Nationalparkcenter Thy vinder In-Situ Prisen 2023

Prisen er en anerkendelse af Nationalparkcenter Thys innovative og æstetiske brug af in-situ støbt beton.

Pris for vild natur, arkitektur og beton

Nationalparkcenter Thy vinder In-situ prisen 2023 for sin innovative og æstetiske anvendelse af in-situ støbt beton. Prisen hædrer bygningskunstnerisk mod og talent til at udfordre form og udtryk for beton, og Nationalparkcenter Thy er et glimrende eksempel på netop dette.

Beliggende ved Vesterhavet og skåret ind i klitterne, er Nationalparkcenter Thy bygget i robuste materialer som beton, stål og massivt egetræ. Som ingeniørrådgiver på projektet har vi været med til at indbygge Nationalparkcenteret ind i klitterne på naturens præmisser med højde for det barske kystklima. Vores ingeniører Charlotte Jakobsen og Nicolai Juul fortæller:

”Det har været et utroligt spændende og udfordrende projekt lige fra konkurrencefasen til projekteringsfaserne. Vores fokus var at indbygge Nationalparkcenteret i klitterne på naturens præmisser med højde for det barske klima på vestkysten, og samtidig skabe en bygning, der er indbydende og funktionel.”

Det er lykkedes at skabe en funktionel og robyst bygning, der er indbygget i naturen på en respektfuld og ydmyg måde. Den høje arkitektoniske kvalitet, som prisen søger at anerkende, er tydelig i bygningens æstetik og modstandsdygtighed.

Rådgivning på naturens præmisser

De barske natur- og vejrforhold har spillet en stor rolle i vores tilgang til og udformning af byggeriet. Frem for at forsøge at kontrollere sandflugt, vind og vejr forstærker projektet stedets identitet ved at acceptere naturens elementer og bruge materialer, der kan tåle det maritime miljø.

Jurymedlem, arkitekt Sophus Søbye, Sophus Søbye Arkitekter, udtaler:

Nationalparkcenter Thy udmærker sig ved at være en smukt tilpasset og velproportioneret bygning, som kiler sig ind i klitlandskabet. Det fine dagslys og de enkle materialer skaber en vellykket arkitektonisk helhed. Bygningen fungerer på bedste vis som trædesten til Thy Nationalpark, langs den jyske vestkyst.

Byggeriet er primært opført i in-situ støbt beton, der bygges ind i en eksisterende klit og dermed overdækkes det indendørs formidlingsrum. Beton har været afgørende i byggeriet og har bidraget til bygningens robusthed og modstandsdygtighed over for naturens kræfter. Ved at bruge beton som et naturligt og holdbart materiale har arkitekterne opnået en harmonisk integration af bygningen med omgivelserne.

Læs mere om uddelingen af In-situ Prisen 2023 til Nationalparkcenter Thy her

Fotograf: Torben Eskerod

fakta om byggeriet

Som en del af totalrådgiverteamet har vi været med til at etablere Nationalparkcenter Thy i Nr. Vorupør. I Danmarks første nationalparkcenter kan gæsterne hente viden og inspiration om den særegne natur og dyre- og plantelivet i Nationalpark Thy. Byggeriet er primært opført i in-situ støbt beton bestående af sammenstøbte vægge og dæk, og er bygget ind i en eksisterende klit.
Bygherre: Nationalparkfond Thy // Arkitekt: LOOP Architects og SLA Architects // Areal: 700 kvm

OM DENNE NYHED

DEL NYHED