Category

Nyhed

På besøg hos Kolding Sky

Nyhed / Kolding Sky

15. januar 2021

På besøg hos Kolding Sky

I Kolding opføres et ikonisk højhus med udsigt ud over Kolding Fjord og kig til Lillebælt. Kombinationen af hav og by skaber en dejlig stemning og atmosfære for området. Vi var på besøg hos Kolding Sky, for at opleve udsigten.

Koldings nye vartegn

LB Consult var på besøg hos Kolding Sky. Byggeriet er en del af ’Design City’, som er et byudviklingsprojekt i Kolding, der fokuserer på bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design. Kolding Sky opføres af 5E Byg og LB Consult er bygherrerådgiver for AP Pension. Arkitema står bag arkitekturen, der får højhuset til at fremstå simpelt og let med slanke proportioner. Med sine 19 etager indeholder Kolding Sky ca. 100 lejligheder, som varierer i størrelsen. Derfor appellerer boligerne til en bred målgruppe, da lejlighederne kan opfylde forskellige behov.

Læs mere om projektet her!

2nyblxk4vtey2m6b
Hovedindgang

Illustrationerne er produceret af Arkitema.

Vundne rammeaftaler for Aarhus Kommune

Nyhed / Vundne rammeaftaler

12. januar 2021

Vundne rammeaftaler for Aarhus Kommune

I december 2020 vandt LB Consult rammeaftaler for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme. Disse udgør delaftaler omhandlende byggeteknisk rådgivning i forbindelse med projekter inden for el og solceller.

LB Consult har gennem den seneste årrække samarbejdet en del med Aarhus Kommune. Opgaverne har blandt andet omfattet renovering af skoler, samt opførelser og ombygninger af institutioner og idrætsanlæg, med fokus på energioptimering og indeklima. Derudover har vi skiftet el-tavler og udført udbud og byggeledelse på solcelleanlæg.

Ud over dette har vi arbejdet med projekter, hvor belysningsanlæg er blevet energirenoveret. Det indebærer udskiftning af gamle belysningsarmaturer, som erstattes med LED belysningsarmaturer og dagslysstyring. Belysningsprojekterne udføres under Aa+ projekterne ved Aarhus Kommune og har hovedsageligt forekommet på Lokalcentre, herunder: Vejlby Lokalcenter, Lokalcenter Møllestien, Lokalcenter Skelager og Lokalcenter Trøjborg.

Det glæder os derfor at have vundet rammeaftalerne, da vores ambition er at arbejde målrettet og ambitiøst med vellykkede projekter for Aarhus Kommune. Vi leverer høj kvalitet til tiden, en god byggeøkonomi samt et sundt og solidt samarbejde.

Rådgivning i forbindelse med el- og solcelleprojekter

Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning til Aahus Kommune, Ejendomme, der udfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver, renovering og energirenovering på en række forskellige bygningstyper, som Aarhus Kommune råder over. Dette kan for eksempel være på skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, administrationsbygninger, lokalcentre, boliger og væresteder. LB Consult varetager rådgiverrollen for Ejendomme i forbindelse med projektering, håndtering af udbudsproces, byggeledelse, PSS og brandrådgivning.

IMG_0981
IMG_0973

LB Consults ydelser

Delaftalen vedrørende teknisk rådgivning af el-projekter dækker over ydelser i form af nyetablering og udvidelse af elinstallationer, ombygning eller renovering af eksisterende elinstallationer samt belysning og energioptimering. Opgaverne kan derfor både være rådgivning af generelle elinstallationer, fejlfinding, tavleudskiftninger osv.

I forhold til delaftalen omhandlende solcelle-projekter bistår LB Consult med rådgivning i hele udbudsprocessen og med byggeledelse. Desuden rådgives der i forbindelse med nyetablering af solcelleanlæg, samt om- og udbygning af eksisterende solcelleanlæg. Vi bidrager blandt andet med kendskab til gældende love og regler for opsætning og tilslutning af solcelle-anlæg, hvilket er vigtigt at have in mente inden projektet igangsættes.

I begge delaftaler bidrager vi med kendskab til den nyeste teknologi inden for både el- og solceller.

Brandsikkerhed er vejen frem

Nyhed / Brandrådgivning

23. november 2020

Brandsikkerhed er vejen frem

Alle Danmarks kommuner har i de seneste år haft skærpet fokus på brandsikkerheden på alle plejecentre.

Det gælder også for Silkeborg Kommune. I den forbindelse har kommunen udarbejdet en overordnet plan for at forbedre brandsikkerheden på kommunens plejecentre. LB Consult har på 3 plejecentre haft ansvar for projekterne, udbud og udførelse af brandtekniske forbedringer, samt andet planlagt vedligeholdelsesarbejde.

Bofællesskabet Multihuset er et af de 3 omfattede plejecentre. Bostedet består af 10 plejeboliger, fællesarealer og aktivitetscentre. Multihuset er et bofællesskab for voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede og autisme. Plejecentret stod over for en renovering med fokus på opgradering af de brandtekniske installationer, herunder særligt de el-tekniske. LB Consult har i den sammenhæng bistået Silkeborg Kommune med teknisk rådgivning inden for el-, VVS-installationer og brandsikkerhed, herunder installation af ABA-anlæg og sikkerhedsbelysning.

Bygherrerådgivning på stævnen af Aarhus Ø

Nyhed / SHIP

16. november 2020

SHIP på Aarhus Ø

Bygherrerådgivning på stævnen af Aarhus Ø

Omkranset af Aarhus Øs hyggelige havneliv, pulserende byliv, Riis Skovs skønne natur og Aarhus bugt finder du det topmoderne SHIP, som LB Consult er bygherrerådgiver for. Byggeriet omfavner godt håndværk, havneliv og er i god harmoni med omgivelserne.
SHIP

Håndværk, havneliv og harmoni

På Aarhus Ø opføres 202 eksklusive lejligheder fordelt på 2, 3 eller 4 værelser. Derfor henvender SHIP sig både til enlige, familier og par.

Arkitema Architects er arkitekter på SHIP og har tegnet lejlighederne med fokus på god indretning, udsigt og sollys. De høje glaspartier indfanger det særlige lys, som Aarhus Bugt bidrager med. Alle lejligheder har deres eget udeareal. Lejlighederne i stueetagen har hver deres terrasse, og lejlighederne på de øvrige etager har alle store og lyse altaner, som skaber det bølgende udtryk på facaden. Desuden huser en del af stueetagen erhvervslokaler.

Et gårdareal opføres med flere grønne oaser, beplantninger og gårdrum, som kan danne ramme for ophold, leg og aktiviteter. Anlæggelsen af det grønne område er netop påbegyndt.

ship
ship-gaardhave

LB Consults rolle

LB Consult har siden november 2019 været bygherrerådgiver på SHIP. Opgaven omfatter at understøtte Olav de Lindes interne projektorganisation i at varetage bygherrerollen i et omfattende og krævende projekt. Der er løbende behov for projektopfølgning med de involverede rådgivere samt projekt- og forventningsafstemning med hovedentreprenøren, JFP.  Hos LB Consult varetager direktør, Lars Bager, funktionen som bygherrerådgiver.

Udover deltagelse i de løbende bygherremøder, bygherretilsyn og i løbende projektafklaringsmøder – er den omfattende proces i forhold til mangelgennemgange og etapevis aflevering allerede i fuld gang.

Vi fokuserer på, at SHIP bliver udført i en god og gedigen kvalitet, hvor de enkelte købere har haft mulighed for at lave en række individuelle købertilvalg. Det er et stort plus for køberne, men samtidig udfordrer det rådgivere og ikke mindst de involverede entreprenører i forhold til at sikre et optimalt produktionsflow. De udfordringer løser vi i tæt samarbejde.

De første købere skal efter planen overtager deres lejlighed pr. 1. februar 2021.

Certificeret brandrådgiver til BK2 og statiker til KK2

Nyhed / Medarbejderudvikling

4. november 2020

Certificeret brandrådgiver til BK2 og statiker til KK2

Bygningskonstruktør Helle Senius Madsen er netop blevet certificeret brandrådgiver i brandklasse 2. Derudover blev konstruktionsingeniør Jesper Juul Hansen certificeret statiker i KK2 i marts 2020.

Konsulent i brandrådgivning

Byggerier skal ifølge BR18 indplaceres i en brandklasse – BK1 til BK4. I oktober 2020 blev Helle certificeret brandrådgiver i BK2. Det betyder, at Helle kan rådgive i udviklingsfasen af et byggeri med viden om brandforhold. Det er vigtigt at have brandsikring med i projektet fra forprojekt og frem til udførelse.

Helle varetager nu en udførende og kontrollerende rolle i brandsikring, med særligt ansvar for start- og sluterklæring med tilhørende brandteknisk dokumentation. Denne omfatter brandstrategi, funktionsbeskrivelse, brand- og kontrolplan, samt drift, kvalitet og vedligeholdelse.

helle og jesper

Statiker i konstruktionsklasse 2

Fra 1. januar 2020 blev det et krav, at alle byggeprojekter skal indplaceres i en konstruktionsklasse – KK1 til KK4. Jesper blev i den sammenhæng certificeret statiker til KK2 i marts 2020.

Jesper kan nu fremover rådgive i alle bærende konstruktioner i KK2 – herunder udførelse af de nødvendige statiske beregninger. Som statiker skal han enten udarbejde eller kontrollere projekter ved at udføre en start- og sluterklæring til brug for bygge- og ibrugtagningstilladelse.

Hvis du har brug for en brandrådgiver eller en statiker, så giv Helle eller Jesper et kald og kontakt dem her.

Her er mulighederne bare uendelige

Nyhed / Praktikophold

27. oktober 2020

HER ER MULIGHEDERNE BARE UENDELIGE 

Et interview med praktikanter fra efteråret 2020

Hos LB Consult har vi hvert semester praktikanter, som vi tager under vingerne og viser hverdagen i en rådgivende ingeniørvirksomhed.

Praktik med mening

I efteråret 2020 var Emilie Kristensen i praktik som konstruktionsingeniør og Søren Hoffmann Baun som bygningskonstruktør. Begge var de tilkoblet vores kontor i Aarhus C.

Man får rigtig stor indflydelse på, hvordan ens eget praktikforløb kommer til at være. Man kan være med i en større sammenhæng med fagligheder på kryds og tværs. Det synes jeg er en kæmpe fordel.

Således oplevede Emilie sit praktikophold. Søren tilføjede dertil; ”Her er mulighederne bare uendelige”. Hos LB Consult tilrettelægges dit praktikforløb efter dine ønsker og behov.

”Der er meget ansvar og mange muligheder, man kan gribe som praktikant hos os, men samtidig har vi et stort fokus på at møde de studerende, der hvor de er fagligt og personligt – og så hjælpe og støtte dem i deres udvikling derfra. Vi går meget op i løbende at tilpasse forløbet og vejlede praktikanterne, så det giver værdi for dem,” påpeger LB Consults direktør, Lars Bager.

Søren er uddannet snedker, men besluttede sig for at prøve kræfter med konstruktøruddannelsen. For ham er det ikke altid motiverende at sidde i skolen med fiktive opgaver. Praktikken har ifølge ham bidraget med noget andet til uddannelsen. Han sagde blandt andet;

Her bliver du smidt ud i en opgave, der skal bruges til noget med det samme, og det du laver det giver mening – og det synes jeg personligt er fedt!

Derudover forklarede han at; ”Det er det der med, at du får en større fornemmelse af et projekt, fordi det ikke bare er noget karaktergivende for dig. Du er faktisk en del af et større billede, hvor noget fysisk bliver opført, og du har et ansvar. Det er helt sikkert med til at motivere mig i at være i praktik.”

Ansvar i trygge rammer

Egne ansvarsområder, projekter og en stejl læringskurve er hverdagen for praktikanter hos LB Consult. Det store ansvar er en god og sund vej til læring, men samtidig kan det også være udfordrende. Emilie fortalte:

”Det mest udfordrende ved at være i praktik, er helt klart det ansvar man får. Man bliver kastet lige ud i det, får en opgave og sidder selv med det. Det har været lidt skræmmende, men det er virkelig også det, man lærer mest ved.”

Praktikanter hos LB Consult har under hele opholdet en praktikansvarlig, som fungerer som en hjælpende hånd. Herigennem sikres praktikanternes ønsker og forventninger til LB Consult som praktiksted.

“Vi har i mange år haft praktikanter i huset, og det er vigtigt for os, at vi giver de studerende en god oplevelse i praktikforløbet”, fortæller Astrid Mathilde Edberg, som er HR- og marketingsansvarlig hos LB Consult. Hertil tilføjer hun; “Vores mål er, at praktikanternes forløb hos os giver mening for dem, og at de lærer, hvordan det er at arbejde i en virksomhed som vores. De får en stor grad af ansvar og indgår på lige fod med de øvrige kollegaer i huset”. Læs mere om praktik ved LB Consult.

Søren påpegede, at der altid var hjælp at hente hos kollegaerne, hvis han havde brug for vejledning:

Jeg skal ikke være bange for at spørge, der sidder et hold til at gribe mig hvis jeg er i tvivl og ellers er det egentlig bare at knokle på. Det er fantastisk at møde op hver morgen. Det er gode kollegaer.

Det sociale

LB Consult har et stort fokus på det sociale, fordi vi tror på, at de gode relationer smitter af på de faglige præstationer. Det gælder også forholdet til praktikanterne, som bliver taget i mod med fælles morgenmad. For både Emilie og Søren betød det meget at have det godt socialt blandt kollegaerne. Praktikanter inviteres til personalearrangementer på lige fod med alle andre medarbejdere. I den forbindelse fortalte Søren:

”Her ved LB Consult går de meget op i, at man som medarbejder har det godt, og at du ikke skal lægge fingre imellem. Du skal bare være ærlig og sige det som det er”. Emilie var enig og forklarede at fokusset på medarbejdernes velvære gjorde hende mere tilpas i hendes praktikperiode.

_L9A0631 web

Tulip-grunden tager form

Tulip-grunden

Nyhed / Tulip-grunden

5. oktober 2020

Tulip-grunden tager form

MODERNE BOLIGBYGGERI I HARMONI MED RÅ INDUSTRIHISTORIE

På den gamle industrigrund i Brabrand, hvor Tulip-fabrikkerne – oprindeligt JAKA – havde til huse frem til 2008, er et moderne boligområde vokset frem. LB Consult har ydet ingeniørrådgivning i alle projektfaser i forbindelse med etableringen af 26 dobbelthuse, 84 rækkehuse, samt 68 almene boliger.

Et moderne og attraktivt boligområde tæt på by og skov

Efter Tulips nedlukning af produktionen i Brabrand, har det store fabriksområde siden stået stille hen. Efter forvandlingen af området er det sidste tegn fra slagteriet den centrale hovedbygning, der ligger centralt mellem de moderne boliger og grønne områder. Det nye kvarter – Høiriisparken – ligger tæt ved dag- og uddannelsesinstitutioner, foreningsliv, indkøb, spisesteder, kulturaktiviteter og et stenkast fra Aarhus centrum.

Moderne række- og dobbelthuse

I den første og anden etape af byggeriet på den naturskønne Tulip-grund, er der opført dobbelt- og rækkehuse, som primært appellerer til familier og seniorer. Naturen er integreret mellem husene, hvilket betyder at beboerne let kan tilbringe tid i skønne omgivelser.

De 26 dobbelthuse, som har udkig til Brabrand Sø, udgør 52 boliger. De arkitekttegnede dobbelthuse har hver 150 kvm, som man kan boltre sig på. Herudover er dobbelthusene opført i to forskudte plan og har sydvendte vinduespartier, der giver optimalt lysindfald og skøn udnyttelse af udsigten mod naturen. Husene tilegner sig bl.a. familier, idet boligerne er placeret med den karakteristiske og naturskønne Brabrand-skrænt som baghave. Her kan børn og barnlige sjæle udforske naturen og gå på opdagelse. Med andre ord danner området en perfekt ramme for både børn og voksnes oplevelser.

Derudover er der opført 84 rækkehuse i to plan som står i to forskellige typer på henholdsvis 100 og 120 kvm. Rækkehusene er beliggende i den attraktive bydel og omsluttes af små stikveje der forbinder boligerne med de grønne fællesarealer. Hver bolig har enten sin egen lille have eller terrasse.

Den gamle centrale fabriksbygning

Centralt placeret mellem boliger og grønne fællesarealer ligger Tulip-fabrikkens gamle hovedbygning. Den er bevaret for at bibeholde områdets historie og dermed inkorporere en lille bid af den daværende industrielle æstetik og kultur. Ombygningen af fabrikken omfavner beboernes interesser og behov, da denne skal huse fællesfaciliteter og hermed skabe mangfoldighed og fællesskabsfølelse for beboerne. Beboerne i området vil igennem processen blive inddraget for netop at imødekomme idéer til fabriksbygningens fremtidige funktioner. Projektet er endnu ikke fastlagt.

68 almene boliger

I tredje etape af det moderne nybyg på Tulips gamle slagterigrund, opføres 68 almene boliger, der netop har haft første spadestik. Boligerne skal bestå af en kombination af både familie- og ungdomsboliger, hvilket indbyder til at en mangfoldig gruppe mennesker er velkommen i det nye grønne boligkvarter. Området dækker nemlig både behov for unge, familier, enlige og ældre.

Ungdomsboligerne opføres i tre blokke, der hver er i to etager, og som tilsammen rummer 40 boliger. Hver lejlighed er 50 kvm store. De 28 rækkehuse, også i to plan, skal rumme hver 100 kvm, og henvender sig i høj grad til unge børnefamilier, enlige og ældre. Projektet er sendt i EU-udbud.

LB Consult yder rådgivning inden for alle ingeniørfag

“Vi yder ingeniørrådgivning i alle projektfaser, og alle ingeniørfaggrupper er involveret i de enkelte projektfaser. Både el, vvs, ventilation og konstruktionsingeniører er i gang for at sikre bygherren et solidt og gennemtænkt projekt. Derudover yder vi også bygherrerådgivning i forbindelse med de kommende projektfaser”, forklarer Tim Hviid, der er konstruktionsingeniør og projektleder på Tulip-grunden.

Ungdomsboliger facade3
Dubbelthuse
visualisering placering

Konsulenter i svanemærket byggeri

Nyhed / Svanemærket byggeri

23. september 2020

Konsulenter i svanemærket byggeri

VVS-ingeniør og DGNB-konsulent Stinna S. Pierdola og bygningskonstruktør Andreea Munteanu er netop blevet certificeret som konsulenter i svanemærket byggeri.

De to konsulenter kan rådgive om Svanemærket byggeri – uanset om det er etagebyggeri, parcel-, række- eller sommerhuse, skoler og daginstitutioner.

Stinna og Andreea vil fremover rådgive vores samarbejdspartnere om Svanemærkningen. De vil udføre screening af et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav og kriterier, arbejde effektivt med dokumentation samt varetage rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærket.

De sikrer dermed, at ønsker til bæredygtighed og miljøcertificering tænkes ind fra begyndelsen af et projekt og er implementeret i det færdige byggeri.

 

Kurset som Konsulent i Svanemærket byggeri er taget hos Molio.

 

Baggrund

Svanemærket byggeri har aldrig været så populært som nu. Der er nu er mere end 8.000 Svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner i Norden og yderligere 18000 er under opførelse. Det er mere end en firedobling på bare tre år, og både private og offentlige bygherrer viser en stærkt stigende interesse for Svanemærket byggeri.

Svanemærket byggeri er godt for både sundhed, miljø og økonomi.
Et Svanemærket byggeri lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ. Samtidig skal et Svanemærket byggeri leve op til skrappe kriterier for hele byggeriets livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug (inkl. præmiering for brug af vedvarende energi) og et godt indeklima.

 

LB Consult opfører bl.a. Svanemærket byggeri i Kolding, hvor det 19 etagers højhus, Kolding Sky, skal Svanemærkes.

 

Skal dit projekt Svanemærkes?

Så tag endelig fat i Stinna eller Andreea. Du finder deres kontaktinformationer her.

COVID19: Vi tager ansvar og arbejder hjemme

Nyhed / Covid19

12. august 2020

Covid19: Vi tager ansvar og arbejder hjemme

Coronasmitte fortsætter med at sprede sig i Aarhus-området. For at beskytte os selv og jer har vi valgt at sende de fleste af vores medarbejdere på hjemmearbejde de kommende uger. Vores kontorer vil fortsat være bemandet i begrænset omfang.

Samtidig har vi taget en række initiativer til at sikre afstand og god hygiejne mellem de medarbejdere, der fortsat vil komme på vores kontorer.

Alle medarbejdere er blevet bedt om primært at holde online møder frem for fysiske møder. I de tilfælde hvor det ikke kan lade sig gøre, sikrer vi afstand og god hygiejne for vores samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere. Vi har indkøbt mundbind til medarbejderne, og vi undgår intern udveksling mellem afdelinger.  Samtidig bliver vores lokaler rengjort dagligt og alle kritiske kontaktpunkter sprittes af flere gange dagligt.

Vi har heldigvis prøvet det før, og der er derfor fortsat fuld fart på projekterne. I kan altid kontakte os på vores sædvanlige telefonnumre.
Find direkte kontaktinfo her.

Sydvestjysk Sygehus

Sydvestjysk Sygehus

Nyhed / Vundet rammeaftale Sydvestjysk Sygehus

6. juli 2020

LB Consult fortsætter som rådgiver for Sydvestjysk Sygehus de kommende fire år

Sammen med Ravn Arkitektur og Tekt skal vi de kommende fire år fortsat levere bygherrerådgivning og mindre tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med realiseringen af den sidste etape af Sydvestjysk Sygehus’ ombygning og modernisering af bygningerne i Esbjerg og Grindsted.
Sydvestjysk Sygehus

Patienten i centrum

Sydvestjysk Sygehus udarbejdede i 2010 en generalplan for fremtidssikring af sygehuset via en række større og mindre projekter med visionen om at sikre et bedre patientflow og -oplevelse opsummeret i mottoet ”patienten i centrum”. Sydvestjysk Sygehus skal i de kommende fire år i mål med sidste etape af ombygningen og moderniseringen.

 

Et engageret og stærkt team

LB Consult, RAVN Arkitektur og TEKT har sammen og hver for sig rådgivet bygherre på en lang række projekter. Bl.a. har vi været bygherrerådgiver på opførelsen af Ny Sengebygning, stået i spidsen for flere interne rokeringer samt renoveret og ombygget ambulatorier og operationsstuer på sygehuse i drift.

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted har derfor en helt særlig plads hos os. Vi har tilsammen stået i spidsen for eller rådgivet Sydvestjysk Sygehus til de sygehuse, de er i dag. Og vi er stolte over resultaterne og samarbejdet.

 

De kommende projekter drejer sig bl.a. om renovering af Bygning E og interne rokader af afdelinger samt opførelse af et parkeringsanlæg i Esbjerg til patienter og pårørende.