Category

Uddannelse & institutioner

Nørrestenbro Vuggestue

Reference / Institution

Nørrestenbro Vuggestue

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen-Kontur Arkitekter

Hovedentreprenør

Høgh & Rousing A/S

Areal

240 m2

Periode

2015-2017

Energi

Mindste varmeisolering iht. BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Troels Laigaard, Regnbuen-Kontur Arkitekter


Tilbage

Nye fællesarealer og grupperum

I februar 2017 blev om- og tilbygningsarbejdet i Nørrestenbro Vuggestue afsluttet. Tilbygningen omfatter i alt 118 m2, 98 m2 er blevet ombygget, og et 24 m2 udendørs areal er blevet til et overdækket, opvarmet fællesrum. Vuggestuen har dermed fået nye fælles- og grupperum, der er i direkte kontakt med legepladsen.

Arbejdet blev udført med udgangspunkt i en brugerinddragelse, og der er derfor taget hensyn til både brugere og medarbejderes ønsker. Dette har resulteret i stor fleksibilitet i bygningen, som blandt andet betyder, at børnene nu både kan lege og opholde sig i deres grupperum samt det nye fællesrum. Derudover kan fællesrummet også bruges til sang, spisning, fællesleg mv.

Hos LB Consult har vi haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, vvs, el, ventilation og energi. Nogle af udfordringerne i projektet har været at sørge for, at de tekniske løsninger i tilbygningen passer til de eksisterende bygningsdele. Derudover har vi haft ansvaret for at få løsningerne godkendt hos Aarhus Kommune, Børn og Unge.

Børnehaven Snurretoppen

Reference / Institution

Børnehaven Snurretoppen

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Regnbuen Kontur Arkitekter (nu RUBOW Arkitekter)

Hovedentreprenør

PN Erhvervsbyg

Areal

750 m2

Periode

2016-2017

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune


Tilbage

Integreret motorikinstitution i Stavtrup ved Aarhus

På Bispevej 7 i Stavtrup ved Aarhus ligger børnehaven Snurretoppen. Snurretoppen er en motorikinstitution, hvor der er fokus på trivsel, udvikling og læring. Som en del af det overordnede fokus på motorik er der lavet ekstra forstærkninger i tagkonstruktionen til motorikskinner.

Den primære bygning er 650 m2, og dertil er der bygget nye skure til opbevaring på i alt 100 m2. Derudover indeholder børnehaven et produktionskøkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet og handicaptoilet.

Som den tekniske rådgiver har vi hos LB Consult haft ansvaret for projekteringen af el, ventilation, vvs, kloak og energi. Ligeledes har vi haft ansvaret for projektering af de bærende konstruktioner herunder ekstra forstærkninger til motorikskinnerne.

Kolbøtten, Hasselager

Reference / Institution

Kolbøtten, Hasselager

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune, Børn & Unge

Arkitekt

Regnbuen Kontur Arkitekter

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

252 m2

Periode

December 2015 – juni 2016

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Lars Lisby, Regnbuen Arkitekter


Tilbage

FOKUS PÅ MOTORIK OG LEG

I Hasselager, sydvest for Aarhus, lå en 407 m2 børnehaveinstitution. I dag er den forøget med 252 m2, som omfatter børnehave, krybberum, indgangs- og garderobeområde – alt sammen på én etage.

Det pædagogiske fokus med dette projekt var at skabe gode muligheder for fysisk udfoldelse, fællesaktiviteter, leg i grupper eller bare for at være sig selv. Bygningen og indretningen skal dermed bidrage til en forbedring af motorikken samt have gode handikapforhold. Der er i projektet også blevet plads til at forbedre indeklimaet ved at etablere et mekanisk ventilationsanlæg, der lever op til de nye skrappe krav.

Tilbygningerne blev udført på den nordlige, vestlige og sydlige del af institutionen, og hos LB Consult havde vi til opgave at være den tekniske rådgiver på vvs-, el-, konstruktions- og ventilationsarbejdet.

Langkær Gymnasium & HF

Reference / Undervisningsbyggeri

Langkær Gymnasium & HF

      

Fakta

Bygherre

Langkær Gymnasium & HF

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Areal

1.400 m2

Periode

2011-2012

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Medarbejder

Arne Rasmussen, Langkær Gymnasium og HF


Tilbage

Bygherrerådgivning

Som bygherrerådgiver for Langkær Gymnasium og HF har LB Consult været ansvarlig for en løbende bygningsudvidelse og renovering af de eksisterende fysiske rammer. Udvidelsen var blevet nødvendig, fordi de eksisterende rammer for såvel elever som for undervisere ikke var tilstrækkelige, ligesom man også manglede tidssvarende fællesarealer.

Et af resultaterne er en moderne, rund bygning (2011-2012), som har sit eget udtryk men samtidig respekterer arkitekturen i det eksisterende byggeri. Fællesområdet, som er tilbygningens omdrejningspunkt skaber nye muligheder for elevarbejdspladser, gruppearbejde, foredrag, musicals og fester, ligesom man her kan holde videokonference med kinesiske samarbejdspartnere. Et andet resultat er renoveringen af fællesarealer og lærerfløj, hvor der er fokuseret på åbenhed med glaspaneler, som også skærmer af og gør rummene mere attraktive til gruppeaktiviteter.

LB Consult har ageret bygherrerådgiver for Langkær Gymnasium og HF siden 2012.

FO Aarhus

Reference / Undervisningsbyggeri

FO Aarhus

      

Fakta

Bygherre

FO Aarhus

Arkitekt

Luplau & Poulsen

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

JCN A/S

Areal

1.200 m2

Periode

2012-2013

Energi

Lavenergiklasse 2020 iht. BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Erik Luplau, Luplau & Poulsen


Tilbage

Nybyggeri til undervisning

Frit Oplysningsforbund Aarhus (FO Aarhus) tilbyder aftenskoleundervisning for voksne og undervisningstilbud til arbejdsløse mm. I Aarhus lejer FO en større bygningsmasse af forskellig alder og stand. I 2012 projekterede LB Consult en ny undervisnings- og kontorbygning på fem etager med kælder i Frederiksgade 78B.

Bygningen blev placeret i den tidligere skolegård op ad en eksisterende afstivningsvæg mod syd og en eksisterende ejendom mod øst. Det skabte ændringer i eksisterende indgangsdøre til de andre bygninger samt antallet af parkeringspladser. Da byggeriet ligger blandt ældre bygninger i forskellige aldre, har arkitekterne tegnet en bygning med sit eget, moderne udtryk. Alle dørbredder i bygningen er fastlagt med henblik på, at kørestolsbrugere har adgang overalt. Alle etager har toiletfaciliteter, og en del af bygningen er gjort fleksibel, så lokalerne kan opdeles og sammenlægges i 2-6 lokaler pr. etage.

LB Consult har på ydet bistand på de bærende konstruktioner, tekniske installationer, energi og indeklima.

VUC & HF Aabybro

Reference / Uddannelse

VUC & HF Aabybro

      

Fakta

Bygherre

VUC & HF Nordjylland

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Totalentreprenør

Dansk Boligbyg A/S

Areal

2.000 m2

Periode

2015-2016

Energi

Opfylder lavenergiklasse 2015 iht. BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning, tilsyn og commissioning

Referenceperson

Gert Gregersen, Dansk Boligbyg


Tilbage

MODERNE UNDERVISNINGSBYGNING I AABYBRO

Den knap 2.000 kvadratmeter store bygning i Teknologiparken i Aabybro er byens moderne VUC- & HF-bygning. Med åbne læringsmiljøer, en fælles kantine, 100 parkeringspladser samt et stort udeareal med terrasser kan byen glæde sig over en undervisningsbygning, der kan rumme fremtidens undervisningsformer.

Hos LB Consult bistod vi med ingeniørrådgivning i forbindelse med denne 2-etages bygning, der for os var en spændende opgave, hvor der skulle findes tekniske løsninger og statiske principper til det åbne byggeri. LB Consult har også stået for commissioning, hvor indkøring og løbende vedligehold planlægges i byggeprocessen, så bygningen er gennemtestet og personalet uddannet til at drifte den straks efter ibrugtagning.

Disse løsninger indebar blandt andet et åbent læringsmiljø, udvendig aktiv solafskærmning, CTS-styret mekanisk ventilation, varmeanlæg opdelt i zoner og brandventilation.

Viden Djurs Erhvervsakademi

Reference / Uddannelse

Viden Djurs Erhvervsakademi

      

Fakta

Bygherre

Viden Djurs

Arkitekt

Arkitektfirma APS Poul Erik Clausen

Hovedentreprenør

Allingåbro Total Byg A/S

Areal

233 m2

Periode

2015-2016

Energi

Mindste varmeisolering iht. BR15

LB Consults ydelser

Total- og ingeniørrådgivning samt byggeledelse

Referenceperson

Jesper Knudsen, Viden Djurs


Tilbage

NYT AUDITORIUM TIL SPILENTUSIASTER

I december 2016 stod et nyt auditorium klar som tilbygning til det eksisterende Erhvervsakademi Dania Games. Tilbygningen indebærer 233 m2, som rummer et auditorium, mellemgang, depotrum og teknikrum. Det nye auditorium er bygget med plads til 150 personer, som alle skal kunne tilgå en computer eller andre it-redskaber. Derfor var det vigtigt at sørge for, at der blandt andet var nok arbejdsstationer, og at internetforbindelsen var i top. Derfor var der også behov for gode ventilationsløsninger, der skaber et godt indeklima i et fyldt it-lokale.

På tilbygningens facade er der opsat en stor skærm, som kan bruges til blandt andet markedsføring og arrangementer. Eftersom de studerende er dygtige spilentusiaster, kan de via computeren selv kode indholdet til skærmen.

I dette projekt bistod vi som total- og ingeniørrådgiver med et yderligere ansvar for byggeledelsen. En del af udfordringen i projektet var at sørge for, at de eksisterende bygningsdele, bygværker, udearealer mv. ikke blev beskadiget i processen.

VID Science, Viden Djurs, Grenaa

Reference / Undervisningsbyggeri

Viden Djurs, Grenaa

      

Fakta

Bygherre

Viden Djurs

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Areal

1.650 m2

Periode

2012-2013

Energi

Skal opfylde BR2020

LB Consults ydelser

Totalrådgivning, projektering, byggeledelse & tilsyn


Tilbage

VID Science nybyggeri med teorilokaler og åbne værksteder

LB Consult har for Viden Djurs, som udbyder tekniske og merkantile ungdomsuddannelser samt erhvervsuddannelser i Grenaa og Rønde, løst opgaven med at projektere et nybyggeri i Grenaa.

I forbindelse med sammenlægningen af HTX og HHX i eksisterende lokaler, blev den cylinderformerede bygning opført i tre etager med solceller, jordvarmeanlæg og tagterasse. Præmissen var, at bygningen skulle lægge op til samarbejde mellem naturvidenskabelige fag og samtidig styrke samarbejdet mellem teori og praksis. Derfor består bygningen af amfiteaterlignende teorilokaler og åbne værksteder. Selve bygningen og dens installationer ønskes integreret i undervisningen.

LB Consult har ydet totalrådgivning og bistået med projektering af konstruktioner og installationer, byggeledelse samt tilsyn. Siden bygningen blev afleveret, har LB Consult bistået med rådgivning på Viden Djurs’ andre bygninger i form af et nyt ventilationsanlæg (2016), en samlingshal (2015) og en facaderenovering (2014).