Haderslev Sundhedscenter

FAKTA

Bygherre
Haderslev Kommune

Arkitekter
A78 Arkitekter

Totalentreprenør
Ommen A/S

Areal
650 kvm udvidelse

Periode
2021-2022

Energi og bæredygtighed
BR21

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning
IKT-ledelse

Kontaktperson
Kasper Mikaelsen
Haderslev Kommune

2. ETAPE PÅ HADERSLEV SUNDHEDSCENTER

I 2018 stod 1. etape af Haderslev Sundhedscenter færdigt. Nu er 2. etape igang og omfatter en udvidelse på 650 kvm og en ombygning af dele af kælderen, stueplan og 1. salen.

Nye faciliteter og funktioner

Tilbygningen omfatter 650 kvm fordelt på 3 plan, og placerer sig i forlængelse af den eksisterende bygning mod sydøst. Arkitektonisk fremstår tilbygningen i naturlig forlængelse af det eksisterende byggeri.

Udvidelsen af Haderslev Sundhedscenter betyder, at kommunens borgere bliver tilbudt et bredere felt af sundhedstilbud samlet det samme sted. Der bliver blandt andet plads til nye lægeklinikker, mammografiscreening, videokonsultationslokaler og den kommunale sygeplejeklinik.

Det eksisterende sundhedscenter

Ombygningen omfatter en rokering af lokaler og funktioner i den eksisterende bygning. Kælderens lokaler ombygges så disse kan bruges på anden vis. I stueplan ombygger man lokalerne, der ellers bliver anvendt til almen praksis, til sygeplejeklinik. Det samme gælder psykiatriens lokaler på 1. salen. Disse bliver til klinikker for nye lejere.

Erfaring på området

Fælles for ombygningen på alle tre niveauer og udvidelsen er, at sundhedscenteret er i drift mens projektering og udførelsen står på. Det medfører nogle ekstra udfordringer, som er vigtige at tage højde for. Personalet, patienter og brugere af sundhedscenteret skal generes så lidt som overhovedet muligt. Det kræver, at koordinering mellem brugergrupperne i høj grad bliver prioriteret.

LB Consult har stor erfaring med netop dette aspekt. Derfor håndterer vi opgaven på den mest funktionelle og optimale måde, så der tages højde for alle behov. For eksempel er design og indretning foregået i tæt samarbejde med brugerne af sundhedshuset.

LB Consults ydelser

Vores opgave omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med byggeriet. Det omfatter rådgivning i forbindelse med bærende konstruktioner, VVS, el, ventilation og energi. Desuden leverer vi certificeret brandrådgivning til BK2 og certificeret statik til KK2. Herudover bistår vi med IKT-ledelse og udfører dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsesprojekt.

Vi bidrager med kendskab til indretning af sundhedstilbud og et stort fokus på brugerinddragelse og viden om de installationer, løsninger og fornødenheder, de forskellige klinikker, lægepraksisser og sundhedstilbud Kræver.

 

Byggeriet forventes at blive taget i brug i 2022.