Bæredygtige tiltag i Kattegatcentrets helt nye pingvinanlæg

I Grenå er pingvinerne flyttet ind i deres nye hjem - et unikt pingvinanlæg bygget med fokus på nærheden til publikum og bæredygtighed.

Det nyåbnede pingvinanlæg i Kattegatcentret er helt særligt, da gæsterne kan komme helt tæt på pingvinerne. Anlægget er bygget uden tykke ruder, så gæsterne mærker den kolde luft og hører pingvinernes skræppende lyde. 

Som rådgiver har LB Consult bidraget med faglig og personlig rådgivning med fokus på gennemtænkte og bæredygtige løsninger. Projektet er udført i samarbejde med Arkitektfirmaet Kjær & Richter.

(Kilde: Kattegatcentret)
(Kilde: Kattegatcentret)
Bæredygtighed og trivsel i fokus

Pingvinerne trives bedst i kolde temperaturer, og det kræver energi at holde både luft og vand køligt i deres nye hjem, der bedst kan beskrives som et stort køleskab. For at sikre mest mulig bæredygtighed har vi særligt haft fokus på design og indretning, valg af komponenter og systemer samt energiforsyning og -besparelse. Blandt andet har vores rådgivning ført til et mere energimæssigt anlæg, der sikrer køl til pingvinerne på en driftsikker måde.

Pingviner er følsomme overfor luftbårne svampesporrer. Derfor modvirker et avanceret ventilationsanlæg, at svampesporer kommer i kontakt med pingvinerne gennem effektive filtre og UV belysning af luften. Ventilationsanlægget sørger for, at pingvinanlægget er næsten lige så rent som en operationsstue. Derudover sørger et belysningsanlæg for, at pingvinerne får en naturlig døgn- og årsrytme. Det sikrer, at pingvinerne bevarer deres naturlige adfærd og ikke bliver stressede.
(Kilde: Kattegatcentret)
(Kilde: Kattegatcentret)
Solceller sikrer energibesparelse

Pingvinanlægget kræver selvfølgelig energi. For at reducere CO2-udledningen, blev hele 700 m2 solceller, som supplement til Kattegatcentrets eksisterende solcelleanlæg, opført på en lagerhal.

Løsningen reducerer Kattegatcentrets CO2-udledning med mere end 60.000 kg og bidrager med 128.000 kWh hvert år. Ligeledes bliver lagerhallen udnyttet til energiforsyning, så både miljø og økonomi fremover nyder godt af solens stråler. 

Solceller
(Kilde: Kattegatcentret)
Solceller KC 2
(Kilde: Kattegatcentret)
Gennemtænkte løsninger skaber værdi
Derudover har vi bidraget med en række andre bæredygtige løsninger:
  • Nye el-ladestandere giver gæsterne mulighed for at lade deres biler op
  • I betongulvet er der indlagt køleslanger, så isen ikke smelter for hurtigt
  • Grundvandskøling reducerer energiforbrug til køling med 50%
  • Arkitektur og indretning minimerer luftvolumen, så mindst mulig luft skal nedkøles
  • Valg af energieffektive komponenter og systemer, som ventilationsanlæg, køleanlæg, lavenergipumper og LED lyskilder
  • Etablering af sluser mellem det kolde pingvinanlæg og øvrige områder i Kattegatcentret for at minimere kuldetab

Vores ambition har været at tilgå projektet med en ambitiøs og nytænkende tilgang for at sikre mest mulig værdi ved at gå de ekstra, innovative skridt. Vi tror på, at høj faglighed kombineret med dyb forståelse af kundens behov skaber de mest værdifulde resultater. 

OM DENNE NYHED

DEL NYHED