Nyhed / Marselisborghallen

16. august 2018

Konkurrence vundet

Med om- og tilbygningen af Marselisborghallen er startskuddet gået for et aktivt efterår

Kort før sommerferien vandt LB Consult i samarbejde med Lyngby Entreprise A/S og Rubow Arkitekter A/S konkurrencen om at ombygge og udvide den eksisterende Marselisborghal med nye moderne publikums- og træningsfaciliteter. Med en lodret opstart og en afleveringsdato 1. september 2019 er vi i fuld sving med at forvandle den nedslidte atletikhal til et moderne centrum for idræts- og foreningsliv.

Marselisborghallen har med sine sorte balustre og ikoniske modernistiske udtryk stået i hjertet af et helt særligt aarhusiansk område præget af mennesker i bevægelse. Vi er stolte af at være en del af det team, der skal sikre, at hallen og dens omgivelser også i fremtiden bliver et moderne centrum for idræt og bevægelse.

DET ER ALTID FEDT AT VINDE KONKURRENCER OG SÆRLIGT NÅR BEDØMMELSEN AF VORES TEKNISKE ARBEJDE MED INDEKLIMA, ENERGIDESIGN OG DET STATISKE SYSTEM BLIVER VÆGTET HØJT, LIGESOM VORES INGENIØRRÅDGIVNING MED FOKUS PÅ KVALITET OG FUNKTIONALITET PÅ DEN LANGE BANE HAR VIST SIT VÆRD.

Fortæller Lennart Mark Noppenau, der har været ansvarlig for projektet.

Succeskriteriet for byggeriet er, at Marselisborghallen og dens omgivelser danner rammerne for det gode idrætsliv i et tilgængeligt og åbent hus, der udstråler aktivitet og bliver centrum for bevægelse. Et hus hvor alle aldersgrupper og idrætsniveauer mødes om idrætten.

“Vores ingeniørfaglige arbejde ligger i at sikre, at de skitser, arkitekten fremlægger, også kan lade sig gøre i virkeligheden. Det gælder for os både om at garantere, at konstruktionsarbejdet er i orden, men også om at tage højde for at der er forskel på rum. I møde- og opholdsrum samt fitnessområder er luftkvalitet, akustik, temperaturforhold og trækgener væsentlige faktorer. Derfor har vi haft stort fokus på at bruge ordentlige materialer og gode ventilationssystemer, der også tager højde for at minimere energiforbruget og driftsøkonomien fremadrettet. På den måde får vi den bedste løsning for brugerne og bygherren,” forklarer Lennart Mark Noppenau.

LB Consults arbejde på Marselisborghallen løber fra juli til slut september 2018. Den nye Marselisborghal skal stå færdig primo september 2019.

Leave a Reply