Category

Uddannelse & institutioner

Myretuen, Tørring

Reference / Uddannelse og institutioner

Myretuen, Tørring

IMG_0197
arkitektskitse
IMG_5058

Fakta

Bygherre
Hedensted Kommune

Arkitekt
Frost Larsen Arkitekter

Entrepriseform
Fagentreprise

Areal
570 kvm

Periode
2018-2019

Sum
60,4 mio. kr.

Energi
Energiklasse 2020
Bygges efter DGNB-principper inkl. commissioning

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning og bæredygtighedsledelse

Referenceperson
Christian Bøgh Jensen, Frost Larsen Arkitekter

Ny naturbørnehave, Tørring

I Tørring nedrives en eksisterende naturbørnehave af ældre dato, så der kan opføres en ny daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Den nuværende ældre hovedbygning nedrives, hvorefter den nye bygning opføres og udearealerne reetableres.

Bygherren ønskede at opføre et større og mere moderne byggeri, der skal opfylde krav til bæredygtighed, så naturprofilen ses hele vejen igennem institutionens DNA. Derfor blev der bygget efter DGNB-principper, og udover et optimalt indeklima anvendtes der bl.a. FSC-certificeret træ, afvanding via grønt tag og lokal afledning af regnvand (LAR) på udearealerne, solcelleanlæg til egenforsyning og mekanisk ventilation. Indvendigt har Myretuen som måske den eneste børnehave i landet en masseovn centreret i bygningskernen. For at implementere de bæredygtige løsninger bedst muligt har der løbende i processen været fokus på de rigtige tekniske løsninger.
Indflytning oktober 2019.

Hos LB Consult har vi ansvaret for alle ingeniørdiscipliner, bæredygtighedsledelsen og IKT-koordineringen.

Daginstitution i Trige

Trige daginstitution

Reference / Daginstitution

Daginstitution i Trige

Trige daginstitution
Trige daginstitution
Trige daginstitution

Fakta

Bygherre
Aarhus Kommune

Arkitekt
Proces Arkitekter

Entrepriseform
Fagentrepriser

Areal
678 kvm

Periode
2019-2021

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Mark Andersen, Proces Arkitekter

Ny 4-gruppers daginstitution i Trige

Den nye daginstitution opføres som et 4-gruppers dagtilbud på Bakkegårdsskolens matrikel og er en om- og tilbygning af en tidligere SFO-bygning.
Den eksisterende bygning er 304 kvm og den nye tilbygning bliver 334 kvm. Derudover skal der etableres en liggehal på ca. 40 kvm.

Den nye daginstitution rummer to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper og bliver en idræts- og sundhedsinstitution, hvor fokus er på bevægelse.

Derudover etableres der et produktionskøkken, der skal understøtte sundhedsprofilen, og et pædagogisk “børnekøkken”, der giver børnene mulighed for at hjælpe til med madlavning.

LB Consults ydelser
LB Consult er underrådgiver for totalrådgiver og projekterer konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, energi og el i alle faser, ligesom vi laver udbudsprojekt til fagentrepriser. Derudover bistår vi med fagtilsyn ved behov.

Dagtilbuddet står færdigt i april 2021.

Solbjerg Hedevej, Aarhus Kommune

Reference / Uddannelse og institutioner

Solbjerg Hedevej, Aarhus Kommune

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Rubow Arkitekter

Entrepriseform

Totalentreprise

Areal

1.060 kvm

Periode

2017-2019

Sum i DKK

15,5 mio.

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Teknisk rådgivning og input til byggeprogram. Projektering af udvidet forprojekt inden for alle fag. Tilsyn. Commissioning.

Referenceperson

Fiona Rubens, Aarhus Kommune


Tilbage

Ny integreret daginstitution i Solbjerg ved Aarhus

LB Consult har bistået med teknisk rådgivning på en ny 6-gruppers integreret daginstitution i Solbjerg ved Aarhus. Daginstitutionen er opført i rumstore moduler, der er blevet samlet på en fabrik og bragt til byggepladsen, hvor de sammensættes til det færdige byggeri. Institutionen er i én etage og har fladt tag.

Grupperummene er indrettet med fleksible løsninger og kan benyttes af både vuggestue- og børnehavegrupper alt efter behov. Der er som udgangspunkt disponeret med 2 vuggestue- og 4 børnehavegrupper, men grupperummene kan hurtigt veksles til funktionsområder, hvis der er brug for det. To af grupperummene er sammenlagt til et stort fællesrum, som kan adskilles til to seperate grupperum igen på et senere tidspunkt.

LB Consults ydelser:

LB Consult har bistået med teknisk rådgivning og er kommet med input til byggeprogrammet. Vi har ligeledes udført et udvidet forprojekt, som totalentreprenøren har overtaget og søgt byggetilladelse til.

LB Consult deltager i bygherremøder, foretager tilsyn og udfører commissioning på byggeriet.

Tak til RUBOW Arkitekter for lån af billeder.

Grenaa Gymnasium

Reference / Undervisningsbyggeri

Grenaa Gymnasium

      

Fakta

Bygherre

Grenaa Gymnasium

Arkitekt

Kjaer og Richter A/S

Periode

2010-

Energi

Gældende bygningsreglement

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning og ingeniørrådgivning

Referenceperson

Vagn Rohde, Grenaa Gymnasium


Tilbage

LB Consult som fast rådgiver

Siden 2010 har LB Consult ydet ingeniør- og bygherrerådgivning for Grenaa Gymnasium efter behov. Vi kender gymnasiets bygningsmasse indgående og kan derfor levere relevant rådgivning på både store og små forandringer.

2017-2018
Ingeniørrådgivning
Tagrenovering

2014-2015
Ingeniørrådgivning alle fag inkl. fagtilsyn og byggeledelse
Udvidelse af 400 m2 kostafdeling + kælder tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og udbudt som hovedentreprise. I alt 7 mio. kr.

2012-2013
Totalrådgiver, projektering, byggeledelse og tilsyn
Tilbygning med solceller på 600 m2 til musikfaciliteter tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og udbudt i fagentrepriser. Tilbygningen opfylder lavenergiklasse 2020 i henhold til BR10.

2011-2012
Ingeniørrådgivning
Naturfagslokaler på 136 m2 udbudt som hovedentreprise.

2010-2011
Bygherrerådgivning
Renovering, vedligehold og kloakarbejder over 2.000 m2 udbudt i fagentrepriser.

Daginstitutionen Træhøjen Onsholtvej

Reference / Institution

Daginstitutionen Træhøjen Onsholtvej

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Rubow Arkitekter og Wainø Frandsen, by- og landskabsarkitekter

Entreprenører

Lph Byg og Bravida

Areal

930 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny integreret daginstitution, Aarhus

På Onsholtvej i Viby er der opført en ny seks gruppers integreret daginstitution for Aarhus Kommune, som kan rumme ca. 48 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Institutionen skal erstatte en række små, gamle nedslidte institutionslejemål med en større tidssvarende ”landbørnehave” med fokus på et aktivt udeliv og plads til evt. dyrehold.

Bygningen er udført med stålrammer, er 930 m2 og indeholder seks grupperum, produktionskøkken, børnekøkken, garderober, puslerum, liggehal, toiletter, udetoilet og fællesrum.

Som teknisk rådgiver har LB Consult haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi. Vi har ydet fagtilsyn og været i løbende kontakt med entreprenører og håndværkere på byggepladsen. Som ansvarlig for commissioning har vi haft ansvaret for uddannelse af driftspersonale, der, sammen med et omhyggeligt forløb med funktionstests, skal resultere i en planmæssig idriftsættelse af bygningens tekniske anlæg.

Daginstitutionen Kolt Østerparken

Reference / Institution

Daginstitutionen Kolt Østerparken

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

RUBOW Arkitekter (tidligere Regnbuen-Kontur Arkitekter)

Entreprenør

Høegh og Sønberg (tidligere Høgh og Rousing)

Areal

700 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny science-institution i Kolt ved Aarhus

”Universet” er navnet på den nye 5-gruppers science-institution i Kolt Østerparken. Her bringes naturvidenskab og nysgerrighedsvækkende eksperimenter ned i børnehøjde. Med afsæt i viden og nysgerrighed omkring teknologi og videnskab har vi projekteret synlig teknologi i huset. Den overordnede intention er at skabe synlighed i vægge og lofter for at lade børn og voksne få indblik i teknikken bag bygningen.

Institutionen er 700 kvm, og dertil er der bygget nye skure til opbevaring på i alt 100 kvm. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og handicaptoilet. Institutionens fem grupperum kan disponeres fleksibelt til vuggestue- eller børnehavegrupper.

Som den tekniske rådgiver har LB Consult haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner samt el, ventilation, vvs, kloak og energi.

 

Tak til RUBOW Arkitekter for lån af billederne.

Skanderborg Gymnasium

Reference / Fast rådgiver

Skanderborg Gymnasium

   

Fakta

Bygherre

Skanderborg Gymnasium

Entrepriseform

Fagentrepriser

Periode

2012-

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning, bygherrerådgivning
og fagtilsyn

Kontaktperson

Kim Sole, Skanderborg Gymnasium


Tilbage

Fast rådgiver siden 2012

På Skanderborg Gymnasium har LB Consult siden 2012
været fast rådgiver på gymnasiets bygningsmasse.

2012-2013
Bygherrerådgiver på om- og tilbygning af hal og omklædningsfaciliteter. Hallen indeholder blandt andet fuld håndboldbane og springgrav. I alt 2.000 m2.

2013
Ingeniørbistand vedrørende etablering af nye belægninger og beach volley-bane på udendørs aktivitetsplads mellem eksisterende bygninger.

2014-2016
Rådgivningsbistand ved gennemgribende renovering og ombygning af ventilationsanlæg og tilhørende styring.

2017
Ingeniørbistand vedrørende tilbygning til eksisterende samlingssal. I alt 150 m2.

Viby Skole, Aarhus

Reference / Uddannelse

Viby Skole, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

KPF Arkitekter

Entrepriseform

Fagentrepriser

Areal

Tilbygning: 469 m2
Ombygning: 1074 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Johnny Lundbye, KPF Arkitekter


Tilbage

PLADS TIL FLERE AKTIVITETER

Viby Skole på Kirkevej i Aarhus bliver i 2017 udvidet med en tilbygning. De eksisterende faglokaler udvides med tre klasselokaler, toiletter og garderobe. I forlængelse af de nye faglokaler opføres der et dobbelthøjt multirum, der skal anvendes til gruppearbejde, forsamlinger, køkken og gennemgangsrum. For de ældste elever laves der blandt andet faglokaler og indbydende områder, hvor man kan opholde sig i pauser og undervisningssammenhæng. For de yngre elever vil der være flere lokaler til brug i SFO’en.

I forbindelse med dette projekt står vi hos LB Consult for at projektere de bærende konstruktioner, afløb, VVS, ventilation og el.

Derudover er skolens eksisterende lokale til håndarbejde blevet flyttet for at få plads til yderligere to faglokaler. Her har vi stået for den tekniske del af ombygningen, herunder har vi sørget for, at lokalerne lever op til kravene i BR15 mht. luftskifte og el-installationer.

Daginstitutionen Rosen

Reference / Institution

Daginstitutionen Rosen

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Entrepriseform

Storentreprise

Areal

ombygning: 360 m2, tilbygning: 95 m2

Periode

2015-2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Uffe Breinholt, Regnbuen-Kontur Arkitekter

Flere børnehave- og vuggestuegrupper

SFO’en på Rosenvangsskolen i Aarhus er ved hjælp af en om- og tilbygning blevet til daginstitutionen Rosen. Ombygningen omfattede det 360 m2 store træhus, som i dag indeholder et nyt fællesareal samt børnehave- og vuggestuegrupper. I træhuset er radiatorerne blevet flyttet for at gøre plads til nye vinduespartier, der er lavet installationer til et rengøringsrum og gulvvarme samt opført et nyt gruppetoilet og puslerum.
Tilbygningen på 95 m2 indebar etableringen af endnu en børnehavegruppe med depot og udetoilet, og derudover er der blevet plads til nye parkeringspladser. Langs bygningens sydfacade er der etableret overdækning, der skaber et bedre indeklima og gode muligheder for at opholde sig udendørs.
Hos LB Consult har vi haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, vvs, el, ventilation og energi.

Teknik- og formidlingsbygning, Reno Djurs

Reference / Erhverv

Teknik- og formidlingsbygning, Reno Djurs

      

Fakta

Bygherre

Reno Djurs

Arkitekt

Sahl Arkitekter

Totalentreprenør

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal

300 m2 + 170 m2 kælder

Periode

2015-2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Claus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma A/S

NY FORMIDLINGSBYGNING TIL AFFALDSSELSKAB

Affaldsselskabet Reno Djurs står for affaldsordninger til sommerhuse, private husstande og virksomheder på Djursland. Ovenpå selskabets ventilbygning skulle der bygges en teknik- og formidlingsbygning, som vi i samarbejde med COWI fik til opgave at være den tekniske rådgiver på. Vores opgaver var hermed at projektere de bærende konstruktioner, energi, vvs og ventilation.

Bygningen er opført i to etager – stueplan og 1. sal, som i alt omfatter 300 m2. Stueetagen rummer faciliteter tilknyttet ventilbygningen, depot, teknik, WC, SRO-rum og trappenedgang til ventilbygning. Derudover er der en entre og trapper til 1. sal, som rummer undervisningsrum, garderobe, the-køkken, toilet og depoter. Derudover er der etableret en lanterne, hvor man kan se ned til ventilbygningen.