Rye Mølle

FAKTA

Bygherre
A. Enggaard A/S

Arkitekt
Schmidt Hammer Lassen Architects

Totalentreprenør
Vestergaard Konstruktion

Areal
2.834 m2

Periode
2018

Energi
BR15

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning ifm. projektforslag

Bygherrerådgiver ifm. hovedprojektering

Kontaktperson
Kristoffer Sørensen, A. Enggaard A/S

20 NY RÆKKEHUSE VED GUDENÅEN

I udkanten af Ry og med Gudenåen i baghaven ligger Rye Mølle, hvis oprindelse kan dateres tilbage til 1500-tallet. Til møllen hører en del ældre stald- og administrationsbygninger, der i dag er ombygget til bl.a. boliger.

I LB Consult har vi arbejdet målrettet mod at sikre, at bevare stedets unikke karakter. Området skal i følge lokalplanen bruges til blandede boligformål samt naturområde.

De ældre bygninger blev revet ned for at gøre plads til 20 nye rækkehuse fordelt på fire husrækker. Rækkehusene er alle i to etager.

LB Consult har udført ingeniørprojektering for A. Enggaard i projektforslagsfasen. Herefter overgik vi til at bistå bygherre med bygherrerådgivning. Gennem alle faser har vi bidraget med en konstruktiv rådgivning med fokus på totaløkonomiske løsninger, der skaber langvarige og driftssikre huse.

Byggeriet er et traditionelt betonelementbyggeri, der fremtræder som muret byggeri, hvor facader og gavle er skalmurede. På grund af nærheden til vandet står grundvandsspejlet højt, og det har udfordret byggeprocessen. Hos LB Consult har vi hjulpet med at få afdækket grundvandsproblematikkerne og fundet på holdbare løsninger.