Reference / Institution

Daginstitutionen Træhøjen Onsholtvej

      

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Rubow Arkitekter og Wainø Frandsen, by- og landskabsarkitekter

Entreprenører

Lph Byg og Bravida

Areal

930 m2

Periode

2017-2018

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Dorte Alber, Aarhus Kommune

Ny integreret daginstitution, Aarhus

På Onsholtvej i Viby er der opført en ny seks gruppers integreret daginstitution for Aarhus Kommune, som kan rumme ca. 48 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Institutionen skal erstatte en række små, gamle nedslidte institutionslejemål med en større tidssvarende ”landbørnehave” med fokus på et aktivt udeliv og plads til evt. dyrehold.

Bygningen er udført med stålrammer, er 930 m2 og indeholder seks grupperum, produktionskøkken, børnekøkken, garderober, puslerum, liggehal, toiletter, udetoilet og fællesrum.

Som teknisk rådgiver har LB Consult haft ansvaret for projekteringen af de bærende konstruktioner, el, ventilation, vvs, kloak og energi. Vi har ydet fagtilsyn og været i løbende kontakt med entreprenører og håndværkere på byggepladsen. Som ansvarlig for commissioning har vi haft ansvaret for uddannelse af driftspersonale, der, sammen med et omhyggeligt forløb med funktionstests, skal resultere i en planmæssig idriftsættelse af bygningens tekniske anlæg.

Leave a Reply