Fællesskabets Hus skaber gode rammer for fællesskab

Et hjem, et naboskab, et kvarterfællesskab, et medlemskab, et nærmiljø og et fællesskab i byen.

På Katrinebjergvej, i den nordlige del af Aarhus, bliver Fællesskabets Hus grobund for et bæredygtigt fællesskab tiltænkt unge mennesker. I alt opfører Boligkontoret Aarhus 85 ungdomsboliger og boliger til unge voksne. Visionen er at skabe en samlende ramme i et ungt miljø, hvor studie- og voksenlivet mødes.

Fællesskabets Hus opføres som lavenergiklasse og skal bæredygtighedscertificeres til DGNB Guld. Det er én af de ting, som vi rådgiver i forbindelse med.

Illustration udarbejdet og lånt af TRANSFORM

Et kompliceret projekt

Projektet er kompliceret grundet byggeriets kompakthed, hvilket påvirker de tekniske installationer såsom ventilationskanaler og faldstammer, fordi pladsen er knap. Dog er det også dét, der gør projektet spændende. Projektleder Jens Kjær fortæller hertil:

"Det er et spændende byggeri med ud-fordringer på mange områder. Én af ud-fordringerne er blandt andet i forbindelse med dagslysberegningerne, da vi ønsker at sikrer det bedst mulige lysindfald i alle boliger, hvilket er en kompliceret opgave."
Jens Kjær
Projektleder
Vi skaber merværdi

Med vores proaktive tilgang til projektet, er vi løsningsorienterede og fleksible, hvilket skaber merværdi for bygherre og et godt samarbejde med entreprenøren og arkitekten. Vi arbejder ud fra en dyb forståelse for både bygherres og beboernes ønsker og behov. Det skaber et værdifuldt resultat, som vi ved vil sikre gode rammer for fællesskabet.

Udover bæredygtighedscertificering, bidrager vi med ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering af bærende konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, el, CTS, dagslys- og energirammeberegninger. Derudover bidrager vi med certificering til BK2 og KK3.

tagterrasse
Bar

Illustrationer udarbejdet og lånt af TRANSFORM

Fællesskabets muligheder

Fællesskabets Hus inddeler sig i 8 klynger, hvor beboerne deles om fælles klyngerum. Disse rum giver beboerne unik mulighed for at indgå i hinandens dagligdag, fordi de fungerer som et fælles samlingspunkt. Netop fællesarealerne spiller en vigtig og givende rolle, fordi disse understøtter sammenholdet. Derfor indretter man store dele af stueetagen med forskellige aktivitetsrum, som muliggør dyrkelse af fællesskab. Stueetagen består blandt andet af vaskeri, lounge, Makerspace, Workspace og multirum.

Gårdrummet og tagterrassen skaber grønne oaser, hvor beboerne ligeledes kan dyrke fællesskabet og lade venskaber spire.

fakta om byggeriet

Et nyt område etableres på Katrinebjerg. Det åbner op imod den nye rekreative strøgforbindelse og strækker sig fra universitetsområdet ved Jens Baggesens Vej til den eksisterende IT-By Katrinebjerg ved Finlandsgade. Boligbebyggelsen har en størrelse på 4550 kvm og er 4-5 etager højt. Man anlægger ligeledes en kælder på 780 kvm. Lejlighederne har enten karnapper eller franske altaner, som skal skabe kobling mellem inde og ude. Bebyggelsen huser adskillige fællesarealer, som indbyder til forskellige sociale aktiviteter iblandt beboerne. Hele projektet certificeres til DGNB Guld.
Bygherre: Boligkontoret Aarhus, Afd. 83 // Totalentreprenør: Rasmus Jakobsen // Arkitekt: TRANSFORM // Areal: 4550 kvm

OM DENNE NYHED

DEL NYHED