Lighthouse 2.0

FAKTA

Kunde
Kai Andersen A/S

Arkitekt
3xN Arkitekter A/S

Totalentreprenør
Per Aarsleff A/S

Periode
2018-2022

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning ifm. facadeentreprisen

Kontaktperson
Carsten Lybech, Kai Andersen A/S

FACADER, ALTANER OG BEKLÆDNING PÅ AARHUS' NYE FYRTÅRN

Lighthouse-projektet på spidsen af Aarhus havn bliver Danmarks højeste bygning. Med sit unikke udtryk pryder det visionære byggeprojekt Aarhus’ nye havnemiljø, og den bølgende facadekonstruktion henter inspiration fra havet.

Bølgende facader
Arkitektonisk er havet og bølgerne integreret i bygningen gennem de bølgende facader. Men de bølgende facader og bygningernes krumning skaber en masse detajler, der ændrer sig lidt fra gang til gang og skaber en høj kompleksitet i facadeløsningen.

Projektet består af tre bygninger; de to sidebygninger kaldet hhv. Kanalhuset og Promenadehuset samt selve fyrtårnet; Light House Tower. Foden af tårnet kaldes Basen.

LB Consult yder teknisk rådgivning i forbindelse med facadeentreprisen på Basen og de to trappeformede sidebygninger, der går op til 10 etagers højde og bøjer sig mod hinanden. Derudover bistår vi med tekisk rådgivning ifm. udvendige beklædninger af altaner og glasværn på hele byggeriet.

LB Consults ydelser
LB Consult dimensionerer beslag, glas, profiler, bæresystem og konsoller til facadepartiet på basen og de to sidebygninger, ligesom vi statisk dokumenterer de behandlede emner og udarbejder projektgrundlag for facadeentreprisen på Basen, Kanalhuset og Promenadehuset.
Derudover dimensionerer og dokumenterer vi altaner og den udvendige beklædning af bl.a. altaner, gesimser mv. på hele byggeriet inkl. Light House Tower.