Category

Industri

Medicinalvirksomhed Kalundborg

Reference / Industri

Medicinalvirksomhed, Kalundborg

      

Fakta

Bygherre

Privat virksomhed. medicinalindustri,
Kalundborg

Arkitekt

JYTAS A/S

Totalentreprenør

JYTAS A/S

Areal

7.200 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Christian Torp, Jytas A/S

FOKUS PÅ STABILITET OG MINIMERING AF VIBRATIONER

I Kalundborg har LB Consult projekteret en 7.200 m2
stor bygning til en medicinalvirksomhed. Bygningen rummer tre etager til laboratorier og kontorfaciliteter og udføres som et modulbyggeri, hvilket giver et hurtigt og sikkert byggeprojekt samt en økonomisk, simpel og praktisk proces.

LB Consults ydelser
Hos LB Consult har vi været tilknyttet projektet som rådgiver på statik, energiramme, VVS og ventilation. Et af de særlige forhold, der har været fokus på, er de skærpede krav til vibrationerne i bygningens gulvopbygninger, da arbejdet i flere af laboratorierne er yderst følsomme overfor vibrationer. Derfor har vi haft et særligt fokus på stivhed og egen svingninger i etagedækkene

PostNord

Reference / Industri

PostNord

      

Fakta

Bygherre

PostNord

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

14.500 m2

Periode

2015-2016

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Ivan J. Jensen, PostNord


Tilbage

FRA BREVSORTERINGSANLÆG TIL PAKKETERMINAL

Teknologien udvikler sig hurtigt, og nye tendenser kommer til. Det har blandt andet betydet, at antallet af afsendte breve er faldet, hvilket PostNord bestemt har mærket. Derimod er internethandel på sit højeste, og derfor er brevene blevet erstattet med større pakker. Med en udvikling som denne mærkede PostNord et behov for nye logistiske systemer og en ny og moderne indretning af postterminalen i Risskov. Dette resulterede i, at vi hos LB Consult var med til at ændre postcentret fra et brevsorteringsanlæg til en pakketerminal med håndtering af op til 10.000 pakker i timen.

Vores opgave i projektet var at stå for projektering og udbud af konstruktioner, VVS, ventilation, EL og brand samt tilsyn og byggeledelse. En stor udfordring i projektet var at få nedrivning, ombygning og opsætning af pakkemaskine samt en terminal i drift til at kunne fungere på samme tid.

Grenaa Havn

Reference / Bygherrerådgivning

Grenaa Havn

      

Fakta

Bygherre

Grenaa Havn A/S

Medrådgivere

Møller & Grønborg Oxford Research A/S

Periode

2012-2013

Energi

Efter gældende standarder

LB Consults ydelser

Delløsninger og overordnet koordinering af masterplan 2013-2030

Medarbejder

Lars Bager, LB Consult A/S


Tilbage

Masterplan Grenaa Havn 2013-2030

I 2010 fuldførtes Grenaa Havns perspektivplan fra 2001, som bl.a. indeholdt en havneudvidelse. Derefter fokuserede man fra havnens side på at skabe vækst lokalt som regionalt via udvikling af de havnenære erhvervsarealer inkl. trafikale forhold. Dette udmønter sig i en Masterplan 2030 for Grenaa Havn.

LB Consult har siden 2011 ydet bygherrerådgivning til Grenaa Havn/Norddjurs Kommune i denne forbindelse.

Grenaa Havns fysiske størrelse udgjorde i 2010:

  • ca. 142,5 ha jord (ejet af Grenaa Havn)
  • ca. 2.500 meter kajlængde
  • 11 meters vanddybde
  • 3 færgelejer
  • 3 ro-ro lejer
  • 37.000 m3 tanke til flydende bulk.

De traditionelle forretningsområder ønskes evt. udvidet med rollen som energihavn samt miljø- og genindvindingshavn.