Marselisborghallen

FAKTA

Bygherre
Aarhus Kommune og Aarhus 1900

Arkitekt
Rubow Arkitekter

Totalentreprenør
Lyngby Entreprise

Areal
1.365 kvm

Periode
2018-2019

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Ole Hald, Lyngby Entreprise

TIL- OG OMBYGNING AF MARSELISBORGHALLEN

Marselisborghallen står i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. Bygningen er oprindeligt fra 1967 og har med sine sorte balustre udstrålet modernistisk bygningskunst. Hallen og dens faciliteter har dog længe trængt til en modernisering og renovering med respekt for den særlige arkitektur og funktion, som stedet repræsenterer.

LB Consult var en del af totalentrepriseteamet, der skulle ombygge og modernisere Marselisborghallen og dens omgivelser, så den også i fremtiden er et moderne centrum for idræt og bevægelse.

Centrum for kultur- og foreningsliv
Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten, og som trækker folk ind og giver dem lyst til at tage del i aktiviteterne.

Ombygning og modernisering
I projektet blev den lave sidebygning på 385 m2 revet ned og erstattet af en to-etagers sidebygning på 1.265 m2 med faciliteter til publikum, træning, administration og en multihal. Derudover blev facaderne renoveret.
Facaden er efter renoveringen åben og indbydende og synliggører den aktivitet, der foregår inde i huset, og skaber dermed en visuel forbindelse fra gade til hal.

LB Consults ydelser
I projektet har LB Consult ydet ingeniørrådgivning inden for alle ingeniørfaggrupper. LB Consult har projekteret konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, el og energi samt udarbejdet brandstrategirapport.

Derudover har projektgruppen haft særligt fokus på luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener i de forskellige opholds,- møde- og træningsrum, ligesom der er taget højde for, at de store vinduespartier i facaden kan give problemer med for høje temperaturer.

Den nye, moderniserede Marselisborghal stod færdig i september 2019.