haveHUSENE: Bæredygtige andelsboliger

Natur, fællesskab og mangfoldighed: Bæredygtige andelsboliger på vej i Lisbjerg ved Aarhus

Nu kan du snart bo billigt, bæredygtigt og bynært, når en ny andelsboligforening opføres i Lisbjerg nord for Aarhus. Andelsboligforeningen haveHUSENE består af 44 boliger, der bliver en blanding af rækkehuse og etageboliger i forskellige størrelser. Området bliver opført med natur, fællesskab og mangfoldighed som de bærende byggeklodser.

LB Consult er ingeniørrådgiver for totalentreprenøren, Aalsrode Tømrerfirma. Projektet er tegnet af Transform Arkitekter for Kuben Management.

Den nye andelsboligforenings 44 boliger består af en blanding af townhouses, rækkehuse, etplansboliger og etageboliger i forskellige størrelser. Variationen understøtter visionen bag projektet om at skabe et attraktivt boligtilbud med en blandet beboersammensætning, hvor der er plads til alle, og hvor fællesskab og natur trives i forening.

Byliv med forstadskvaliteter

haveHUSENE finder inspiration i den klassiske karrébebyggelse, der rammer et grønt havemiljø ind. Mod gaderummet tilfører facaderækken bykarakter og stemning til kvarteret. Samtidig emmer haveHUSENE af forstadskvaliteter med små, hyggelige forhaver og grønne elementer, der binder området sammen.

Projektet ligger tæt på letbanestop og pendlermuligheder, og samtidig etableres der mulighed for parkering i nærområdet.

Et bæredygtigt lokalsamfund

Visionen om forskellige ejerformer og betalbare boliger danner grundlaget for haveHUSENE. I forlængelse af visionen vil projektet understøtte FNs verdensmål nr. 11, der blandt andet sætter fokus på at skabe inkluderende og bæredygtige lokalsamfund. Projektets forskellige boligvarianter favner en bred og blandet beboergruppe og understøtter den sociale bæredygtighed.

Andelstanken om fællesskab, økonomisk samarbejde og demokratiske værdier lever derfor videre i haveHUSENE i moderne rammer, hvor et bæredygtigt lokalsamfund forventes at appellere til unge, børnefamilier og seniorer.

Da projektet bidrager til en grønnere og mere bæredygtig omstilling og samtidig arbejder for at skabe en inkluderende og blandet beboergruppe er det ambitionen at projektet opnår DGNB-certificering.

Nabolagene indeholder 2 boligstørrelser på hhv. 16 stk. 1-plans boliger á 86 m2 og 32 stk. lejligheder á 65 m2.

Regnskovssamarbejde

Udover Kuben Management og Transform Arkitekter har også Randers Regnskov deltaget i projektet. Randers Regnskov har kvalificeret projektets grønne naturtiltag, der skal fremhæve områdets landskabelige kvaliteter og styrke områdets natur og biodiversitet.

Med haveHUSENE er der blandt andet taget initiativ til en rekreativ grøn skovpassage med vild natur og lokale plantearter.

Fakta

Klient: Kuben Management A/S

Arkitekt: Transform Arkitekter A/S

Totalentreprenør: Aalsrode Tømrerfirma A/S

Areal: 4.500 kvm

Periode: 2020-

Ydelse: Ingeniørrådgivning

Samarbejdspartner: Randers Regnskov

 

Tak til Transform Arkitekter for lån af visualiseringsmateriale.

OM DENNE NYHED

DEL NYHED