Category

Kultur & Idræt

Marselisborghallen

Reference / Kultur og Idræt

Marselisborghallen

_L9A7307 web
_L9A7368 web
_L9A7339 web

Fakta

Bygherre
Aarhus Kommune
Aarhus 1900

Arkitekt
RUBOW Arkitekter

Totalentreprenør
Lyngby Entreprise A/S

Areal
Nybyggeri: 1.265 kvm
Renovering: 100 kvm

Periode
2018-2019

Sum
Ca. 20 mio.

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Fagtilsyn
Brandstrategirapport

Kontaktperson
Ole Hald, Lyngby Entreprise
oh@lyngby-as.dk
+45 2964 6253

Om- og tilbygning af Marselisborghallen

Marselisborghallen står i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. Bygningen er oprindeligt fra 1967 og har med sine sorte balustre udstrålet modernistisk bygningskunst. Hallen og dens faciliteter har dog længe trængt til en modernisering og renovering med respekt for den særlige arkitektur og funktion, som stedet repræsenterer.

LB Consult var en del af totalentrepriseteamet, der skulle ombygge og modernisere Marselisborghallen og dens omgivelser, så den også i fremtiden er et moderne centrum for idræt og bevægelse.

Centrum for kultur- og foreningsliv
Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten, og som trækker folk ind og giver dem lyst til at tage del i aktiviteterne.

Ombygning og modernisering
I projektet blev den lave sidebygning på 385 m2 revet ned og erstattet af en to-etagers sidebygning på 1.265 m2 med faciliteter til publikum, træning, administration og en multihal. Derudover blev facaderne renoveret.
Facaden er efter renoveringen åben og indbydende og synliggører den aktivitet, der foregår inde i huset, og skaber dermed en visuel forbindelse fra gade til hal.

LB Consults ydelser
I projektet har LB Consult ydet ingeniørrådgivning inden for alle ingeniørfaggrupper. LB Consult har projekteret konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, el og energi samt udarbejdet brandstrategirapport.

Derudover har projektgruppen haft særligt fokus på luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener i de forskellige opholds,- møde- og træningsrum, ligesom der er taget højde for, at de store vinduespartier i facaden kan give problemer med for høje temperaturer.

Den nye, moderniserede Marselisborghal stod færdig i september 2019.

Vonsild Sognehus

Reference / Erhverv og kultur

Vonsild sognehus

IMG_2635
IMG_4875
IMG_4862

Fakta

Bygherre
Vonsild Kirkes menighedsråd

Arkitekt
CUBO Arkitekter

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
466 kvm

Periode
2018-2019

Sum
13 mio. kr.

Energi
BR15

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning, fagtilsyn og byggeledelse

Referenceperson
Thomas Kranz, CUBO Arkitekter

Gul klassicistisk kirke får nyt sognehus

Det nye gule sognehus på 466 m2 erstatter en ældre bygning på 103 m2. Den gule farve kendetegner al træbeklædning samt alle vinduer samt ud- og indvendige døre. På den måde taler det nye sognehus sammen med den gamle kirke.

Sognehuset er en bygning i ét plan, hvor der er fokus på indbydende indgangspartier og lysindfald i fællessrum såvel som kontorer og undervisningsfaciliteter. Derudover rummer bygningen også sognets kapel. Funktionerne i den aflange bygning er delt op i to. Kapel og graverfaciliteter til kirkegårdens personale ligger i den ene ende. Herefter følger et gennemgående uderum i bygningens bredde med overdækning. I bygningens anden ende er der placeret kontorer og undervisningsfaciliteter. Langs bygningens front er der et bredt, overdækket terasse- og adgangsparti med rampe og siddepladser.

Byggepladsen blev etableret udenom en fredet blodbøg, som gårdspladsen foran det nye sognehus nu centrerer sig om. I byggeprocessen blev den nuværende graverbygning delvist stående, da installationer mellem graverbygning og kirkerum var sammenkoblede. Gammelt er veget for nyt efterhånden.

LB Consult bistod med ingeniørrådgivningen for alle bærende konstruktioner, el og VVS på projektet. Dertil fagtilsyn og byggeledelse.

Trailcenter, Seest

Reference / Anlæg

Trailcenter, Seest

placering 2
visualisering 2
visualisering 3

Fakta

Bygherre
Kolding Kommune

Arkitekt
Tegnestuen Mejeriet
MECO architects

Areal
480 kvm

Periode
2019-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Finn Smidt, Tegnestuen Mejeriet
+45 2011 4780
fs@mejeriet.dk

Porten til naturen

Projektforslaget til det kommende trailcenter i Seest er blevet til i et samarbejde mellem Kolding Kommune og forskellige grupper, der alle har det til fælles, at de færdes på spor i naturen. Trailcenteret skal være et aktiv i alle former for udendørs aktiviteter.

Trailcenteret skal være et lokalt mødested, der samler både foreningslivet og især også den selvorganiserede idræt, som boomer. Det skal skabe grundlag for at give flere borgere mulighed for et sundere og mere aktivt liv gennem tanken: “Bevæg dig for livet”.

For indeværende er det cyklister, løbere, petanque-spillere, Dansk Landroverklub, Seest Boldklub og de lokale spejdere, der forventes at bruge trailcenterets faciliteter. Desuden er Kolding by allerede værter for Rigtige mænd-løb og den årlige Grøn Koncert-turné, hvor trailcenterets faciliteter i fremtiden også kan komme i spil.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet.

Skt. Nikolaigården

Reference / Kontor og erhverv

Skt. Nikolaigården, Aarhus

Foto
Oversigt indretning
Forside disp.

Fakta

Bygherre
Vor Frue Kirke Menighedsråd

Arkitekt
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen

Areal
790 kvm

Periode
2020-2021

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Bruno Viuf Larsen,
Arkitektfirmaet VMB
bvl@vmb-arkitekter.dk
+45 40 96 15 67

Om- og tilbygning af Skt. Nikolaigården

Den historiske og charmerende sognegård, Skt. Nikolaigården, fungerer som kirkekontor, derfor er det vigtigt at bygningen opfylder både gæsters og personalets behov.

Med sin smukke, men tillukkede facade mod Vestergade, den labyrintagtige indretning og behovet for mere plads og åbenhed er LB Consults og VMB Arkitekters opgave at løse disse udfordringer.

Et lyst og åbent miljø
Skt. Nikolaigården består af to ældre, sammenhængende huse, som med sine 590 kvm ikke opfylder både nuværende og fremtidige behov. Om- og tilbygningens opfylder ønsket om at skabe mere plads til især konfirmationsundervisning, men i den grad også at åbne og lysne lokalerne og kontormiljøet.

De eksisterende lokalers ombygning skal skabe tilgængelighed og lyse lokaler, som ønsket. Tilbygningen, som består af 200 kvm mod syd skal give god plads til tre moderne undervisningslokaler til sognets konfirmander. Det nye indgangsparti har åbenhed og kig gennem huset fra gade til sognegården i højsædet.

LB Consults ydelser
I arbejdet med tilbygningen er der lagt stor vægt på at balancere mellem de historiske værdier og arkitekturen i området samtidig med at kontor- og undervisningsmiljøerne lever op til en tidssvarende og moderne indretning.

LB Consults opgave omfatter at levere teknisk rådgivning og bistand i en lang række rådgivningsfaser med fokus til forskellige ingeniøropgaver, herunder; konstruktion, energiberegninger, VVS, ventilation, el og brand.

Kunstgræsbane, Viby IF

Kunstgræsbane Viby IF

Reference / Kultur & Idræt

Kunstgræsbane, Viby IF

Kunstgræsbane Viby IF
Kunstgræsbane Viby IF
Kunstgræsbane Viby IF

Fakta

Bygherre
Viby IF Fodbold Kunstgræsbane Aps

Totalentreprenør
Nordisk Kunstgræs/AML entreprise

Areal
11.600 kvm

Periode
2018-2019

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Bygherrerådgivning

Referenceperson
Alex Nørgaard, Viby IF
+45 4058 2230
an.adv8260@gmail.com

Fodbold udendørs året rundt

De mange daglige aktiviteter på Viby IF’s udendørs boldbaner slider på banerne. For at sikre, at banerne også i fremtiden kan benyttes i samme omfang som nu, er der etableret et nyt 11.600 kvm kunstgræsanlæg.

Kunstgræsbanen etableres med delvis inddragelse af to eksisterende baner – en grusbane og en jordbane. Der er i projektet fundet plads til en 11-mandsbane og 2 stk. 5-mandsbaner. Omkring hele anlægget opføres der et 2 meter højt flethegn. Bag 11-mandsmålene føres hegnet op i 4 meters højde.

For spilbarhed i mørke timer er der sørget for 6 nye fundamenter, hvorpå der er rejst 18 meter høje master med metalhalogen belysning.

I projektplanlægningen blev der også taget højde for Aarhus Vands kommende kloakseparering af spildevand i Viby-området, hvilket har haft indflydelse på banens placering.

 

LB Consults ydelser

LB Consult har sørget for de korrekte myndighedsgodkendelser samt dimensionering og projektering af kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar jordarbejde, opbygning af bærelag samt drænings- og belysningsanlæg.

HEI Kunstgræsbane

Reference / Anlæg

HEI Kunstgræsbane

      

Fakta

Bygherre

HEI Fodbold ApS

Hovedentreprenør

WGS – Wellness Group A/S

Areal

11.000 m2

Periode

2014-2017

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Referenceperson

Morten Reher-Langberg, HEI Kunstgræs


Tilbage

Ny kunstgræsbane i HEI

I de kolde og våde vintermåneder må naturlige græsbaner ofte bukke under for vand og frost. Det kræver en hvilepause, og derfor har sportsklubben HEI ofte brugt deres grusbane for at holde liv i fodboldaktiviteterne i løbet af vinteren. Men i HEI er en 11.000 m2 kunstgræsbane nu opført, og det er derfor muligt at spille fodbold på græs året rundt. LB Consult har været teknisk rådgiver og bidraget med blandt andet et projekt for terræn og underlag, dræningsanlæg for banen, belysningsanlæg, hegn og skur.

Bygherre Morten Reher-Langberg fra HEI Kunstgræs beskriver samarbejdet således:

”Michael Høyer Østergaard fra LB Consult har fungeret som vores rådgiver i hele forløbet og har bistået Kunstgræsudvalget i HEI med såvel skitseforslag, myndighedskontakt, projektering, udbud, kontrahering og under udførelsen med tilsyn og kontrol af arbejdet. Hele vejen igennem har vi oplevet en kompetent og løsningsorienteret rådgivning, som i alle sammenhænge har fungeret fortrinligt.”

Første spadestik blev taget den 2. maj, og banerne stod klar til indvielse i oktober 2017.

ASA Kunstgræsanlæg

Reference / Anlæg

ASA Kunstgræsanlæg

      

Fakta

Bygherre

ASA kunstgræs ApS

Hovedentreprenør

Nordisk Kunstgræs NKI

Areal

17.000 m2

Periode

2015-2017

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Referenceperson

Anders Pilegaard Hansen, ASA


Tilbage

STORT KUNSTGRÆSANLÆG TIL
POPULÆR SPORTSKLUB

ASA’s fodboldbaner ved Ingerslevs Boulevard i Aarhus har i mange år været populære. Det slider på banerne, og for at skabe kapacitet i området er der etableret et nyt 17.000 m2 stort kunstgræsanlæg. Anlægget er etableret på de daværende bold- og grusbaner og består i dag af en 11-mandsbane med kunstigt lys, to 5-mandsbaner, fire 3-mandsbaner og en multibane.

I forbindelse med dette projekt har vi hos LB Consult været bygherrerådgiver for fodboldklubben ASA, som både er bygherre og ejer af anlægget. Vores opgave var at dimensionere og projektere kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar blandt andet jordarbejde, opbygning af bærelag, drænings- og belysningsanlæg. Herudover har vi haft byggeledelsen frem til og med afleveringen af anlægget.

BMI Kunstgræsbane, Beder og Malling

Reference / Anlæg

BMI Kunstgræsbane, Beder og Malling

      

Fakta

Bygherre

B.M.I Kunstgræs ApS og BMI Støtteforening

Hovedentreprenør

WGS – Wellness Group A/S

Areal

11.000 m2

Periode

2014-2015

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Referenceperson

Claus Pedersen, BMI


Tilbage

Grønt græs året rundt

Beder-Malling Idrætsforening, BMI, er ligesom så mange andre klubber tvunget til at forlade deres græsbaner om vinteren og enten spille på grus, indenfor eller holde vinterpause. En kunstgræsbane gør det muligt at spille fodbold på græs året rundt. Derfor valgte BMI i 2014 LB Consult til at omdanne deres grusbane til en kunstgræsbane.

LB Consult har været eneste rådgiver i både myndigheds- og hovedprojekt og har bidraget med et samlet projekt, der drejer sig om jordarbejde og opbygning af bærelag, dræningsanlæg, belysningsanlæg, et hegn og et skur på 30 m2 til vedligeholdelsesmateriel. Desuden var der i LB Consults tilbud indeholdt byggeledelse med afholdelse af nødvendige byggemøder, udarbejdelse af byggeregnskab samt to fagtilsyn og en afsluttende mangelgennemgang.

Kunstgræsbanen er en officiel 11-mandsbane på 11.000 m2.