Nyhed / Ceres Allé 11

28. februar 2019

Ceres Allé 11 – 11.000 kvm bolig i hjertet af Aarhus

Boliger, byliv og grønne områder går op i en højere enhed på Ceres Allé i Aarhus

Grønt, åbent, levende, aktivt, inviterende og by-integreret… der er mange ord at sætte på C.F. Møllers udformning af en ny karrébygning på Ceres Allé 11 i Aarhus C, som vi er ingeniørrådgiver på.

Ceres Allé 11 udformes med inspiration fra den klassiske boligkarré. Karréen indeholder 11.000 kvm bolig, 360 kvm erhverv og en parkeringskælder.

Med sine aftrappende bygningshøjder bliver karréen et markant byggeri i området. Niveauspringene forbedrer lysforholdene i boligerne og gårdrummet, og samtidig skabes der plads til både private og fælles tagterrasser for beboerne. Med tagterrasserne bliver lejlighederne forlænget med udeliv og grønne arealer, der sammen med erhvervslejemålet i stueplan skaber en naturlig sammenhæng mellem by, bolig og grønne områder.

Det er et spændende projekt, som vi tog hul på kort efter nytår. Da vi stadig er i forslagsfasen, er der løbende forskellige justeringer, vi skal tage stilling til, samtidig med at vi hele tiden sikrer os, at bygherres ønsker og krav til boligernes og karréens udformning fortsat opfyldes ,” fortæller projektleder Tim Hviid og forklarer:

I øjeblikket har vi tre overordnede problemstillinger, som vi arbejder på at finde de rigtige løsninger til. For det første giver de mange niveauspring i tagflader både mulighed for at opfylde krav til opholdsarealer, da vi udnytter taget til grønne områder og tagterrasser, men også udfordringer, da de mange installationer, som f.eks. ventilation, der skal føres over tag, skal integreres uden at blive til gene for beboerne. Samtidig skal vi forholde os til vekslende jordbundsforhold, der gør, at vi både må arbejde med direkte- og pælefundering, så bygherres ønske om en kælder i to plan kan realiseres. Slutteligt er vi ved at indfri det kommunale krav om håndtering af regnvand på egen grund. Med en bebyggelsesprocent på 308 % er der naturligvis lidt udfordringer her.

Hos LB Consult er vi stolte over at være med til at videreudvikle og levendegøre bydelen omkring Ceres-byen i Aarhus. Området er uden tvivl et af Aarhus’ største byudviklingsprojekter i nyere tid. Her er der skabt en helt ny bydel, der kombinerer bevaringsværdige bygninger med moderne arkitektur.

Vi ser frem til det videre forløb i tæt samarbejde med C.F. Møller Architects, Alboa og Ejendomsselskabet Olav de Linde.

Tak til C.F. Møller for lån af de flotte visualiseringer.

 

Leave a Reply