkitema Architects

Totalentreprenør
MT Højgaard

Areal
14.900 kvm

Periode
Rådgivning: 2014-2020
Byggeri: 2016-2019

Energi
Lavenergiramme 2020

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Svend Erik Nielsen, projektchef SVS

Ny Sengebygning, Sydvestjysk sygehus

Da hjertet i det nye akutsygehus i Esbjerg, Fælles Akut Modtagelse, var færdigbygget, blev den næste store del af projektet, den 14.900 m2 store sengebygning, igangsat.
Sengebygningen stod klar i august 2019 og består blandt andet af et ankomstområde, mødecenter, ambulante funktioner, auditorium med plads til op til 150 personer og 158 enkeltsengsstuer. Sengestuerne er en nytænkning af patientforløbet, og de er derfor indrettet med henblik på selvhjælp og sætter patienten i centrum. Ambitionen var at ændre sygehusets indretning til patienternes perspektiv og sengebygningen understøtter denne ambition ved at sikre trivsel for den enkelte patient og omsorgsfulde patientforløb.

Flytteplanlægning
Efter aflevering har LB Consult sammen med en stab på SVS Esbjerg planlagt, koordineret og gennemført indflytning og idriftsættelse af de forskellige afdelinger på alle fem etager. I denne forbindelse afholdt vi brugermøder, hvor arbejdsprocessen ift. rum og inventar, indkøb af inventar og indflytning blev koordineret internt og eksternt mellem de forskellige aktører og brugergrupper.

LB Consults ydelser
LB Consult er tilknyttet projektet som ekstern bygherrerådgiver og har haft til opgave at kvalitetssikre udbudsmaterialet til totalentrepriseudbud, ligesom vi har deltaget i evaluering og bedømmelse af totalentreprisetilbuddene og afklaret de tekniske aspekter af det vindende tilbud.
Ved en gennemgående granskning af projektmaterialet ved hver faseovergang og udarbejdelse af faseovergangsdokumenter har LB Consult i projekteringsfasen sikret at totalentreprenørens rådgiverteam leverede iht. kontrakten.
LB Consult har under udførelsen af Ny Sengebygning været intern projektleder for projektafdelingen på SVS Esbjerg med ansvar for, at totalentreprenøren opfylder kontraktens bestemmelser for tid, økonomi og kvalitet.

LB Consult har varetaget bygherretilsynet under opførelsen, ligesom vi har udført bygherrens mangelgennemgang og efterfølgende sikret at registrerede fejl og mangler blev udbedret inden aflevering.

Ny Grønningen, Tinglev

Ny Grønningen, Tinglev

Reference / Plejecenter

Ny Grønningen, Tinglev

Ny Grønningen, Tinglev
Indefra bolig
Ny Grønningen, Tinglev

Fakta

Bygherre
Aabenraa Kommune

Arkitekt
Arkitektfirmaet Frost Larsen
Wad Landskabsarkitekter
RasmusRasmus Arkitekter

Entrepriseform
Fagentrepriser

Areal
2.350 kvm

Periode
2019-2021

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Christian Bøgh, Arkitektfirmaet Frost Larsen

Mit hjem - vores hus

I Tinglev opføres 24 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer.

Projektet tager udgangspunkt i det omkringliggende boligkvarter og det er ambitionen, at Ny Grønningen skal blive endnu et attraktivt boligområde i byen – ikke en institution.

Plejehjemmet disponeres enkelt med to seperate boenheder med 12 boliger i hver enhed i naturlig sammenhæng med fælleshusets servicearealer. Boligerne udformes som individuelle ”huse”, hvor hver bolig har egen hoveddør frem for at ligge på en institutionsgang. I indretningen af plejeboligerne er der fokus på nærhed og hjemlighed i kendte rammer. Hverdagslivet for beboerne bliver således en moderne ramme, som i udtryk og materialer minder om den bolig, beboerne typisk kommer fra.

Boligerne er disponeret over samme planløsning og placeret omkring et indre beskyttet gårdrum. Strukturen skaber en naturlig rundgang, hvor den fælles opholdsstue bliver ankerpunktet. Rundgangen har hele tiden kig til gårdhaven, så man kan orientere sig.

Ud over boligerne indeholder projektet 540 m2 serviceareal, hvoraf størstedelen placeres i en servicebygning, som er i to etager. De tre bygninger danner tilsammen en trelænget gård, der rammer gårdmiljøet med små haver og stier ind.

Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter, ligesom der er fokus på nem adgang til fællesarealerne. Boenhederne placeres i Tinglev Byparks grønne rum og er ”gennemskåret” af det offentlige stiforløb med fælleshuset som det naturlige omdrejningspunkt, hvor hele Grønningen inddrages i det aktive uderum.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet inden for alle ingeniørfag inkl. fagtilsyn

Stenslundcentret

Reference / Bolig og sundhed

Stenslundcentret, Odder Kommune

      

Fakta

Bygherre

OK-fonden

Arkitekt

GPP Arkitekter

Totalentreprenør

Høgh og Sønberg A/S

Areal

2.100 kvm

Periode

2018-2020

Sum i DKK

31 mio.

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS og kloak

Referenceperson

Michael Loft Nielsen, Høgh og Sønberg A/S


Tilbage

30 nye plejeboliger i Odder

I Odder opføres 30 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer. Hertil kommer en mindre ombygning af ca. 30 kvm serviceareal. Projektet indeholder også etablering af de tilhørende udearealer, og det er et centralt element i projektet, at plejehjemmet spiller sammen med omgivelserne og de eksisterende plejeboliger på nabogrunden, der alle er i ét plan.

De 30 plejeboliger har et samlet areal på 2.100 kvm og skal opføres i to etager. Boligerne skal afhjælpe et stigende antal ældre i byen og sikre plads til de borgere, der står på venteliste til en plejehjemsbolig og gerne vil blive i byen. Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet inden for konstruktioner, VVS og kloak.

Plejecentret forventes at stå færdigt medio juni 2020.

Tak til GPP Arkitekter for lån af visualiseringer.

Dagkirurgisk Center, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Reference / Sundhed

Dagkirurgisk Center, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

      

Fakta

Bygherre

Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark

Arkitekt

Tekt Arkitektur / Ravn Arkitektur

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

1.800 kvm

Periode

2018-2019

Sum i DKK

25 mio.

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for el, VVS, ventilation, luftarter og sprinkling

Referenceperson

Svend Erik Nielsen, Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark. Tlf: 20180503. Mail: svend.erik.nielsen@rsyd.dk

Ombygning og udvidelse af Dagkirurgisk Center på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg udvides, ombygges og moderniseres Dagkirurgisk Center.

Projektet nytænker sygehusets operationskapacitet, hvor modtagelsen af alle planlagte kirurgiske forløb for både Dagkirurgisk Center og den centrale operationsafdeling samles ét sted. Det gør det muligt at omlægge patientforløb fra indlagt operationsforløb til dagkirurgisk. Samtidig flyttes det naboliggende gynækologiske ambulatorium, så dagkirurgien kan udvides med 400 kvm til at omfatte 1.800 kvm i alt. Projektet har et langt tidsperspektiv, fordi ombygningen foregår, imens sygehuset er i drift.

Ombygningen indeholder bl.a.:

  • Etablering af én fælles indgang der skal sikre en enklere ankomst og et gennemskueligt patientforløb.
  • Opgradering og modernisering af operationsstuer samt vente-, omklædnings- og opvågningsfaciliteter.
  • Adskillelse af klargjorte og ikke-klargjorte patienter og pårørende.
  • Bedre og roligere omgivelser for forberedelse og klargøring inden operation.
  • Plads til pårørende undervejs i et operationsforløb.
  • Øget OP-kapacitet gennem højere grad af fleksibilitet i indretningen

LB Consults ydelser:

LB Consult projekterer og beskriver de tekniske fag (el, VVS, ventilation, luftarter og sprinkling). Der projekteres nye installationer i alle rum og nye hovedtavler for el og ved OP-stuerne. Projektet har også til formål at opdatere alle tekniske installationer til OP-stuerne, så de projekteres efter de nyeste standarder.

 

 

Det Nye Universitetshospital (DNU), Skejby

Reference / Sundhed

Det Nye Universitetshospital (DNU), Skejby

      

Fakta

Bygherre

Region Midtjylland

Areal

300.000 m2

Periode

2013-2019

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Majbritt Lillelund, Teknisk Afdeling, DNU

Det nye universitetshospital – 4 hospitaler på ét område

LB Consult har i mere end fem år ydet Teknisk Afdeling, AUH teknisk rådgivning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Rådgivningen har bl.a. bestået i at planlægge, projektere, kontrahere og byggestyre forskellige ombygninger/lokalerokader – lige fra den indledende dialog med brugergrupper til aflevering og drift. Det omhandler bl.a. rum med røntgenudstyr, CT- og MR-scannere samt interventionsudstyr og diverse andre tekniske opgaver og ombygninger.

Siden foråret 2013 har LB Consult endvidere været involveret i bl.a. indkøb af teknisk inventar til det nye DNU projekt (> dkr. 200 mio.). Opgaven omfatter alt lige fra registrering af eksisterende teknisk udstyr på AUHs tre hospitaler, dialog med brugergrupper, udarbejdelse af udbud- og kravsspecifikation, tilbudssupport, kontrahering samt koordinering i forbindelse med udførelse, fagtilsyn mm.

Ligeledes deltager LB Consult, som repræsentant for hospitalets tekniske afdeling, i projektgennemgangsmøder med hele projektafdelingen bag det nye hospital.

Hos LB Consult arbejder 2-3 ingeniører dagligt med hospitalsbyggeriet, hvor de også har delvist faste kontorpladser.

Ny linnedmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Reference / Sundhed

Ny linnedmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

      

Fakta

Bygherre

Region Syddanmark, SVS Esbjerg

Arkitekt

D.A.I.

Hovedentreprenør

NEM BYG A/S

Areal

Ca. 285 m2

Periode

2016

Sum

Ca. Kr. 5,6 mio.

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Bygherre- og ingeniørrådgivning

Referenceperson

Projektchef, Svend Erik Nielsen, Sydvestjysk Sygehus

EN TILBYGNING MED STRAM DEADLINE

Som en del af udbygningen og moderniseringen af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg blev der opført en tilbygning til en ny linnedmodtagelse, der modtager varer samt håndterer rent og urent linned. Tilbygningen opbevarer også al sygehusets linned, og herfra distribueres linned videre til hele sygehuset via et gangsystem i kælderen.

I den forbindelse blev vi hos LB Consult tilknyttet som bygherrens repræsentant under udførelsen og teknisk rådgiver på opgaven, som skulle være færdig i uge 42 2016. Den stramme deadline skyldtes, at den eksisterende linnedmodtagelse måtte lade livet, så arealet kunne frigøres til at gøre plads til opførelsen af en ny sengebygning.