Reference / Sundhed

Dagkirurgisk Center, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

      

Fakta

Bygherre

Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark

Arkitekt

Tekt Arkitektur / Ravn Arkitektur

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

1.800 kvm

Periode

2018-2019

Sum i DKK

25 mio.

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for el, VVS, ventilation, luftarter og sprinkling

Referenceperson

Svend Erik Nielsen, Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark. Tlf: 20180503. Mail: svend.erik.nielsen@rsyd.dk

Ombygning og udvidelse af Dagkirurgisk Center på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg udvides, ombygges og moderniseres Dagkirurgisk Center.

Projektet nytænker sygehusets operationskapacitet, hvor modtagelsen af alle planlagte kirurgiske forløb for både Dagkirurgisk Center og den centrale operationsafdeling samles ét sted. Det gør det muligt at omlægge patientforløb fra indlagt operationsforløb til dagkirurgisk. Samtidig flyttes det naboliggende gynækologiske ambulatorium, så dagkirurgien kan udvides med 400 kvm til at omfatte 1.800 kvm i alt. Projektet har et langt tidsperspektiv, fordi ombygningen foregår, imens sygehuset er i drift.

Ombygningen indeholder bl.a.:

  • Etablering af én fælles indgang der skal sikre en enklere ankomst og et gennemskueligt patientforløb.
  • Opgradering og modernisering af operationsstuer samt vente-, omklædnings- og opvågningsfaciliteter.
  • Adskillelse af klargjorte og ikke-klargjorte patienter og pårørende.
  • Bedre og roligere omgivelser for forberedelse og klargøring inden operation.
  • Plads til pårørende undervejs i et operationsforløb.
  • Øget OP-kapacitet gennem højere grad af fleksibilitet i indretningen

LB Consults ydelser:

LB Consult projekterer og beskriver de tekniske fag (el, VVS, ventilation, luftarter og sprinkling). Der projekteres nye installationer i alle rum og nye hovedtavler for el og ved OP-stuerne. Projektet har også til formål at opdatere alle tekniske installationer til OP-stuerne, så de projekteres efter de nyeste standarder.

 

 

Leave a Reply