Juelsminde Andelsboligforening

FAKTA

Bygherre
Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946

Arkitekt og Totalrådgiver
Ginnerup Arkitekter 

Entrepriseform
Fagentrepriser

Areal
2.990 m2

Periode
2017-2018

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Kontaktperson
Janus Mouritsen, Ginnerup Arkitekter

TOTALRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

Juelsminde Andelsboligforening af 1946 har på Strandvejen 10-12 i Juelsminde to boligblokke med i alt 48 boliger fra hhv. 1947 og 1964.

Projektet tager sigte på dels at vende alle boligernes orientering, så de primære opholdsrum henvender sig mod vandet, dels at udvide arealet af den enkelte lejlighed.
Ved sammenlægning af de nuværende lejligheder under hensyntagen til eksisterende bærende vægge mv., er målet at skabe nye attraktive boliger, som er tidssvarende ift. tilgængelighed.

LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning og byggeledelse på den gennemgribende renovering af den ene boligblok.

Renoveringen indebar:

• etablering af ny etage med tagboliger
• ny klimaskærm
• nye vinduer, altaner og udvendige døre
• etablering af elevator- og trappetårn
• sammenlægning, ombygning og modernisering af lejligheder
• nye badeværelser og køkkener
• nye ventilationsanlæg og el-arbejde
• parkeringsanlæg

Til elevator- og trappetårnet er der støbt nye fundamenter, og der er foretaget en grundvandssænkning i området, men ellers er de eksisterende fundamenter genanvendt.
Derudover etableres yderligere en ny etage på bebyggelsen, som indeholder en ny selvstændig almen boligafdeling med 12 nye familieboliger. 
Under projektet er der taget særligt hensyn til beboerne, der er blevet genhuset.

LB Consults ydelser
LB Consult har ydet teknisk rådgivning inden for alle fag og projekteret konstruktioner, VVS, ventilation og el samt udført byggeledelse på byggeriet.
Vi har haft særligt fokus på energioptimering og indeklimaforhold i moderniseringen af boligerne, så de opfylder gældende krav, og vi har udført eftervisning af de opstillede krav til bygningens ydeevne.