Reference / Uddannelse og institutioner

Myretuen, Tørring

IMG_0197
arkitektskitse
IMG_5058

Fakta

Bygherre
Hedensted Kommune

Arkitekt
Frost Larsen Arkitekter

Entrepriseform
Fagentreprise

Areal
570 kvm

Periode
2018-2019

Sum
60,4 mio. kr.

Energi
Energiklasse 2020
Bygges efter DGNB-principper inkl. commissioning

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning og bæredygtighedsledelse

Referenceperson
Christian Bøgh Jensen, Frost Larsen Arkitekter

Ny naturbørnehave, Tørring

I Tørring nedrives en eksisterende naturbørnehave af ældre dato, så der kan opføres en ny daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Den nuværende ældre hovedbygning nedrives, hvorefter den nye bygning opføres og udearealerne reetableres.

Bygherren ønskede at opføre et større og mere moderne byggeri, der skal opfylde krav til bæredygtighed, så naturprofilen ses hele vejen igennem institutionens DNA. Derfor blev der bygget efter DGNB-principper, og udover et optimalt indeklima anvendtes der bl.a. FSC-certificeret træ, afvanding via grønt tag og lokal afledning af regnvand (LAR) på udearealerne, solcelleanlæg til egenforsyning og mekanisk ventilation. Indvendigt har Myretuen som måske den eneste børnehave i landet en masseovn centreret i bygningskernen. For at implementere de bæredygtige løsninger bedst muligt har der løbende i processen været fokus på de rigtige tekniske løsninger.
Indflytning oktober 2019.

Hos LB Consult har vi ansvaret for alle ingeniørdiscipliner, bæredygtighedsledelsen og IKT-koordineringen.

Leave a Reply