Dagkirurgisk Center, SVS Esbjerg

FAKTA

Bygherre
Region Syddanmark

Arkitekt
Tekt Arkitekter og Ravn Arkitektur

Entrepriseform
Fagentrepriser

Areal
1.800 m2

Rådgivningsperiode
2018-2019

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Svend Erik Nielsen, Projektchef SVS

OMBYGNING OG UDVIDELSE AF DAGKIRURGISK CENTER I ESBJERG

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg udvides, ombygges og moderniseres Dagkirurgisk Center.

Projektet nytænker sygehusets operationskapacitet, hvor modtagelsen af alle planlagte kirurgiske forløb for både Dagkirurgisk Center og den centrale operationsafdeling samles ét sted. Det gør det muligt at omlægge patientforløb fra indlagt operationsforløb til dagkirurgisk. Samtidig flyttes det naboliggende gynækologiske ambulatorium, så dagkirurgien kan udvides med 400 kvm til at omfatte 1.800 kvm i alt. Projektet har et langt tidsperspektiv, fordi ombygningen foregår, imens sygehuset er i drift.

Ombygningen skaber sammenhæng
Ombygningen indeholder:

  • etablering af én fælles indgang der skal sikre en enklere ankomst og et gennemskueligt patientforløb.
    opgradering og modernisering af operationsstuer samt vente-, omklædnings- og opvågningsfaciliteter.
  • adskillelse af klargjorte og ikke-klargjorte patienter og pårørende.
  • bedre og roligere omgivelser for forberedelse og klargøring inden operation.
  • plads til pårørende undervejs i et operationsforløb.
  • øget op-kapacitet gennem højere grad af fleksibilitet i indretningen

 

LB Consults ydelser

LB Consult projekterer og beskriver de tekniske fag (el, VVS, ventilation, luftarter og sprinkling). 

Der projekteres nye installationer i alle rum og nye hovedtavler for el og ved OP-stuerne. Projektet har også til formål at opdatere alle tekniske installationer til OP-stuerne, så de projekteres efter de nyeste standarder.