Kolding Realskole

Visualisering lille.png

FAKTA

Bygherre
Kolding Realskole

Arkitekter
Arkitektfirmaet rasmusrasmus Aps

Entrepriseform
Hovedentrepriser

Areal
ca. 11.500 kvm

Periode
Bygherrerådgivning: 2018-2024
Ingeniørrådgivning: 2021-2024

Energi og bæredygtighed
BR18

Ydelser og ansvar
Bygherrerådgivning ifm. strategiproces
og frem til aflevering.

Ingeniørrådgivning indenfor alle fag
Projekteringsledelse
IKT-ledelse
AMK (P) + (B)
Byggeledelse
Fagtilsyn
Brandrådgivning

Kontaktperson
Wilhelm Hallum
Kolding Realskole
+45 7552 0500

MODERNE SKOLE I TRADITIONSRIGE RAMMER

Kolding Realskole er én af Danmarks største frie grundskoler, og er i dag beliggende på 8 forskellige adresser i Kolding midtby. Dette laves der om på, når skolen i 2024 flytter i nye, moderniserende rammer på Dyrehavevej. I den forbindelse ombygges en tidligere folkeskole på adressen. Projektet indeholder en kombination af renovering, modernisering og nybyg.

LB Consult varetager rollen som bygherrerådgiver i processen frem mod overtagelse af de nye lokaler, mens vi fra efteråret 2021 også gik ind i projektet som ingeniørrådgiver.

LB Consults ydelser

Sammen med Arkitektfirmaet rasmusrasmus har LB Consult udarbejdet en klar pædagogisk- og teknisk udviklingsstrategi. LB Consult har desuden udført en gennemgang af skolens eksisterende bygningsmasser ift. Kolding Realskoles vision og mål samt lavet en byggeteknisk gennemgang af de nye rammer på Dyrehavevej.

LB Consult har udarbejdet en helhedsplan for skolens fremtidige indretning og har i den forbindelse haft særligt fokus på muligheden for opgradering af faglokaler samt at omdanne små forældede klasselokaler til tidssvarende læringsmiljøer. Gennem om- og tilbygninger af skolen på Dyrehavevej skabes moderne, sunde rammer for skolens elever. Et nyt ”bogtårn” danner et nyt ansigt udadtil, ligesom opgraderede udearealer skaber aktive og relevante udendørs lege- og læringsrum.

Sunde, bæredygtige rammer for læring

Som led i vores ingeniørrådgivning har vi et stort fokus på at skabe sunde rammer, hvor elever og medarbejdere trives. Både i form af moderne læringsmiljøer, men også med vores store fokus på det sunde indeklima som én af de vigtigste forudsætninger for læring. Vi ved, hvor stor betydning det har for børns indlæringsevne, at lys, lyd og luftkvalitet er optimalt og kan tilpasses forskellige læringssituationer og fagmiljøer.

Vi har i den indledende fase registreret den eksisterende bygningsmasse og projekteret dispositionsforslag og projektforslag, som er afleveret primo maj 2022. Vi gennemgår derfor alle tekniske installationer og vurderer ud fra både en bæredygtigheds- og økonomisk vurdering hvad der skal udskiftes, med fokus på at sikre energibesparelser og en markant reduktion af skolens CO2-aftryk.