Certificeringer
Rådgivning i Aarhus, Kolding og Grenaa

Vi certificerer dit byggeprojekt

Shape

Skal dit projekt certificeres?

I LB Consult kan vi certificere dit byggeri indenfor statik, brand og bæredygtighed.

Ingen opgave er for lille. Vi leverer høj faglighed, personlig rådgivning og engagement uanset opgavens omfang, og du kan som kunde hos os få certificeret dit byggeri som en del af en samlet rådgivningspakke eller som en selvstændig ydelse.

Vi tilbyder:

Bygningsreglementet og certificeringsordningen

Med det seneste Bygningsreglement, BR18, er der indført en ny lovgivning for myndighedsbehandling af både konstruktionsprojekter og brandprojekter.

Det indebærer, at alle byggeprojekter skal indplaceres i hhv. en konstruktionsklasse og en brandklasse.

Afhængigt af konstruktionsklasse, skal alle projekter i KK2-KK4 tilknyttes en certificeret statiker med det tilhørende certificeringsniveau. I LB Consult har vi flere certificerede statikere til KK2.

Tilsvarende skal alle projekter indplaceres i en brandklasse – BK1-BK4. Alle projekter der er højere end BK1, skal have en certificeret brandrådgiver tilknyttet. Vi har i LB Consult flere certificerede brandrådgivere til BK2.

Ingen opgave er for lille

Vi leverer høj faglighed, personlig rådgivning og engagement uanset opgavens omfang, og du kan som kunde hos os få certificeret dit byggeri som en del af en samlet rådgivningspakke eller som en selvstændig ydelse.

Brandrådgivning

Mange nye bygninger udføres i dag med store, åbne arealer igennem flere etager eller er på anden vis komplekse i brandteknisk forstand. 

Det betyder, at der skal en brandrådgiver til, for at projektere en god brandteknisk løsning i forhold til økonomi, dine ønsker og lovgivningen. Det er vores brandrådgiveres opgave er at forene netop disse elementer i én samlet løsning.

Vi tilbyder

Vi tilbyder teknisk rådgivning om brandsikring af byggeri og anlæg i Danmark. Vi kan yde certificeret brandrådgivning i BK2. Derudover har vi faste samarbejdsaftaler, så vi også kan hjælpe dig med et projekt i en højere brandklasse.

Vi rådgiver især i udviklingsfasen af et byggeri. Det er vigtigt at have brandsikring med i projektet fra begyndelsen og frem til udførelse, da brandtekniske forhold har betydning for design og udførelse af et byggeri.

Vores rolle

Vores brandrådgivere varetager en udførende og kontrollerende rolle i brandsikring, med særligt ansvar for start- og sluterklæring med tilhørende brandteknisk dokumentation. Det omfatter også en brandstrategi og funktionsbeskrivelse, brand- og kontrolplan, samt drift, kvalitet og vedligeholdelse.

Du er i gode hænder

Hos LB Consult kvalitetssikrer vores statikere alle større og komplicerede byggeprojekter. De guider dig trygt igennem processen og sørger for, at dit projekt lever op til alle krav samtidig med at dine ønsker og behov opfyldes.

Har du et projekt, som kræver beregninger af en statiker, så giv os et kald - vi hjælper dig gerne.

Statik til KK2

I LB Consult rådgiver vi i forbindelse med alle bærende konstruktioner i KK2 – herunder udførelse af de nødvendige statiske beregninger. Derudover har vi faste samarbejdsaftaler, så vi også kan hjælpe dig med et projekt i en højere konstruktionsklasse.

Vores statikere vil i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse udføre en starterklæring, som dokumenterer at konstruktionerne lever op til den valgte konstruktionsklasse. Statikerne hjælper med at sikre kvalitet og sikkerhed omkring konstruktionerne ved at deltage i projektering og føre kontrol af byggepladserne.

Ved et byggeprojekts afslutning vil den certificerede statiker udføre en sluterklæring, der samler og dokumenterer det færdige byggeri.