Reference / Uddannelse og institutioner

Myretuen, Tørring

      

Fakta

Bygherre

Hedensted Kommune

Arkitekt

Arkitektfirmaet Frost Larsen

Entrepriseform

Fagentrepriser

Areal

570 m2

Periode

2018-2019

Energi

Energiklasse 2020

Bygges efter DGNB-principper inkl. commissioning

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og bæredygtighedsledelse

Referenceperson

Christian Bøgh Jensen, Arkitektfirmaet Frost Larsen

Ny naturbørnehave, Tørring

I Tørring nedrives en eksisterende naturbørnehave af ældre dato, så der kan opføres en ny daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Den nuværende ældre hovedbygning nedrives, hvorefter den nye bygning opføres og udearealerne reetableres.

I den forbindelse ønsker man at opføre et større og mere moderne byggeri, der skal opfylde krav til bæredygtighed, så naturprofilen ses hele vejen igennem institutionens DNA. Derfor bygges efter DGNB-principper, og udover et optimalt indeklima forventes der anvendt bl.a. FSC-certificeret træ, afvanding via grønt tag og lokal håndtering af vand på udearealerne, solcelleanlæg til egenforsyning og naturlig ventilation. For at implementere løsningerne bedst muligt vil der løbende i processen være fokus på tekniske løsninger og funktionstest heraf via commissioning.

Hos LB Consult har vi ansvaret for alle ingeniørdiscipliner, bæredygtighedsledelsen og IKT-koordineringen.

Leave a Reply