Reference / Erhverv og Kontor

Klostergade 28-30, Aarhus C

      

Fakta

Bygherre

Ejendomsselskabet Olav de Linde

Entrepriseform

Fagentreprise

Areal

500 kvm

Periode

2018-2019

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner og statik, el, VVS, ventilation, akustik og energi

Referenceperson

Morten Thomassen, Ejendomsselskabet Olav de Linde


Tilbage

Til- og ombygning af gammelt baghus til kontorlokaler

For Ejendomsselskabet Olav de Linde udfører vi teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med om- og tilbygning af et gammelt baghus, der tidligere har været blandt andet håndværkerforening, men som nu udlejes som kontorlokaler.

Tilbygningen omfatter opførelse af 2 nye etager på baghuset, som bliver bygningens nye 3. og 4. sal. Med tilbygningen får baghuset samme højde som forhuset, der har facade ud mod Klostergade. Den eksisterende 2. sal i baghuset bygges om, mens 3. og 4. sal i forhuset skal bygges sammen med tilbygningen på baghuset. Der opføres nyt elevatortårn til alle etager og udvendige trapper til stue og kælder.

Opførelsen af de nye etager oven på det gamle baghus giver nogle udfordringer med de eksisterende fundamenter, da de ligger i et område, som er særligt følsomt over for sætninger. Udfordringen er løst ved en kombination af pressede minipæle under eksisterende fundamenter samt skruepæle.

Arkitektonisk udføres tilbygningen med en dobbelt manzard. Derudover etableres der tagterrasser og en in situ støbt elevatorkerne. Det gamle baghus er en del af de gamle århusianske baggårde, som var usynlige for offentligheden. Nu er baggårdene i spil i byens generelle arealudvidelse og som et positivt aktiv i erhvervslivet med baggårdsbutikker. Derfor er baghusets forskønnelse og nye brugbarhed tiltrængt.

LB Consult yder ingeniørrådgivning inden for alle fag og udfører udbud og fagbeskrivelser. Projektet udføres i fagentreprise.

Leave a Reply