Category

Kultur & Idræt

Skt. Nikolaigården

Reference / Kontor og erhverv

Skt. Nikolaigården, Aarhus

Foto
Oversigt indretning
Forside disp.

Fakta

Bygherre
Vor Frue Kirke Menighedsråd

Arkitekt
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen

Areal
790 kvm

Periode
2020-2021

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Bruno Viuf Larsen,
Arkitektfirmaet VMB
bvl@vmb-arkitekter.dk
+45 40 96 15 67

Om- og tilbygning af Skt. Nikolaigården

Den historiske og charmerende sognegård, Skt. Nikolaigården, fungerer som kirkekontor, derfor er det vigtigt at bygningen opfylder både gæsters og personalets behov.

Med sin smukke, men tillukkede facade mod Vestergade, den labyrintagtige indretning og behovet for mere plads og åbenhed er LB Consults og VMB Arkitekters opgave at løse disse udfordringer.

Et lyst og åbent miljø
Skt. Nikolaigården består af to ældre, sammenhængende huse, som med sine 590 kvm ikke opfylder både nuværende og fremtidige behov. Om- og tilbygningens opfylder ønsket om at skabe mere plads til især konfirmationsundervisning, men i den grad også at åbne og lysne lokalerne og kontormiljøet.

De eksisterende lokalers ombygning skal skabe tilgængelighed og lyse lokaler, som ønsket. Tilbygningen, som består af 200 kvm mod syd skal give god plads til tre moderne undervisningslokaler til sognets konfirmander. Det nye indgangsparti har åbenhed og kig gennem huset fra gade til sognegården i højsædet.

LB Consults ydelser
I arbejdet med tilbygningen er der lagt stor vægt på at balancere mellem de historiske værdier og arkitekturen i området samtidig med at kontor- og undervisningsmiljøerne lever op til en tidssvarende og moderne indretning.

LB Consults opgave omfatter at levere teknisk rådgivning og bistand i en lang række rådgivningsfaser med fokus til forskellige ingeniøropgaver, herunder; konstruktion, energiberegninger, VVS, ventilation, el og brand.

Kunstgræsbane, Viby IF

Kunstgræsbane Viby IF

Reference / Kultur & Idræt

Kunstgræsbane, Viby IF

Kunstgræsbane Viby IF
Kunstgræsbane Viby IF
Kunstgræsbane Viby IF

Fakta

Bygherre
Viby IF Fodbold Kunstgræsbane Aps

Totalentreprenør
Nordisk Kunstgræs/AML entreprise

Areal
11.600 kvm

Periode
2018-2019

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Alex Nørgaard, Viby IF
+45 4058 2230
an.adv8260@gmail.com

Fodbold udendørs året rundt

De mange daglige aktiviteter på Viby IF’s udendørs boldbaner slider på banerne. For at sikre, at banerne også i fremtiden kan benyttes i samme omfang som nu, er der etableret et nyt 11.600 kvm kunstgræsanlæg.

Kunstgræsbanen etableres med delvis inddragelse af to eksisterende baner – en grusbane og en jordbane. Der er i projektet fundet plads til en 11-mandsbane og 2 stk. 5-mandsbaner. Omkring hele anlægget opføres der et 2 meter højt flethegn. Bag 11-mandsmålene føres hegnet op i 4 meters højde.

For spilbarhed i mørke timer er der sørget for 6 nye fundamenter, hvorpå der er rejst 18 meter høje master med metalhalogen belysning.

I projektplanlægningen blev der også taget højde for Aarhus Vands kommende kloakseparering af spildevand i Viby-området, hvilket har haft indflydelse på banens placering.

 

LB Consults ydelser

LB Consult har sørget for de korrekte myndighedsgodkendelser samt dimensionering og projektering af kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar jordarbejde, opbygning af bærelag samt drænings- og belysningsanlæg.

Marselisborghallen

Reference / Kultur og idræt

Marselisborghallen

Marselisborghallen   Marselisborghallen   Marselisborghallen

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune & Aarhus 1900

Arkitekt

RUBOW Arkitekter

Totalentreprenør

Lyngby Entreprise A/S

Areal

1265 m2

Periode

2018-2019

Sum i DKK

20 mio.

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, el og energi

Referenceperson

Ole Hald, Lyngby Entreprise A/S

Om- og tilbygning af Marselisborghallen

Marselisborghallen står i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. LB Consult er en del af det team, der skal sikre, at hallen og dens omgivelser også i fremtiden bliver et moderne centrum for idræt og bevægelse.

Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten, og som trækker folk ind og giver dem lyst til at tage del i aktiviteterne.

I forbindelse med om- og tilbygningen af Marselisborghallen har LB Consult ydet ingeniørrådgivning inden for alle ingeniørfaggrupper. LB Consult har projekteret konstruktionerne, kloak, VVS og ventilation, el og energi. Derudover har projektgruppen haft særligt fokus på luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener i de forskellige opholds-, møde- og træningsrum. Der er taget højde for, at de store vinduespartier kan give problemer med for høje temperaturer. Ved at integrere forsatsvægge og ovenlysvinduer sikrer man, at der kan komme en naturlig luftstrøm gennem bygningen.

Den nye og ombyggede Marselisborghal forventes at stå færdig primo september 2019.

HEI Kunstgræsbane

Reference / Anlæg

HEI Kunstgræsbane

      

Fakta

Bygherre

HEI Fodbold ApS

Hovedentreprenør

WGS – Wellness Group A/S

Areal

11.000 m2

Periode

2014-2017

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Referenceperson

Morten Reher-Langberg, HEI Kunstgræs


Tilbage

Ny kunstgræsbane i HEI

I de kolde og våde vintermåneder må naturlige græsbaner ofte bukke under for vand og frost. Det kræver en hvilepause, og derfor har sportsklubben HEI ofte brugt deres grusbane for at holde liv i fodboldaktiviteterne i løbet af vinteren. Men i HEI er en 11.000 m2 kunstgræsbane nu opført, og det er derfor muligt at spille fodbold på græs året rundt. LB Consult har været teknisk rådgiver og bidraget med blandt andet et projekt for terræn og underlag, dræningsanlæg for banen, belysningsanlæg, hegn og skur.

Bygherre Morten Reher-Langberg fra HEI Kunstgræs beskriver samarbejdet således:

”Michael Høyer Østergaard fra LB Consult har fungeret som vores rådgiver i hele forløbet og har bistået Kunstgræsudvalget i HEI med såvel skitseforslag, myndighedskontakt, projektering, udbud, kontrahering og under udførelsen med tilsyn og kontrol af arbejdet. Hele vejen igennem har vi oplevet en kompetent og løsningsorienteret rådgivning, som i alle sammenhænge har fungeret fortrinligt.”

Første spadestik blev taget den 2. maj, og banerne stod klar til indvielse i oktober 2017.

ASA Kunstgræsanlæg

Reference / Anlæg

ASA Kunstgræsanlæg

      

Fakta

Bygherre

ASA kunstgræs ApS

Hovedentreprenør

Nordisk Kunstgræs NKI

Areal

17.000 m2

Periode

2015-2017

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Anders Pilegaard Hansen, ASA


Tilbage

STORT KUNSTGRÆSANLÆG TIL
POPULÆR SPORTSKLUB

ASA’s fodboldbaner ved Ingerslevs Boulevard i Aarhus har i mange år været populære. Det slider på banerne, og for at skabe kapacitet i området er der etableret et nyt 17.000 m2 stort kunstgræsanlæg. Anlægget er etableret på de daværende bold- og grusbaner og består i dag af en 11-mandsbane med kunstigt lys, to 5-mandsbaner, fire 3-mandsbaner og en multibane.

I forbindelse med dette projekt har vi hos LB Consult været bygherrerådgiver for fodboldklubben ASA, som både er bygherre og ejer af anlægget. Vores opgave var at dimensionere og projektere kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar blandt andet jordarbejde, opbygning af bærelag, drænings- og belysningsanlæg. Herudover har vi haft byggeledelsen frem til og med afleveringen af anlægget.

BMI Kunstgræsbane, Beder og Malling

Reference / Anlæg

BMI Kunstgræsbane, Beder og Malling

      

Fakta

Bygherre

B.M.I Kunstgræs ApS og BMI Støtteforening

Hovedentreprenør

WGS – Wellness Group A/S

Areal

11.000 m2

Periode

2014-2015

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Referenceperson

Claus Pedersen, BMI


Tilbage

Grønt græs året rundt

Beder-Malling Idrætsforening, BMI, er ligesom så mange andre klubber tvunget til at forlade deres græsbaner om vinteren og enten spille på grus, indenfor eller holde vinterpause. En kunstgræsbane gør det muligt at spille fodbold på græs året rundt. Derfor valgte BMI i 2014 LB Consult til at omdanne deres grusbane til en kunstgræsbane.

LB Consult har været eneste rådgiver i både myndigheds- og hovedprojekt og har bidraget med et samlet projekt, der drejer sig om jordarbejde og opbygning af bærelag, dræningsanlæg, belysningsanlæg, et hegn og et skur på 30 m2 til vedligeholdelsesmateriel. Desuden var der i LB Consults tilbud indeholdt byggeledelse med afholdelse af nødvendige byggemøder, udarbejdelse af byggeregnskab samt to fagtilsyn og en afsluttende mangelgennemgang.

Kunstgræsbanen er en officiel 11-mandsbane på 11.000 m2.