Kunstgræsbane, Viby IF

FAKTA

Bygherre
Viby IF Kunstgræsbane Aps

Totalentreprenør
Nordisk Kunstgræs / AML Entreprise

Areal
11.600 kvm

Periode
2018-2019

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning og bygherrerådgivning

Kontaktperson
Alex Nørgaard, Viby IF

FODBOLD UDENDØRS ÅRET RUNDT

De mange daglige aktiviteter på Viby IF’s udendørs boldbaner slider på banerne. For at sikre, at banerne også i fremtiden kan benyttes i samme omfang som nu, er der etableret et nyt 11.600 kvm kunstgræsanlæg.

Kunstgræsbanen etableres med delvis inddragelse af to eksisterende baner – en grusbane og en jordbane. Der er i projektet fundet plads til en 11-mandsbane og 2 stk. 5-mandsbaner. Omkring hele anlægget opføres der et 2 meter højt flethegn. Bag 11-mandsmålene føres hegnet op i 4 meters højde.

For spilbarhed i mørke timer er der sørget for 6 nye fundamenter, hvorpå der er rejst 18 meter høje master med metalhalogen belysning.

I projektplanlægningen blev der også taget højde for Aarhus Vands kommende kloakseparering af spildevand i Viby-området, hvilket har haft indflydelse på banens placering.

LB Consults ydelser

LB Consult har sørget for de korrekte myndighedsgodkendelser samt dimensionering og projektering af kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar jordarbejde, opbygning af bærelag samt drænings- og belysningsanlæg.