Reference / Undervisningsbyggeri

Langkær Gymnasium & HF

      

Fakta

Bygherre

Langkær Gymnasium & HF

Arkitekt

Friis & Moltke A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Areal

1.400 m2

Periode

2011-2012

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Bygherrerådgivning

Medarbejder

Arne Rasmussen, Langkær Gymnasium og HF


Tilbage

Bygherrerådgivning

Som bygherrerådgiver for Langkær Gymnasium og HF har LB Consult været ansvarlig for en løbende bygningsudvidelse og renovering af de eksisterende fysiske rammer. Udvidelsen var blevet nødvendig, fordi de eksisterende rammer for såvel elever som for undervisere ikke var tilstrækkelige, ligesom man også manglede tidssvarende fællesarealer.

Et af resultaterne er en moderne, rund bygning (2011-2012), som har sit eget udtryk men samtidig respekterer arkitekturen i det eksisterende byggeri. Fællesområdet, som er tilbygningens omdrejningspunkt skaber nye muligheder for elevarbejdspladser, gruppearbejde, foredrag, musicals og fester, ligesom man her kan holde videokonference med kinesiske samarbejdspartnere. Et andet resultat er renoveringen af fællesarealer og lærerfløj, hvor der er fokuseret på åbenhed med glaspaneler, som også skærmer af og gør rummene mere attraktive til gruppeaktiviteter.

LB Consult har ageret bygherrerådgiver for Langkær Gymnasium og HF siden 2012.

Leave a Reply