Reference / Kultur og idræt

Marselisborghallen

Marselisborghallen   Marselisborghallen   Marselisborghallen

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune & Aarhus 1900

Arkitekt

RUBOW Arkitekter

Totalentreprenør

Lyngby Entreprise A/S

Areal

1265 m2

Periode

2018-2019

Sum i DKK

20 mio.

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, el og energi

Referenceperson

Ole Hald, Lyngby Entreprise A/S

Om- og tilbygning af Marselisborghallen

Marselisborghallen står i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. LB Consult er en del af det team, der skal sikre, at hallen og dens omgivelser også i fremtiden bliver et moderne centrum for idræt og bevægelse.

Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten, og som trækker folk ind og giver dem lyst til at tage del i aktiviteterne.

I forbindelse med om- og tilbygningen af Marselisborghallen har LB Consult ydet ingeniørrådgivning inden for alle ingeniørfaggrupper. LB Consult har projekteret konstruktionerne, kloak, VVS og ventilation, el og energi. Derudover har projektgruppen haft særligt fokus på luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener i de forskellige opholds-, møde- og træningsrum. Der er taget højde for, at de store vinduespartier kan give problemer med for høje temperaturer. Ved at integrere forsatsvægge og ovenlysvinduer sikrer man, at der kan komme en naturlig luftstrøm gennem bygningen.

Den nye og ombyggede Marselisborghal forventes at stå færdig primo september 2019.

Leave a Reply