Gasværksbygningen, Sydhavnskvarteret, Aarhus C

FAKTA

Bygherre
A. Enggaard

Arkitekter
Anna Mette Exner Arkitektur ApS

Totalentreprenør
A. Enggaard

Areal
1100 kvm

Periode
November 2021 – Ultimo 2022

Energi og bæredygtighed
Bevaring og genbrug af gamle konstruktioner

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Nicolaj Bech
A. Enggaard

OMBYGNING AF GASVÆRKSBYGNINGEN I AARHUS

Gasværksbygningen på Sydhavnen i Aarhus transformeres fra gammel industribygning til spisehus, atelier, værksted og kontormiljø.

Den bevaringsværdige Gasværksbygning er ca. 1100 kvm stor. Bygningen består af en hovedbygning med en tilbygning. Den ældste del fra 1860’erne er hovedbygningen mod nord og er bygget i gule mursten med trægulve og fritliggende jernkonstruktioner. Tilbygningen fra 1919 er bygget i røde tegl med dæk af jernbeton.

Stueetagen skal rumme restaurant med tilhørende køkken, galleri, atelier, fælles affaldsrum og publikumstoiletter. 1. salen indrettes med to kontorlejemål, tre atelier med fælles faciliteter samt personalefaciliteter for restauranten.

Byudvikling og kultur

Ombygningen af Gasværksbygningen er en del af udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, som blev vedtaget i 2018 i Aarhus’ byråd. Ønsket er at skabe en unik bydel i hjertet af midtbyen. En bydel, hvor kunsten og
kulturen sammen med et blomstrende erhvervsliv driver udviklingen af en socialt bæredygtig bydel med plads til alle.

Transformationen af Gasværksbygningen fastholder den kunstneriske kulturarv. Projektet søger at bevare mest muligt af den eksisterende bygnings konstruktioner og udtryk. Det gør opgaven kompliceret, men ikke umulig.

LB Consults ydelser

LB Consult er ingeniør i forbindelse med ombygning af den eksisterende Gasværksbygning. Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse projektering af bærende konstruktioner, afløb, VVS, ventilation og el. Alt el, vand, varme og ventilation i Gasværksbygningen udskiftes med helt nye installationer. Konstruktionerne bevares så vidt det er muligt, da man på den måde kan bibeholde det historiske udtryk.

Alle illustrationer er udarbejdet og lånt af Team A. Enggaard og Aarhus Kommune.