Category

Nyhed

Ledende konstruktionsingeniør søges, Aarhus

Nyhed / Erfarne medarbejdere søges

16. maj 2018

Ledende konstruktionsingeniør søges til Aarhus-kontoret

VI ØNSKER DIALOG MED ERFARNE INGENIØRER

”Også hos os går det stærkt! Derfor mander vi løbende op på flere fronter – både med nyligt uddannede og erfarne profiler.

Ledende konstruktionsingeniør, Aarhus
Vi har arbejdsopgaver i Aarhus til endnu en person, som formår og kan lide at guide kolleger i faggruppen gennem projekterne og selv vil varetage projektledelse på alle typer projekter. Karrieremuligheden rummer indflydelse i virksomheden på topplan, ledelsesansvar, projektledelse, tæt kundekontakt og dig som fagligt anker for kvaliteten i de løsninger, vi leverer.

Erfaren VVS-ingeniør og EL-installatør/-ingeniør, Kolding
Vi ønsker også at tilknytte to erfarne, fagligt stærke og selvstændigt arbejdende personer til vores Kolding-afdeling, hvor man i et team bestående af én fra hver faggruppe løser opgaver for kunder primært i det syd- og sønderjyske.

Vi ønsker dialog først og fremmest og håndterer alle henvendelser fortroligt. Du kan læse mere om stillingernes indhold her.

Nye medarbejdere – marts-maj 2018

Nyhed / Nye medarbejdere fra marts til og med maj

16. maj 2018

Nye medarbejdere

ONBOARDING I LB CONSULT

I marts, april og maj er vi blevet flere kolleger rigere i LB Consult. Som en del af vækststrategien har vi valgt at tilføre to konstruktionsingeniører, Louise og Jesper. Derudover har vi ansat tre bygningskonstruktører, Svend, Søren og Andreea, så der også er folk nok til at tegne det materiale, som de projekterende ingeniører beregner.

Louise Krag (25 år) er kommet til fra en stilling hos EKJ (tidl. Balslev) i Aalborg. Hun har tidligere været praktikant hos os, og derfor var vi ikke i tvivl om, at hun ville tilføre solid faglighed til vores konstruktionsgruppe i Aarhus.
Svend Ajken Jensen (27 år) er projekterende bygningskonstruktør og stærk til projektering i Revit. Han kommer fra en stilling i Airteam, Viby Jylland, og er tilknyttet vores Aarhus-afdeling.
Søren Bøgh Hjort (30 år) er ligeledes bygningskonstruktør og er vendt tilbage til den projekterende del af tegningsarbejdet fra sin tidligere stilling hos Arkitektfirmaet Vallentin Haugland i Horsens. Søren tilknyttes med tiden både Kolding- og Aarhus-kontoret.
Andreea Munteanu (25 år) er uddannet bygningskonstruktør og nyligt færdig med kandidatuddannelsen Bygningers Energidesign fra Aalborg Universitet. Andreea tilknyttes vores Aarhus-afdeling.
Jesper Juul Hansen (27 år) kommer fra en stilling hos Hundsbæk og Henriksen i Vejle, og skal hos os i Aarhus arbejde som projekterende konstruktionsingeniør.

Louise Krag
Konstruktionsingeniør
lok@lb-consult.dk
20 15 98 37

 

 

 

 

Svend Ajken Jensen
Bygningskonstruktør
saj@lb-consult.dk
86 20 62 62

 

 

 

 

Søren Bøgh Hjort
Bygningskonstruktør
sbh@lb-consult.dk
21 82 69 89

Andreea Munteanu
Bygningskonstruktør
amu@lb-consult.dk
86 20 68 68

Jesper Juul Hansen
Konstruktionsingeniør
jjh@lb-consult.dk
24 81 97 42

Fordi vi siden medio 2017 har taget og fortsat tager mange nye ansigter ind, har vi et stærkt fokus på at videregive kulturen i virksomheden, når vi introducerer nye medarbejdere til LBC. Derfor sagde vi ja tak til et hold kandidatstuderende fra Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet, da de tilbød at udføre et projekt om onboarding i virksomheder hos os. Onboarding betyder den organisatoriske socialisering, der helst skal finde sted, når nye medarbejdere begynder i en virksomhed, for at blive effektive organisatoriske medlemmer af virksomheden. De kandidatstuderende har observeret og interviewet tre medarbejdere igennem et par uger i april, og vi glæder os til at høre resultaterne fra projektet senere på forsommeren.

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER
LENA BRYDER
LENA@LB-CONSULT.DK

lena-bryder

Vonsild Sognehus – byggeri for folkekirken

Nyhed / Vonsild Sognehus

2. maj 2018

Byggeri for den danske folkekirke

GUL KLASSICISTISK KIRKE FRA 1800-TALLET SKAL HAVE NYT SOGNEHUS

”Udfordringerne er jo ingeniørmæssigt for så vidt de samme som ved ethvert andet nybyggeri. Det specielle ved sognehuset i Vonsild er, at akustik tages i betragtning i forhold til borgernes fortrolige samtaler med præster og kirkens personale. Derudover er forsyningen sammenkoblet mellem kirke og graverbygning, hvorfor vi har planlagt nedrivningen af den nuværende graverbygning i to etaper, så kirken på intet tidspunkt er ude af drift.

Ved Vonsild Kirke i Kolding Kommune skal der opføres et nyt sognehus. Det er en speciel opgave, fordi der ikke er tale om en folkekirke i Danmark, som de er flest af. Vonsild Kirke er ikke en hvid middelalderkirke, men en gul nyklassicistisk bygning fra 1824 tegnet af arkitekt C.F. Hansen, som blev bygget, da den middelalderkirke, der lå på stedet, var faldefærdig i begyndelsen af 1800-tallet.

MAN SKAL HELDIGVIS IKKE GRAVE KIRKEGULVET OP, MEN DER SKAL KOORDINERES LIDT I FORHOLD TIL OVERGANG FRA DET ENE TIL DET ANDET SYSTEM. DERFOR NEDRIVES DEN NUVÆRENDE GRAVERBYGNING I TO ETAPER, SÅ FORSYNINGEN MELLEM KIRKE OG GRAVERFACILITETER OPRETHOLDES I HELE BYGGEPERIODEN.

Hvilket look giver man en bygning, der skal matche en gul kirke?
Sognehuset er en bygning i ét plan, hvor der er fokus på indbydende indgangspartier og lysindfald, ligesom der selvfølgelig skal være kontorer og undervisningsfaciliteter. Derudover rummer bygningen også sognets kapel. Funktionerne i den aflange bygning er delt op i to. Kapel og graverfaciliteter til kirkegårdens personale ligger i den ene ende. Herefter følger et gennemgående uderum i bygningens bredde.

”Uderummet har en overdækning af fiberbetonelementer. Det ser tungt ud uden at være det”, fortæller Louise Krag, konstruktionsingeniør på sagen. ”Uderummet får form og leger med lys og skygge, fordi der er placeret mange søjler tæt på hinanden, som bærer overdækningen.”

I bygningens anden ende er der placeret kontorer og undervisningsfaciliteter. Langs bygningens front er der et bredt, overdækket terrasse- og adgangsparti med rampe og siddepladser.

Det nye sognehus på 466 m2 erstatter en ældre bygning på 103 m2, som nedrives i etaper for at gøre plads til det nye sognehus. Den nuværende forsyning ligger mellem kirke og graverbygning og forsyner begge. ”Man skal heldigvis ikke grave kirkegulvet op, men der skal koordineres lidt i forhold til overgang fra det ene til det andet system. Derfor nedrives den nuværende graverbygning i to etaper”, siger Louise. Byggepladsen etableres også rundt om en fredet blodbøg, som kommer til at danne gårdsplads foran det nye sognehus.

Sammenhæng mellem kirke og sognehus
Placeringen af sognehuset lige uden for kirkegården bibeholdes. Samtidig etableres der stiadgang fra kirkegården og direkte til sognehuset til gavn for både kirkegårdens medarbejdere og gæster med ærinder i sognehuset. Den nye facade vender ud mod parkering og vej og orienterer sig ligesom kirkens indgang ud mod lokalsamfundet, men er tilbagetrukket og nedsunket i terræn for ikke at tage fokus fra kirken. Ligeså er der valgt hvid beton og lysgul træbeklædning til sognehuset, som på den måde sikrer sammenhæng med kirkens ydre farveskala. På bagsiden af sognehuset er der også en udgang, som går direkte ud til det offentlige stisystem.

Louise fortæller om tidsplanen: ”Efter sommerferien begynder gravearbejdet. Noget af graverbygningen fjernes tidligt i forløbet, men kapel og installationer findes der, så resten fjernes først senere. Ved at fjerne halvdelen får vi plads til byggepladsen, så byggeriet kan gå i gang. Vi regner med at bygningen kan tages i brug i maj 2019.”

KONSTRUKTIONSINGENIØR

LOUISE KRAG
LOK@LB-CONSULT.DK

Børnehave efter DGNB-principper

Nyhed / Børnehave efter DGNB-principper

1. maj 2018

Prækvalifikation og konkurrence vundet sammen med Arkitektfirmaet Frost Larsen

NYE RAMMER FOR DET GODE BØRNELIV

”I Tørring, Hedensted Kommune, skal der bygges en ny børnehave efter DGNB-principper. Vi er stolte af sammen med Arkitektfirmaet Frost Larsen at have deltaget i prækvalifikationen og vundet totalrådgivningen af projektet. Succeskriteriet for byggeriet er, at det og dets omgivelser skal danne rammerne for det gode børneliv i et velfungerende og bæredygtigt lavenergibyggeri.

Både LB Consult Rådgivende Ingeniører og Arkitektfirmaet Frost Larsen udfører mange nybyggerier og renoveringsopgaver på daginstitutionsområdet og er vant til inddragelse af brugerne i processen. På det ingeniørfaglige område dækker det fx over, at teknisk personale ved nøgleoverdragelsen allerede ved, hvordan bygningen fungerer, fordi de har været med i processen. Den proaktive kvalitetsstyring fokuserer på et samspil mellem totaløkonomi og installationer, så bygningen er driftsklar til tiden.

DGNB ER JO GRUNDLÆGGENDE AT TÆNKE SIG OM FRA STARTEN AF. AT TÆNKE I HELHEDER. IKKE AT STILLE ALT PÅ FORMEL, MEN AT TÆNKE TANKERNE HELE VEJEN RUNDT OM ET PROJEKT. DET SKULLE JO GERNE GIVE ET BILLIGERE TOTALØKONOMISK BYGGERI I DET LANGE LØB. MÅSKE ER DET DYRERE I EN OPFØRELSESFASE, MEN DET TJENER PRISEN IND IGEN I VEDLIGEHOLDELSESFASEN.”

DGNB SOM BYGGEGRUNDLAG
DGNB er en bæredygtighedsordning, der sikrer, at alle aspekter vedrørende bæredygtighed på en systematisk måde bliver vurderet i forbindelse med et byggeri. Børnehaven Ny Myretue skal ikke DGNB-certificeres, men ønskes bygget efter DGNB-principper. Derfor er det LB Consults to DGNB-konsulenter Kurt Haudrum Mark og Lennart Mark Noppenau, der står for projektet.

”DGNB er jo grundlæggende at tænke sig om fra starten af”, udbryder Lennart Mark Noppenau. ”At tænke i helheder. Ikke at stille alt på formel, men at tænke tankerne hele vejen rundt om et projekt. Det skulle jo gerne give et billigere totaløkonomisk byggeri i det lange løb. Måske er det dyrere i en opførelsesfase, men det tjener prisen ind igen i vedligeholdelsesfasen.”

I Tørring nedrives en eksisterende naturbørnehave af ældre dato, så der kan opføres en ny daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Den nuværende ældre hovedbygning nedrives, hvorefter den nye bygning opføres og udearealerne reetableres. I den forbindelse ønsker man at opføre et større og mere moderne byggeri, der skal opfylde krav til bæredygtighed, så naturprofilen ses hele vejen igennem institutionens DNA.

Når DGNB implementeres på Myretuen, betyder det eksempelvis:

  • et udeareal med lokal håndtering af regnvand.
  • en åben og indbydende institution, hvor tilgængelighed er i fokus og hvor naturen trækkes med indenfor.
  • anvendelse af FSC-certificeret træ fra bæredygtigt skovbrug i byggeriet.
  • et grønt tag til lokal afledning af regnvand samt et mindre bygningsintegreret solcelleanlæg til egenforsyning.
  • naturlig ventilation via bygningens design.
  • et godt indeklima uden overophedning og blænding, hvor brugerne selv kan styre temperatur og afskærmning.
  • en totaløkonomisk velfungerende institution, hvor der er skabt balance mellem anlægsudgifter og driftsudgifter.

Du kan læse mere om Myretuen her.

LB Consult flytter til nye lokaler

Nyhed / LB Consult flytter

20. april 2018

LB Consult flytter til nye lokaler

FLYTTEDAG I BÅDE APRIL OG MAJ

”I løbet af april og maj 2018 flytter LB Consult kontorer på 2 af vores 3 lokaliteter. Vækststrategien i virksomheden har betydet, at vores lokaler er blevet for små.

I løbet af april og maj flytter LB Consult kontorer på 2 af vores 3 lokaliteter. Vækststrategien i virksomheden har betydet, at vores dejlige lokaler i Østergade, Aarhus er blevet for små. Derfor har vi lejet nye i Klostergade 30. Det er et baghus i 2 etager, som vi har været rådgiver på renoveringen af i løbet af foråret. Vi får egen indgang, de to etager forbindes med en indvendig trappe, og vi kommer til at sidde i åbne kontormiljøer ligesom nu.

VI FLYTTER, FORDI VI MANGLER PLADS EFTER FIRE GODE ÅR I ØSTERGADE

PLADS TIL EKSPANSION I DE KOMMENDE ÅR
”Vi flytter, fordi vi mangler plads efter fire gode år i Østergade”, fortæller direktør Lars Bager. ”Og så har vi i Klostergade fundet nogle lokaler, som opfylder vores kriterier om at have sjæl, være centralt placeret i Aarhus og have nogle rum, der passer til den måde, vi arbejder på. Derudover er der i lokalerne en fleksibilitet i forhold til fremtidig ekspansion.”

 

 

 

 

 

 

Som gæst vil du kunne se husets arv som tidligere håndværksforening afspejlet i udsmykningen, ligesom beliggenheden i Klostergades tidligere industrielle baggårde også er synlig. Med os flytter det nystartede Arkitektfirmaet RasmusRasmus.

I Kolding-afdelingen er det ligeledes flyttedag i foråret, men her i anderledes stramt designede, moderne rammer. Efterhånden som bygningerne færdiggøres i Design City Kolding, flytter vi videre sammen med vores samarbejdspartner Bjert Invest, som vi deler kontorfællesskab med. Det er en ordning, som vi er meget tilfredse med.

Design City Kolding realiseres etape for etape, og i øjeblikket er der fokus på de trafikale strukturer i området inkl. en ny tunnel med interaktivt lys, som aktivt støtter op om Koldings vision om at forblive en attraktiv designby.

I KOLDING BOR LB CONSULT FREMOVER TIL LEJE I FINANSHUSET, SOM VI YDER BYGHERRERÅDGIVNING PÅ FOR BJERT INVEST, OG HVOR IBRUGTAGNINGSTILLADELSEN NETOP ER KOMMET I HUS. HER ER RAMMERNE MODERNE OG STRAMME ARKITEKTONISKE I STÅL OG GLAS

NYE ADRESSER
Pr. 20. april:
Kolding Åpark 8A, 8.th.
6000 Kolding
Tlf. 86 25 33 55
info@lb-consult.dk

Pr. 18. maj:
Klostergade 30
8000 Aarhus C
Tlf. 86 25 33 55
info@lb-consult.dk

Uændret:
Stationsplads 4
8500 Grenaa
Tlf. 86 30 03 55
info@lb-consult.dk

BYGHERRERÅDGIVER
LARS BAGER
LB@LB-CONSULT.DK

Lars

Amager Strandvej 58 – Ét projekt set fra mange vinkler

Nyhed / Amager Strandvej 58

19. februar 2018

Ét projekt set fra mange vinkler

ETAGEEJENDOM MED 69 BOLIGER, AMAGER

”LB Consult er netop gået i gang med projekteringen af Amager Strandvej 58, som er et stort nybyggeri med lejligheder og gårdmiljø ud til vandet Amager. Vi har mange medarbejdere på sagen, og i denne artikel fortæller de hver især om deres rolle og arbejdsopgaver.

Vi begynder hos Camilla Pedersen, som er én ud af tre konstruktionsingeniører på sagen: ”Vores arbejdsgiver, totalentreprenør Q-Construction, vil gerne snart i jorden. Derfor fokuserer vi lige nu på de beregninger, der skal til, for at få en grave-/støbetilladelse fra myndighederne, så maskinerne kan komme i gang.”

”Vi tre, der står for beregningerne på hele projektet, har delt opgaverne mellem os. Lige nu regner jeg fundamenterne. Jeg står senere i projektet for robustheden, mens de to andre står for hhv. den lodrette lastnedføring og stabiliteten. Det lodrette og det vandrette skal regnes, så vi kan sikre stabiliteten i bygningen.”

”Én af de ting, vi tager særlige hensyn til, er grundvandet. Det står højt i området. Det betyder, at hele bundpladen i byggeriet skal designes, så den kan modstå et højt vandtryk.”

OG SÅ ER DER LIGE DET SÆRLIGE VED AMAGER STRANDVEJ 58, AT BYGGERIET HAR EN HØJ KONSEKVENSKLASSE. PÅ GRUND AF HØJDEN SKAL ALLE BEREGNINGER TJEKKES IGENNEM AF EN ANERKENDT STATIKER

BEREGNINGER OVERFØRES TIL 3D-MODEL
På Amager Strandvej-projektet arbejder LB Consults medarbejdere samtidigt. Det vil sige, at der er et tæt samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Hos konstruktørerne er det Anders Grosen Madsen, der laver de tekniske tegninger.

”Lige nu sidder jeg og tegner fundamenterne ud fra Camillas beregninger”, fortæller Anders. ”Jeg får en grov skitse med mål på, og den fører jeg så ind i en 3D-model i tegneprogrammet REVIT. Hendes skitse er åben på min ene skærm og modellen i REVIT på den anden. Så sidder jeg og overfører hendes tegning til en model, som kan bruges på byggepladsen. Med modellen kan vi lave et snit igennem fundamenterne, så vi kan angive, hvor meget armering, der skal i betonpladerne, som fundamenterne består af.”

Udfordringen i et projekt som Amager Strandvej er, at mange ting køres sideløbende. ”Projektet er blevet godkendt i et myndighedsprojekt tidligere, og det er det projekt, vi nu er ved at gøre konkret”, forklarer Anders. ”Men det betyder, at vægge, som vi tidligere troede stod et sted, måske er blevet flyttet eller helt slettet. Når jeg opdager det i arkitektens tegninger, giver jeg besked til Camilla, så hun kan rette beregningerne til.”

Camilla supplerer: ”Og så er der lige det særlige ved Amager Strandvej 58, at byggeriet har en høj konsekvensklasse. På grund af højden skal alle beregninger tjekkes igennem af en anerkendt statiker. Det arbejde vi laver nu, er i høj grad forarbejde til resten af processen.”

VAND, VARME OG SANITET
Udover de tekniske tegninger og fundamentsberegningerne rådgiver LB Consult også om el-installationer, VVS og energi. Ligesom for Camilla og Anders, forholder VVS-ingeniør Luis Lorente Carreras sig også til det eksisterende myndighedsprojekt, når han regner på, hvordan kloakken skal placeres og forløbe. ”Kloakken er vigtigst lige nu, hvor det er grave- og støbetilladelsen, det drejer sig om at få i hus. Rørene skal have et vist fald for, at spildevand og regnvand løber den rigtige vej. Så hvor højt grundvandsspejlet står, har stor betydning for byggeriet og de installationer, der skal være plads til under jorden.”

”Når vi kommer længere frem i processen, sørger jeg for de installationer, der skal holde beboerne varme, give dem mulighed for at gå i bad og så videre”, smiler Luis. ”Det omhandler alle vandbærende installationer fra teknikrum til føringsvejene ind i lejlighederne samt ventilation.”

”Samtidig arbejder jeg med energiberegningen”, fortsætter han, ”som er et udtryk for bygningens energiforbrug. Beregningen er ’global’, fordi den tager hensyn til den samlede bygning: konstruktionstyper, installationer, orientering. Der er flere udfordringer ved det globale perspektiv. Blandt andet skal jeg sørge for en balance mellem energiforbruget og indeklimaet. Man vil udnytte så meget gratis energi fra solen som muligt, hvilket betyder, at bygningen er designet med store glasarealer. Samtidig skal vi undgå overtemperatur i rummene, hvilket medfører mere ventilation og en form for solafskærmning.”

”I et nybyggeri som dette forsøger vi at skabe en bygning med et lavt energiforbrug. Vi vælger god isolering og lavenergivinduer, så indeklimaet bliver godt. Der er et minimumskrav i Bygningsreglementet, og vi forsøger altid at skabe noget, der er bedre end minimumskravet. I sidste ende er det totalentreprenøren, der skal sige god for vores løsning.”

I ET NYBYGGERI SOM DETTE FORSØGER VI AT SKABE EN BYGNING MED ET LAVT ENERGIFORBRUG. VI VÆLGER GOD ISOLERING OG LAVENERGIVINDUER, SÅ INDEKLIMAET BLIVER GODT. DER ER ET MINIMUMSKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET, OG VI FORSØGER ALTID AT SKABE NOGET, DER ER BEDRE END MINIMUMSKRAVET.

ELEKTRISKE INSTALLATIONER
På EL-siden er det Anders Søgaard, der anbefaler løsninger for lys og andre elektriske installationer. Ligesom tegnere og konstruktionsingeniører arbejder tæt sammen, gør El og VVS det også. ”Vi arbejder temmelig meget sammen her i startfasen, fordi alle installationer deler føringsveje. Mine elkabler skal samme vej ind som ventilationsrørene. Og nu, hvor det er bundpladen i byggeriet, det drejer sig om, skal vi først og fremmest have styr på kablerne i jorden. Det er første etape.”

”Anden etape er så at designe løsningerne for lejlighederne”, fortsætter han. ”Vi har en arkitekttegning, der fortæller, hvordan rummene ser ud indretningsmæssigt med møbler og det hele, og så skal jeg sørge for logisk placering af stikkontakter i hvert rum”.

”Selvom der er mange forskellige typer lejligheder i byggeriet, er det eltekniske forholdsvis ens”, forklarer Anders. ”Udfordringerne er i stedet sådan noget som skydedøre. Hvis der skal være skydedøre i væggene, må vi finde andre placeringsmuligheder til el.”

LB CONSULT BIDRAGER TIL BYUDVIKLING
Amager Strandvej er et byggeri, der bliver spændende at følge. Både fordi der i store byggerier ofte sker ændringer fra de første tegninger og til den færdige bygning står klar, og fordi området mod vandet på det østlige Amager bliver et område i udvikling mange år endnu. LB Consult glæder sig over at kunne bidrage til denne udvikling.

Nye medarbejdere

Nyhed / 7 nye medarbejdere på 2 måneder

8. februar 2018

Nye medarbejdere

7 NYE MEDARBEJDERE PÅ 2 MÅNEDER

Pr. 1. januar og 1. februar 2018 tog vi i LB Consult imod syv nye medarbejdere. De bliver præsenteret herunder. Vi byder alle hjerteligt velkommen og ønsker jer et godt samarbejde med vores kunder.

Karsten Lund
Bygningskonstruktør
kal@lb-consult.dk + 23 84 11 40

Karsten er 44 år og bor i Kolding. Han er primært tilknyttet LB Consults kontor i Kolding og har 12 års erfaring som konstruktør med byggeledelse, bygherrerådgivning og projekteringsledelse fra bl.a. ID Arkitekter, Danhaus og selvstændig virksomhed.

 

 

Lennart Johansen
Konstruktionsingeniør
lej@lb-consult.dk + 21 33 57 77

Lennart er 32 år og bosiddende i Horsens. Han kommer senest fra Give Stålspær A/S og har med sin anciennitet på seks år erfaring med især stål og projektstyring af underentreprenører og interne tegnere.

 

 

Thomas Waldgren Larsen
El-installatør
twl@lb-consult.dk + 21 77 25 00

Thomas, som er 45 år og bosat i Hørning, er kommet til LB Consult efter 11,5 år som EL-installatør hos DSB og inden da som projektleder hos Bravida. Han har erfaring fra både entreprenørsiden og som bygherrerådgiver for driftsafdeling.

Lennart Mark Noppenau
Civilingeniør, energi og indeklima (VVS-ingeniør)
lmn@lb-consult.dk + 24 25 76 49

Lennart er 34 år og kommer fra en stilling i Orbicon og før det fra Esbensen Rådgivende Ingeniører. Han har syv års erfaring med energi- og indeklimaberegninger, udarbejdelse af konkurrencer og tilbud samt projektledelse.

 

 

Kaare Lava Paaske
VVS-ingeniør
kpa@lb-consult.dk + 26 85 95 33

Kaare på 34 kommer fra stillinger i Orbicon og Moe. Han er bosat i Skanderborg og skal hos LB Consult varetage projektlederansvar samt projektere VVS og ventilation.

 

 

Orinta Astrauskaite
Bygningskonstruktør
oas@lb-consult.dk + 66 20 60 99

Orinta er bosat i Horsens, er 23 år gammel og kommer fra en stilling i Build Solutions IVS, Horsens. Hos LB Consult skal hun varetage tekniske tegninger i REVIT sammen med vores andre konstruktører. Orinta er oprindeligt fra Litauen.

 

 

Monica Christiansen
Konstruktionsingeniørpraktikant
moc@lb-consult.dk + 86 20 6863

Monica er i praktik som konstruktionsingeniør hos LB Consult fra februar til og med juni 2018. Hun studerer til dagligt til diplomingeniør i bygningsdesign på Ingeniørhøjskolen Aarhus, Aarhus Universitet.

FORRETNINGS- OG PERSONALECHEF
MARTIN LYSKJÆR NIELSEN
MLN@LB-CONSULT.DK

martin--nielsen2

Feriehytter i træerne ved Als Odde, Mariager Fjord

Nyhed / Treetop Hotel

22. januar 2018

Treetop Hotel på Als Odde, Mariager Fjord

TRÆHYTTER PÅ STYLTER

”Det er et megafedt projekt, som er sjovt og udfordrende. Der har været en rigtig god dialog med arkitekterne, som har været åbne over for vores forslag og løsninger”, fortæller Katrine Højbjerg, som projekterer en del af den statiske dokumentation til Treetop Hotel.

Treetop Hotel er et af de projekter, som LB Consult arbejder på for øjeblikket. Løvtag ApS er bygherre for projektet, hvor arkitektfirmaet Sigurd Larsen Design Architecture har udført designarbejdet, som er helt unikt, fordi man bygger ferieboliger oppe i træerne på Als Odde, en halvø ved udmundingen af Mariager Fjord.
”Der er i hvert fald andre forhold at tage stilling til end i så mange andre projekter”, siger Katrine. ”Fordi der skal være plads til et træ midt i hver hytte, laves der et ”hul” i konstruktionen i top og bund, hvor stammen kan gå igennem. Indvendigt i hytterne kan man røre ved træerne, som står helt frit, mens åbningerne i loft og gulv tætnes med en membran. På den måde er man virkelig tæt på naturen også inde i træhytten.”

FORDI DER SKAL VÆRE PLADS TIL ET TRÆ MIDT I HVER HYTTE, LAVES DER ET HUL I KONSTRUKTIONEN I TOP OG BUND, HVOR STAMMEN KAN GÅ IGENNEM

TRÆ OG STÅL
Membranen har også den funktion, at træerne som er eksisterende løvtræer i området, kan fortsætte deres vækst upåvirket af konstruktionen omkring stammerne.

”Hytterne opbygges af stålkassetter, som udfyldes og beklædes med træ. Hytterne skal stå på stålsøjler, og der er på den måde ingen fastgørelse til træerne. Vi var nødt til at foreslå et skifte fra træ til delvist stål, fordi hytterne blandt andet er otte meter over jorden og skal kunne klare en del vind, da beliggenheden er tæt på vandet”, forklarer Katrine. ”Derudover ville reglerne for brandkrav gøre dækkene meget tykke hver især, hvis alt skulle bygges i træ. I stedet beklædes hytterne udvendigt med lærketræ, så de visuelt bibeholder det rå, skov-look. Og indvendigt er bjælkelag og spær i træ.”

De bærende søjler står ikke alle lodret men skal efterligne træstammer. Det giver en udfordring i forhold til at fæstne dem i terrænet. Skruepælene er specielle og står i individuelt udregnede vinkler, og derfor er flere ting specialdesignet. ”Der findes ikke standardløsninger for den måde hytterne skal understøttes og funderes på. Det hele står på stylter så at sige”, smiler Katrine begejstret.

DER FINDES IKKE STANDARDLØSNINGER FOR DEN MÅDE, HYTTERNE SKAL UNDERSTØTTES OG FUNDERES PÅ. DET HELE STÅR PÅ STYLTER SÅ AT SIGE 

MIDT I SKOVEN OGSÅ INDENFOR
Treetop Hotel indeholder alle et lille køkken og et forbrændingstoilet. Hytterne er i flere plan, og med tagterrasser rækker den højeste ca. 13 meter op i luften. Hytternes vinduespartier er så store som muligt, så man har fornemmelsen af at være midt i skoven også inden for i hytterne.

NÆSTE FASE
Hos LB Consult dimensionerer man for øjeblikket spærbjælker, stålsøjler og bjælkelag. Dimensionerne og de statiske principper er ved at være fastlagt, mens der mangler det sidste på søjlerne. Hytterne forventes bygget i 2018. Du kan læse mere hos Løvtag.

KONSTRUKTIONSINGENIØRPRAKTIKANT
KATRINE HØJBJERG
INFO@LB-CONSULT.DK

katrine-hoejbjerg

Kontor i Kolding

Nyhed / Kontoret i Kolding

20. november 2017

Kontoret i Kolding

KONTORET I KOLDING ER OPPE AT KØRE

På baggrund af LB Consults vision om, at virksomheden skal vokse i de kommende år, er vores Kolding-kontor åbnet pr. 1. oktober 2017 og figurerer også på hjemmesiden.

Kolding-kontoret er placeret i området Design City Kolding, hvor LB Consult agerer in-house bygherrerådgiver for Bjert Invest/Design City på kontorhusbyggeri beregnet til bl.a. Sydbank, BDO, Penta Advokater samt Bjert Invest. Vi har selv til huse på fjerde sal i Kolding Åpark 2.

Om samarbejdet udtaler Martin Jensen, Bjert Invest: ”Udover at udøve professionel teknisk rådgivning formår firmaet at indleve sig i vores forretningsmæssige behov og derigennem skabe merværdi – både i processen såvel som i det færdige resultat. En af de helt store fordele for os er, at LB Consult kan teame op og ned – afhængigt af vores aktuelle behov og aktiviteter.”

Direktør Lars Bager er bygherrerådgiver på Design City Kolding.

Formålet med at etablere LB Consult i Kolding er at vedligeholde kontakten til byggebranchen i området, hvor vi også er involveret i renoveringer og nybyggeri på sygehusene i Grindsted og Esbjerg, samt forhåbentligt opdyrke nye samarbejder.

I opstartsfasen er der knyttet 2-3 medarbejdere til det nye kontor, men ambitionerne er til mange flere.

Upcycling af boligmasse

Nyhed / Upcycling

20. november 2017

Upcycling af boligmasse

UPCYCLING AF BOLIGMASSE

FAMILIEBOLIGER I PLEJEHJEM 
LB Consult har siden 2015 haft til opgave at omdanne Plejehjemmet Toftevang i Ebeltoft, som har stået tomt siden 2005. Efter lukningen af plejehjemmet var den oprindelige idé at opføre udsigtslejelejligheder. Det satte finanskrisen en stopper for, og bygningerne med byggeår 1974 stod tomme. Bygherren Djursbo købte ejendommen af Syddjurs Kommune, efter flere projekter med grunden op igennem finanskrisen var mislykkedes.

Nu er Toftevang blevet til Toftehøjen og plejehjemmet omdannet til almene familieboliger. Udsigten til Fregatten Jylland og hustagene i Ebeltoft by er stadig god. LB Consult har udarbejdet de statiske beregninger, projekteret VVS, el, ventilation og kloak samt beregnet dokumentation af de energimæssige forhold i forbindelse med omdannelsen af de 3.600 m2 boliger.

Toftehøjen

TENDENSEN MED UPCYCLING AF EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE SER VI FLERE EKSEMPLER PÅ I VORES OPGAVEPORTEFØLJE HOS LB CONSULT

NEDRENOVERING – FRA BLOKKE TIL RÆKKEHUSE
I Nordborg har boligforeningen Danbo rådet over 10 boligblokke på Th. Brorsensvej med 336 lejemål, hvoraf 50 har været udlejet til Udlændingestyrelsen. I 2016 blev de 50 lejligheder brugt som indkvartering for asylansøgere i området. Pr. 1. januar 2017 stod bygningerne igen tomme. Da afdelingen alligevel stod overfor en renovering, valgte man at tilbyde beboerne andre lejemål.

Blokkene blev nedrenoveret under overskriften: Fra etageboliger til eget rækkehus. De ti huse rives ned, hvorefter der bygges 62 nye rækkehuse i ét plan samt fælleshus på de eksisterende fundamenter. LB Consult har ydet ingeniørrådgivning indenfor alle fag.

Illustration

FRA BOLIG TIL ERHVERV OG TILBAGE IGEN
I Aarhus centrum har LB Consult i 2016 været med i ombygningen af erhvervslokaler til boliger. Det er et eksempel på upcycling, hvor bygherren har ønsket at renovere bygningen tilbage mod dens oprindelige funktion: boligenheder.

Projektet indebar, at 1.100 m2 erhvervslejemål på 2. og 3. sal blev ombygget til 12 lejligheder. Vores ingeniører måtte finde fleksible løsninger, især til de tekniske installationer og de bærende konstruktioner, da butikken i stueetagen, en lægepraksis på 1. sal og erhvervslejemål på 2. sal skulle kunne fungere uden unødige gener gennem hele byggeperioden.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Østergade-1_f_w

CERES-GRUNDEN – EN HISTORIE OM AARHUS
Ceres-byen i Aarhus har også et præg af upcycling. Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyggeri, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men Brygmesterboligen og Jyske Palæ er to af de fredede bygninger, der blev stående, og som LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på i omdannelsen.

Mad og vin-konceptet MALT råder nu over nogle af de smukke gamle lokaler under mottoet: Vi vil have Ceres tilbage til Aarhus og aarhusianerne.

malt-interior

Bygningerne huser bl.a. restaurant, selskabs- og eventlokale inkl. køkken, et galleri og kontorfaciliteter for entreprenørfirmaet A. Enggaard.

VI VIL HAVE CERES TILBAGE TIL AARHUS OG AARHUSIANERNE

Den gamle brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Loftet dernede består af smukke, murede katedralhvælvinger, og en del af kælderen har stået glemt hen, indtil ombygningen af området gik i gang og nogen fik øje på en halvt skjult dør.

LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på begge bygninger fra top til bund. Det gav især udfordringer i kælderen, fordi grundvandet blev ved med at stige op nedefra, da grunden ligger meget tæt på vandspejlet og lige op af Århus Å. Desuden skulle alt elarbejde og alle ventilationskanaler skjules, så rummet fremstår så rent som muligt visuelt, og derfor er der trukket rigtig mange kabler gennem murene og ned igennem gulvene fra etagen ovenover, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv.

Et smukt rum upcyclet på dets egne vilkår står nu klar til brug.