Koordinering og fleksibilitet sikrer Hjerteafdelingen et nyt MR-rum

På Aarhus Universitetshospital ombygger hjerteafdelingen eksisterende lokaler til et nyt MR-rum. Med detaljeret forberedelse, løbende dialog og koordinering sikrer LB Consult, at ombygningen dækker hjerteafdelingens fremtidige behov.

På Aarhus Universitetshospital står sygehusets nyeste MR-scannerrum snart klar til brug. Hjerteafdelingens MR-scannerrum er det niende af sin slags, vi løser for sygehuset. Vores kendskab til netop denne type projekt sikrer sygehuset en effektiv projektløsning i høj kvalitet.

Projektleder og el-installatør hos LB Consult, Jens Kjær, varetager rollen som bygge- og projektleder på ombygningen. Jens koordinerer de forskellige dele og fagentrepriser i samarbejde med tegnestuen på Aarhus Universitetshospital.

Luftfoto 14 april 2021
Luftfoto 14 april 2021

Pressefotos (kilde: AUH)

”Et rum inde i en rum”

Projektet omfatter, at man bygger et Faraday-bur inde i hospitalslokalet. Faraday-buret består af et træskelet, som man beklæder med kobber. Man bygger på en måde et rum inde i et rum. Med afstand til væggene mindsker træskelettet, at støj fra scanneren forplanter sig ud i hospitalsbygningen. Kobberbeklædningen danner en barriere, som forhindrer forstyrrende frekvenser udefra i at trænge ind til MR-scanneren. Ellers er der risiko for forstyrrelser af scanningsbillederne.

Vores arbejde er at tilpasse og klargøre alle installationer til MR-scanneren. Det kræver både grundig koordinering med leverandøren, Siemens, men også et stort fokus på brugergrupper på hospitalet, der skal tilgodeses under byggeprocessen.

IMG_0087
Træskelettet i MR-rummet (kilde: eget foto)

Succesfuld ombygning kræver løbende koordinering

En stor del af vores arbejde er at koordinere projektet – både med fagentreprenørerne, brugergruppen, scannerleverandøren (Siemens) og forskellige grupper fra Aarhus Universitetshospital. Brugernes behov er vigtige, og Jens Kjær påpeger:

”Der er hele tiden fokus på at koordinere med hjerteafdelingen, fordi sygehuset stadig er i drift. Der er operationsstuer på etagen ovenover, og der må ikke være støj fra fx boremaskiner, når de opererer. Så det støjende arbejde skal planlægges udenfor arbejdstiden. Arbejdet er blevet stoppet et par gange på grund af støjgener. Det respekterer vi og stopper arbejdet øjeblikkeligt.”

Det er det niende MR-projekt vi laver for Aarhus Universitetshospital, så vi har efterhånden tilegnet os bred viden indenfor nichefeltet. Viden vi bruger til at skabe værdi for brugerne og samarbejdsparterne. Jens Kjær understreger desuden, at der er en pallette af ting, som vi ved, vi skal have styr på i processen, fordi vi har prøvet det før:

“Med gennemarbejdet og detaljeret forberedelse, løbende dialog samt koordinering sikrer vi, at ombygningen dækker hjerteafdelingens fremtidige behov. Derudover er det vigtigt, at vi udviser fleksibilitet, idet vi skal løse problemer med det samme, når de opstår. Uden fleksibilitet er opgaven svær at løse samtidig med at brugernes behov skal imødekommes.”

Fokus på Hjerteafdelingens behov

Selvom vi har erfaring med lignende projekter, så er vi klar over, at udfordringerne altid opstår. Når det sker, finder vi løsninger i dialog med Hjerteafdelingen og lytter til deres ønsker og behov. Jens forklarer:

”Vi ønsker altid at løse problematikkerne frem for at dvæle for meget ved udfordringen. Det betyder, at når Hjerteafdelingen ønsker at tage de omkringliggende lokaler i brug før den aftalte deadline, så finder vi en løsning. Her giver det værdi, at vi har lavet otte scannere før”.

Der ligger en kontorenhed ved siden af MR-rummet. Her sidder de ansatte fra Hjerteafdelingen og arbejder koncentreret i fred og ro til. Derfor rådgav Jens i samarbejde med tømrerentreprisen efterfølgende Aarhus Universitetshospital til at bygge en ekstra væg mod MR-rummet. Det sikrer en bedre lydisolering, når scanneren er i brug. 

IMG_0084
Installationer i MR-rummet (kilde: eget foto)
IMG_0078
Træskelettet i MR-rummet (kilde: eget foto)

En af grundene til at vi kan takle uforudsete situationer og udfordringer, er at fagentreprenørerne udviser stor fleksibilitet og samarbejdsvilje. Uden fleksibilitet er opgaven svær at løse samtidig med at brugernes behov skal imødekommes.

OM DENNE NYHED

DEL NYHED