Fårvang Ældrecenter

FAKTA

Bygherre
Silkeborg Kommune

Arkitekt og Totalrådgiver
Arkitektfirmaet Frost Larsen

Totalentreprenør
Knudsgaard

Areal
1.670 m2

Periode
2020-2022

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Christian Bøgh, Arkitektfirmaet Frost Larsen

UDVIDELSE AF FÅRVANG ÆLDRECENTER

I Fårvang ved Silkeborg har vi i tæt samarbejde med entreprenør, arkitekt og bygherre projekteret en ny- og ombygning af byens ældrecenter.

Vi har i vores arbejde haft et stort fokus på beboernes trivsel og velvære samt et sundt og godt arbejdsmiljø for personalet. På den måde bliver både beboernes og personalets hverdag præget på en positiv måde.

Moderne, demensvenlige plejeboliger
Under mantraet; “hjertet på det rette sted”, sætter projektet hjemlighed og borgeren i centrum.
Hverdagslivet for beboerne minder om den bolig, som de typisk kommer fra. Boenhederne udformes som en sammensætning af 1-plans rækkehuse, der danner sammen danner et trygt og grønt gårdmiljø.

Projektet er en udvidelse af det eksisterende ældrecenter. Udvidelsen omfatter opførelse af i alt 12 boliger i et plan samt et fælleshus. For at give beboerne en følelse af hjem, er boliger udformet som individuelle ”rækkehuse”.

12 af de eksisterende boliger bliver bevaret, mens 16 eksisterende boligere nedrives og erstattes af de 12 nye.
Alle nye boliger er demensvenlige og bygget efter principperne for moderne plejeboliger, hvor hjemlighed og fællesskab er i centrum.

I projekteringen af boligerne har vi brugt vores viden om velfærdsteknologi og tilgængelighedsløsninger for at sikre beboere og personale et sundt leve-, opholdsog arbejdsmiljø. Vi har bl.a. arbejdet med at sikre beboerne et sundt, hjemligt indeklima med gode, naturlige og ”hjemlige” lysforhold, god akustik og behagelig temperatur og luft.

Vi tror på, at man med de rette hjælpemidler kan sikre beboernes livskvalitet. Derfor har vi også rådgivet omkring velfærdsteknologiske muligheder, og hvordan man kan sikre, at de beboere, der kan selv, også får muligheden for at klare sig selv så lang tid som muligt.
Brandsikkerhed har også spillet en helt central rolle i vores projektering af boligerne, herunder installation af ABA-anlæg og varslingsanlæg.

Sammenhæng mellem boliger og by
Med en centralt placering i Fårvang bliver det samlede ældrecenter en vigtig brik i byens liv.
I projektgruppen har vi samarbejdet om at udvikle et bolig- og bymiljø, der respekterer byen og dens hverdagsliv. Ældrecentret er designet som et åbent bygningsanlæg, der i tæt samspil med de eksisterende plejeboliger fletter café-og
byliv, boliger og centerfunktioner sammen. Her kommer man for at være social. 

Derfor har vi i projekteringen af fælleshuset lagt stor vægt på bl.a. god akustik, så mange kan mødes sammen om forskellige
aktiviteter, men også indeklima, herunder solafskærmning, dagslys, belysning, akustik og ventilation, har haft et stort fokus, da mange færdes i huset.

LB Consults opgave
Vi har leveret teknisk rådgivning på opgaven, der er løst i tæt samarbejde med arkitekt, entreprenør og bygherre.
Vores ydelser har omfattet projektering af bærende konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, el, energi, indeklima og brand.

Beboernes trivsel og velvære har været omdrejningspunktet for vores projektløsning. Men også personalets arbejdsmiljø skal være sundt og aflastende. Vi har derfor arbejdet intens med at få kombineret de tekniske løsninger og hjemlige
rammer til glæde for alle brugere og beboere.

Fotos: Byggefirmaet Knudsgaard A/S