Fremtidens bæredygtige seniorbofællesskab

I Nabolagene bliver man en del af et fællesskab, hvor man omgås og har glæde af hinanden i hverdagen med omtanke og respekt for naturen.

Nabolagene er et nyt, bæredygtigt seniorbofællesskab i Odder Kommune. Boligerne henvender sig til den modne borger, og består af 48 bæredygtige seniorboliger med øje for bevægelighed og tilgængelighed. 

Vi har gennem vores specialiserede bygherrerådgivning dyb forståelse for hvilke elementer, der skaber de bedste rammer for det nye seniorbofællesskab. Vores høje faglighed og vores evne til at sætte os i beboernes sted, gør os i stand til at vejlede bygherre mod den bedst mulige kvalitet. Vores jordnære tilgang og forståelse skaber på den måde merværdi og glæde.

Læs mere om projektet her.

Ensomhed blandt ældre

I Danmark bliver flere og flere ældre mere og mere ensomme. Det er nemlig i alderdommen, at ensomheden blandt befolkningen typisk stiger. Realdania har udarbejdet en undersøgelse, som viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Undersøgelsen viser også at 91 % af beboerne i seniorbofællesskaber oplever øget livskvalitet, fordi denne boform kombinerer privatliv og fællesskab.

Visualiseringen er lånt af Brdr. Thybo Ejendomsudvikling

Fremtidens seniorboform

Seniorboligerne omkranser et stort fælleshus med terrasse ud til en lille dam. Fælleshuset skaber grobund for fælles aktiviteter og nærvær.

Under temaerne; ”Mangfoldighed, fællesskab og biodiversitet”, skaber Nabolagene rammer for et fællesskab. Et fællesskab som potentielt mindsker ensomheden blandt beboerne. Som navnet – Nabolagene – også fastslår, er det gode naboskab i fokus og understøttes af boligernes placering mod et fælles centrum, fælleshuset.

For os, som rådgivere, er det vigtigt at skabe maksimal værdi for bygherre, men i høj grad også for de kommende beboere i seniorbofællesskabet.  I vores rådgivning har vi fokus på at skabe en balance mellem privatliv og fællesskab. Boligerne i stueplan har sin egen terrasse, som på den måde sikrer, at beboerne også har mulighed for afslapning og privatliv. Rammerne for dyrkelse af fællesskab og muligheden for at trække sig tilbage, gør Nabolagene til et åbent og respekterende boligkvarter.

Fælles i naturen

Nabolagene ligger i et fredet naturskønt område tæt på skoven, ådalen og marker. For at integrere og genoprette naturen, planter man hjemmehørende plantearter mellem husene og på udearealerne omkring fælleshuset. På den måde fremmer Nabolagene biodiversiteten, og skaber nogle omgivelser som beboerne kan dyrke og være fælles om. Naturen er en fælles værdi, som samler beboerne om et fælles formål: At bevare og respektere naturen.

OM DENNE NYHED

DEL NYHED