Reference / Bolig

Nordlandet, Vejlby-Risskov

      

Fakta

Bygherre

Greenliving

Arkitekt

PSL Arkitekter A/S

Landskabsarkitekt Niels Boldt

Totalentreprenør

JCN Bolig

Areal

5.800 m2 boliger

2.800 m2 kælder inkl. P-kælder

Periode

2017-2018

Energi

BR18

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Klaus Thomassen, Greenliving

Tilbage

70 boliger i spritny lokalplan

LB Consult står for ingeniørrådgivningen af nybyggeriet af 70 boliger fordelt på seks bygninger på 2-4 etager med et samlet etageareal på 5.800 m2 samt kælderarealer på 2.800 m2 på Nordlandsvej 68 i Vejlby-Risskov, Aarhus.

Projektet, der er ét af de første, kommer til at forme området, som er omfattet af den nyligt vedtagne lokalplan 1054. Lokalplanen omfatter en ambitiøs byfornyelse af det gamle industriområde med en samlet bebyggelse på 75.000 m2, hvor der stilles store krav til de nye bebyggelsers arkitektur samt udformningen af de grønne gårdmiljøer, fællesarealer samt søer mellem bebyggelserne.

Projektet omfatter karréhuse, punkthuse og byhuse. Bygningerne udføres i varierende udtryk, hvad angår tagformer, facader og højder.

LB Consults ydelser omfatter statik, energi, ventilation og VVS.

Leave a Reply