Category

Uddannelse og institutioner

Myretuen, Tørring

Reference / Uddannelse og institutioner

Myretuen, Tørring

      

Fakta

Bygherre

Hedensted Kommune

Arkitekt

Arkitektfirmaet Frost Larsen

Entrepriseform

Fagentrepriser

Areal

570 m2

Periode

2018-2019

Energi

Energiklasse 2020

Bygges efter DGNB-principper inkl. commissioning

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og bæredygtighedsledelse

Referenceperson

Christian Bøgh Jensen, Arkitektfirmaet Frost Larsen

Ny naturbørnehave, Tørring

I Tørring nedrives en eksisterende naturbørnehave af ældre dato, så der kan opføres en ny daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Den nuværende ældre hovedbygning nedrives, hvorefter den nye
bygning opføres og udearealerne reetableres.

I den forbindelse ønsker man at opføre et større og mere moderne byggeri, der skal opfylde krav til bæredygtighed, så naturprofilen ses hele vejen igennem institutionens DNA. Derfor bygges efter DGNB-principper, og udover et optimalt indeklima forventes der anvendt bl.a. FSC-certificeret træ, afvanding via grønt tag og lokal håndtering af vand på udearealerne, solcelleanlæg til egenforsyning og naturlig ventilation. For at implementere løsningerne bedst muligt vil der løbende i processen være fokus på tekniske løsninger og funktionstest heraf via commissioning.

Hos LB Consult har vi ansvaret for alle ingeniørdiscipliner, bæredygtighedsledelsen og IKT-koordineringen.

Grenaa Gymnasium

Reference / Undervisningsbyggeri

Grenaa Gymnasium

      

Fakta

Bygherre

Grenaa Gymnasium

Arkitekt

Kjaer og Richter A/S

Periode

2010-

Energi

Gældende bygningsreglement

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning og ingeniørrådgivning

Referenceperson

Vagn Rohde, Grenaa Gymnasium


Tilbage

LB Consult som fast rådgiver

Siden 2010 har LB Consult ydet ingeniør- og bygherrerådgivning for Grenaa Gymnasium efter behov. Vi kender gymnasiets bygningsmasse indgående og kan derfor levere relevant rådgivning på både store og små forandringer.

2017-2018
Ingeniørrådgivning
Tagrenovering

2014-2015
Ingeniørrådgivning alle fag inkl. fagtilsyn og byggeledelse
Udvidelse af 400 m2 kostafdeling + kælder tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og udbudt som hovedentreprise. I alt 7 mio. kr.

2012-2013
Totalrådgiver, projektering, byggeledelse og tilsyn
Tilbygning med solceller på 600 m2 til musikfaciliteter tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og udbudt i fagentrepriser. Tilbygningen opfylder lavenergiklasse 2020 i henhold til BR10.

2011-2012
Ingeniørrådgivning
Naturfagslokaler på 136 m2 udbudt som hovedentreprise.

2010-2011
Bygherrerådgivning
Renovering, vedligehold og kloakarbejder over 2.000 m2 udbudt i fagentrepriser.

Daginstitutionen Onsholtvej

Reference / Institution

Daginstitutionen Onsholtvej

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Entrepriseform

Sendt i udbud

Areal

930 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny børnehave, Aarhus

På Onsholtvej i Viby opføres en ny 6 gruppers børnehave for Aarhus Kommune grundet befolkningstilvækst og et øget børnetal.

Den primære bygning måler 930 m2. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og et handicaptoilet.

Som den tekniske rådgiver havde vi hos LB Consult ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi.

Daginstitutionen Kolt Østerparken

Reference / Institution

Daginstitutionen Kolt Østerparken

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Entreprenør

Høegh og Rousing A/S

Areal

700 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny børnehave

På Kolt Østerparken i Viby er der ved at blive opført en ny børnehave for Aarhus Kommune grundet befolkningstilvækst og et øget børnetal. Børnehaven er en teknisk institution, hvor der er fokus på teknologi.

Den primære bygning måler 700 m2, og dertil er der bygget nye skure til opbevaring på i alt 100 m2. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og et handicaptoilet.

Som den tekniske rådgiver havde vi hos LB Consult ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi.

Skanderborg Gymnasium

Reference / Fast rådgiver

Skanderborg Gymnasium

   

Fakta

Bygherre

Skanderborg Gymnasium

Entrepriseform

Fagentrepriser

Periode

2012-

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning, bygherrerådgivning
og fagtilsyn

Kontaktperson

Kim Sole, Skanderborg Gymnasium


Tilbage

Fast rådgiver siden 2012

På Skanderborg Gymnasium har LB Consult siden 2012
været fast rådgiver på gymnasiets bygningsmasse.

2012-2013
Bygherrerådgiver på om- og tilbygning af hal og omklædningsfaciliteter. Hallen indeholder blandt andet fuld håndboldbane og springgrav. I alt 2.000 m2.

2013
Ingeniørbistand vedrørende etablering af nye belægninger og beach volley-bane på udendørs aktivitetsplads mellem eksisterende bygninger.

2014-2016
Rådgivningsbistand ved gennemgribende renovering og ombygning af ventilationsanlæg og tilhørende styring.

2017
Ingeniørbistand vedrørende tilbygning til eksisterende samlingssal. I alt 150 m2.

Viby Skole, Aarhus

Reference / Uddannelse

Viby Skole, Aarhus

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

KPF Arkitekter

Entrepriseform

Fagentrepriser

Areal

Tilbygning: 469 m2
Ombygning: 1074 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Johnny Lundbye, KPF Arkitekter


Tilbage

PLADS TIL FLERE AKTIVITETER

Viby Skole på Kirkevej i Aarhus bliver i 2017 udvidet med en tilbygning. De eksisterende faglokaler udvides med tre klasselokaler, toiletter og garderobe. I forlængelse af de nye faglokaler opføres der et dobbelthøjt multirum, der skal anvendes til gruppearbejde, forsamlinger, køkken og gennemgangsrum. For de ældste elever laves der blandt andet faglokaler og indbydende områder, hvor man kan opholde sig i pauser og undervisningssammenhæng. For de yngre elever vil der være flere lokaler til brug i SFO’en.

I forbindelse med dette projekt står vi hos LB Consult for at projektere de bærende konstruktioner, afløb, VVS, ventilation og el.

Derudover er skolens eksisterende lokale til håndarbejde blevet flyttet for at få plads til yderligere to faglokaler. Her har vi stået for den tekniske del af ombygningen, herunder har vi sørget for, at lokalerne lever op til kravene i BR15 mht. luftskifte og el-installationer.

Daginstitutionen Rosen

Reference / Institution

Daginstitutionen Rosen

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Entrepriseform

Storentreprise

Areal

ombygning: 360 m2, tilbygning: 95 m2

Periode

2015-2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Uffe Breinholt, Regnbuen-Kontur Arkitekter

Flere børnehave- og vuggestuegrupper

SFO’en på Rosenvangsskolen i Aarhus er ved hjælp af en om- og tilbygning blevet til daginstitutionen Rosen. Ombygningen omfattede det 360 m2 store træhus, som i dag indeholder et nyt fællesareal samt børnehave- og vuggestuegrupper. I træhuset er radiatorerne blevet flyttet for at gøre plads til nye vinduespartier, der er lavet installationer til et rengøringsrum og gulvvarme samt opført et nyt gruppetoilet og puslerum.
Tilbygningen på 95 m2 indebar etableringen af endnu en børnehavegruppe med depot og udetoilet, og derudover er der blevet plads til nye parkeringspladser. Langs bygningens sydfacade er der etableret overdækning, der skaber et bedre indeklima og gode muligheder for at opholde sig udendørs.
Hos LB Consult har vi haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, vvs, el, ventilation og energi.

Nørrestenbro Vuggestue

Reference / Institution

Nørrestenbro Vuggestue

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Hovedentreprenør

Høgh & Rousing A/S

Areal

240 m2

Periode

2015-2017

Energi

Mindste varmeisolering iht. BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Troels Laigaard, Regnbuen-Kontur Arkitekter


Tilbage

Nye fællesarealer og grupperum

I februar 2017 blev om- og tilbygningsarbejdet i Nørrestenbro Vuggestue afsluttet. Tilbygningen omfatter i alt 118 m2, 98 m2 er blevet ombygget, og et 24 m2 udendørs areal er blevet til et overdækket, opvarmet fællesrum. Vuggestuen har dermed fået nye fælles- og grupperum, der er i direkte kontakt med legepladsen.

Arbejdet blev udført med udgangspunkt i en brugerinddragelse, og der er derfor taget hensyn til både brugere og medarbejderes ønsker. Dette har resulteret i stor fleksibilitet i bygningen, som blandt andet betyder, at børnene nu både kan lege og opholde sig i deres grupperum samt det nye fællesrum. Derudover kan fællesrummet også bruges til sang, spisning, fællesleg mv.

Hos LB Consult har vi haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, vvs, el, ventilation og energi. Nogle af udfordringerne i projektet har været at sørge for, at de tekniske løsninger i tilbygningen passer til de eksisterende bygningsdele. Derudover har vi haft ansvaret for at få løsningerne godkendt hos Aarhus Kommune, Børn og Unge.

Børnehaven Snurretoppen

Reference / Institution

Børnehaven Snurretoppen

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen Kontur Arkitekter

Hovedentreprenør

PN Erhvervsbyg

Areal

750 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune


Tilbage

BØRNEHAVE MED FOKUS PÅ MOTORIK

På Bispevej 7 i Stavtrup er børnehaven Snurretoppen ved at blive opført. Snurretoppen er en motorikinstitution, hvor der er fokus på trivsel, udvikling og læring, hvorfor der blandt andet er lavet ekstra forstærkninger i tagkonstruktionen til motorikskinner.

Den primære bygning måler 650 m2, og dertil er der bygget nye skure til opbevaring på i alt 100 m2. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og et handicaptoilet.

Som den tekniske rådgiver havde vi hos LB Consult ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi.

Kolbøtten, Hasselager

Reference / Institution

Kolbøtten, Hasselager

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune, Børn & Unge

Arkitekt

Regnbuen Kontur Arkitekter

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

252 m2

Periode

December 2015 – juni 2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Lars Lisby, Regnbuen Arkitekter


Tilbage

FOKUS PÅ MOTORIK OG LEG

I Hasselager, sydvest for Aarhus, lå en 407 m2 børnehaveinstitution. I dag er den forøget med 252 m2, som omfatter børnehave, krybberum, indgangs- og garderobeområde – alt sammen på én etage.

Det pædagogiske fokus med dette projekt var at skabe gode muligheder for fysisk udfoldelse, fællesaktiviteter, leg i grupper eller bare for at være sig selv. Bygningen og indretningen skal dermed bidrage til en forbedring af motorikken samt have gode handikapforhold. Der er i projektet også blevet plads til at forbedre indeklimaet ved at etablere et mekanisk ventilationsanlæg, der lever op til de nye skrappe krav.

Tilbygningerne blev udført på den nordlige, vestlige og sydlige del af institutionen, og hos LB Consult havde vi til opgave at være den tekniske rådgiver på vvs-, el-, konstruktions- og ventilationsarbejdet.