Category

Uddannelse og institutioner

FO Aarhus

Reference / Undervisningsbyggeri

FO Aarhus

      

Fakta

Bygherre

FO Aarhus

Arkitekt

Luplau & Poulsen

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

JCN A/S

Areal

1.200 m2

Periode

2012-2013

Energi

Lavenergiklasse 2020 iht. BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Erik Luplau, Luplau & Poulsen


Tilbage

Nybyggeri til undervisning

Frit Oplysningsforbund Aarhus (FO Aarhus) tilbyder aftenskoleundervisning for voksne og undervisningstilbud til arbejdsløse mm. I Aarhus lejer FO en større bygningsmasse af forskellig alder og stand. I 2012 projekterede LB Consult en ny undervisnings- og kontorbygning på fem etager med kælder i Frederiksgade 78B.

Bygningen blev placeret i den tidligere skolegård op ad en eksisterende afstivningsvæg mod syd og en eksisterende ejendom mod øst. Det skabte ændringer i eksisterende indgangsdøre til de andre bygninger samt antallet af parkeringspladser. Da byggeriet ligger blandt ældre bygninger i forskellige aldre, har arkitekterne tegnet en bygning med sit eget, moderne udtryk. Alle dørbredder i bygningen er fastlagt med henblik på, at kørestolsbrugere har adgang overalt. Alle etager har toiletfaciliteter, og en del af bygningen er gjort fleksibel, så lokalerne kan opdeles og sammenlægges i 2-6 lokaler pr. etage.

LB Consult har på ydet bistand på de bærende konstruktioner, tekniske installationer, energi og indeklima.

VUC & HF Aabybro

Reference / Uddannelse

VUC & HF Aabybro

      

Fakta

Bygherre

VUC & HF Nordjylland

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Totalentreprenør

Dansk Boligbyg A/S

Areal

2.000 m2

Periode

2015-2016

Energi

Opfylder lavenergiklasse 2015 iht. BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning, tilsyn og commissioning

Referenceperson

Gert Gregersen, Dansk Boligbyg


Tilbage

MODERNE UNDERVISNINGSBYGNING I AABYBRO

Den knap 2.000 kvadratmeter store bygning i Teknologiparken i Aabybro er byens moderne VUC- & HF-bygning. Med åbne læringsmiljøer, en fælles kantine, 100 parkeringspladser samt et stort udeareal med terrasser kan byen glæde sig over en undervisningsbygning, der kan rumme fremtidens undervisningsformer.

Hos LB Consult bistod vi med ingeniørrådgivning i forbindelse med denne 2-etages bygning, der for os var en spændende opgave, hvor der skulle findes tekniske løsninger og statiske principper til det åbne byggeri. LB Consult har også stået for commissioning, hvor indkøring og løbende vedligehold planlægges i byggeprocessen, så bygningen er gennemtestet og personalet uddannet til at drifte den straks efter ibrugtagning.

Disse løsninger indebar blandt andet et åbent læringsmiljø, udvendig aktiv solafskærmning, CTS-styret mekanisk ventilation, varmeanlæg opdelt i zoner og brandventilation.

Viden Djurs Erhvervsakademi

Reference / Uddannelse

Viden Djurs Erhvervsakademi

      

Fakta

Bygherre

Viden Djurs

Arkitekt

Arkitektfirma APS Poul Erik Clausen

Hovedentreprenør

Allingåbro Total Byg A/S

Areal

233 m2

Periode

2015-2016

Energi

Mindste varmeisolering iht. BR15

LB Consults ydelser

Total- og ingeniørrådgivning samt byggeledelse

Referenceperson

Jesper Knudsen, Viden Djurs


Tilbage

NYT AUDITORIUM TIL SPILENTUSIASTER

I december 2016 stod et nyt auditorium klar som tilbygning til det eksisterende Erhvervsakademi Dania Games. Tilbygningen indebærer 233 m2, som rummer et auditorium, mellemgang, depotrum og teknikrum. Det nye auditorium er bygget med plads til 150 personer, som alle skal kunne tilgå en computer eller andre it-redskaber. Derfor var det vigtigt at sørge for, at der blandt andet var nok arbejdsstationer, og at internetforbindelsen var i top. Derfor var der også behov for gode ventilationsløsninger, der skaber et godt indeklima i et fyldt it-lokale.

På tilbygningens facade er der opsat en stor skærm, som kan bruges til blandt andet markedsføring og arrangementer. Eftersom de studerende er dygtige spilentusiaster, kan de via computeren selv kode indholdet til skærmen.

I dette projekt bistod vi som total- og ingeniørrådgiver med et yderligere ansvar for byggeledelsen. En del af udfordringen i projektet var at sørge for, at de eksisterende bygningsdele, bygværker, udearealer mv. ikke blev beskadiget i processen.

VID Science, Viden Djurs, Grenaa

Reference / Undervisningsbyggeri

Viden Djurs, Grenaa

      

Fakta

Bygherre

Viden Djurs

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Areal

1.650 m2

Periode

2012-2013

Energi

Skal opfylde BR2020

LB Consults ydelser

Totalrådgivning, projektering, byggeledelse & tilsyn

Medarbejder

info@lb-consult.dk


Tilbage

VID Science nybyggeri med teorilokaler og åbne værksteder

LB Consult har for Viden Djurs, som udbyder tekniske og merkantile ungdomsuddannelser samt erhvervsuddannelser i Grenaa og Rønde, løst opgaven med at projektere et nybyggeri i Grenaa.

I forbindelse med sammenlægningen af HTX og HHX i eksisterende lokaler, blev den cylinderformerede bygning opført i tre etager med solceller, jordvarmeanlæg og tagterasse. Præmissen var, at bygningen skulle lægge op til samarbejde mellem naturvidenskabelige fag og samtidig styrke samarbejdet mellem teori og praksis. Derfor består bygningen af amfiteaterlignende teorilokaler og åbne værksteder. Selve bygningen og dens installationer ønskes integreret i undervisningen.

LB Consult har ydet totalrådgivning og bistået med projektering af konstruktioner og installationer, byggeledelse samt tilsyn. Siden bygningen blev afleveret, har LB Consult bistået med rådgivning på Viden Djurs’ andre bygninger i form af et nyt ventilationsanlæg (2016), en samlingshal (2015) og en facaderenovering (2014).