Fællesskab er omdrejningspunkt for Roholmparken

De 56 seniorboliger i Albertslund skaber mulighed for at dele hverdagen med andre. Med brugbar viden sikrer LB Consult en balance mellem fællesskab og privathed.

I Albertslund opføres et nyt seniorbofællesskab med 56 boliger. 

Et vigtigt fokus i arbejdet med at udvikle det nye bofællesskab er at skabe rammerne for et levende hverdagsfællesskab mellem beboerne.

Fællesskab og tilgængelighed

Målet for Roholmparken er, at fællesskabet skal give værdi for de kommende beboere. Det er muligt via gennemtænkte løsninger. Derfor bidrager vi med en kombination af vores høje faglighed og en dyb forståelse for beboernes og bygherres behov. Vi tager blandt andet højde for, at alle beboere har nem adgang til deres bolig. Derfor tager vi hensyn til de svagt gående beboere ved at bygge elevatorer op til 1. sal. Derudover har svalegangene en bredde på 1,5 m. Det faciliterer problemfri bevægelighed og tilgængelighed for beboere med rollator. Det er vigtigt for os, at vores løsninger er enkle og brugbare for Roholmparken.

På den måde realiserer vi, sammen med arkitekten og totalentreprenøren, et godt og værdifuldt resultat, der sikrer sunde og gode rammer for det fremtidige seniorbofællesskab.

(Kilde: gpp arkitekter)

Fælleshuset er seniorbofællesskabets hjerte

I midten af Roholmparken ligger et 180 kvm stort fælleshus. Det understøtter visionen om fællesskab. Her er tanken at lave et sted, hvor der er mulighed for at bakke op om et socialt og praktisk fællesskab. Den gennemtænkte indretning indbyder til, at beboerne kan indgå i sociale relationer med en stærk oplevelse af nærvær. Gårdmiljøet skaber også faciliteter, hvor man blandt andet kan dyrke fælles køkkenhaver. Det er med til at give grobund for sociale sammenhold.

(Kilde: gpp arkitekter)

Balance mellem fællesskab og privathed

Fællesskab er dén kerneværdi, vi vægter højt i vores arbejde med Roholmparken. Vores ambition er at lave rammerne for et let tilgængeligt og uforpligtende fællesskab på flere niveauer. Når det er sagt, ved vi også, at vi som mennesker har behov for privatliv. Derfor arbejder vi på at balancere fællesskab og privathed:

Lidt sammen

I teamet arbejder vi med at skabe rammerne for, at beboerne uforpligtet kommer hinanden ved og bevarer det gode naboskab. Boligernes placering gør, at beboerne automatisk støder på hinanden ude foran boligerne. Der kan de eksempelvis få en snak over hækken.

Alle sammen

Roholmparkens seniorbofællesskab henvender sig til 55+ borgere, som ønsker at deltage aktivt i fællesskabet. Derfor danner vi fysiske rammer med mulighed for, at alle beboere kan mødes om særlige begivenheder i fælleshuset.

Tæt sammen

Gennem indlevelse i Roholmparkens visioner prioriterer vi at udvikle fysiske faciliteter for fælles interesser og aktiviteter. Fælleshuset og den grønne have inviterer beboerne til eksempelvis at deltage i fællesspisning, krea-klub m.m.

Privatheden

Udover selve boligen danner terrasser og altaner et privat rum for beboerne. Disse vender væk fra det fælles gårdmiljø, så beboerne kan kombinere deres behov for fællesskab og privatliv.

Fakta om byggeriet

Boligerne, der i alt omfatter ca. 4.500 kvm, er placeret i klynger á 3 bygninger med hhv. 20 eller 16 boliger. Centralt mellem de 3 boligklynger ligger fælleshuset, som er ca. 180 kvm stort. På den måde understreges det, at fællesskab er omdrejningspunkt for Roholmparken. Bygningerne opføres i 2 etager, hvor boligerne enten har et areal på ca. 65 kvm eller 82 kvm. Overalt i bebyggelsen etableres stisystemer, der sikrer niveaufri adgang til alle boliger. Alle private haver og altaner vender væk fra de fælles gård- og haverum.
Bygherre: Gråkjær
Ingeniør: LB Consult
Arkitekt: gpp arkitekter
Entreprenør: Gråkjær
Areal: 4.500 kvm

OM DENNE NYHED

DEL NYHED