Ny Grønningen, Tinglev

FAKTA

Bygherre
Aabenraa Kommune

Arkitekt og Totalrådgiver
Arkitektfirmaet Frost Larsen

Arkitekt 
RasmusRasmus Aps

Entrepriseform
Fagentrepriser

Areal
2.350 kvm

Periode
2019-2021

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Christian Bøgh, Arkitektfirmaet Frost Larsen

MIT HJEM - VORES HUS

Under overskriften Mit hjem – Vores hus har vi i tæt samarbejde med bygherre og arkitekt projekteret 24 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer.

Moderne plejeboliger med fokus på hjemlighed og tilgængelighed
Ambitionen for de nye plejeboliger er at skabe følelsen af hjem. De 24 boliger er derfor udformet som individuelle rækkehuse, hvor hver bolig har sin egen hoveddør og en forhave med et skur. Alle boliger er demensvenlige og bygget efter principperne for moderne plejeboliger, hvor hjemlighed, tilgængelighed og fællesskab er i centrum.

I projekteringen af boligerne har vi brugt vores viden om velfærdsteknologi og tilgængelighed for at sikre beboere og personale et sundt leve-, opholds- og arbejdsmiljø. Vi har bl.a. arbejdet med at sikre beboerne et sundt, hjemligt indeklima med gode, naturlige og ”hjemlige” lysforhold, god akustik og behagelig temperatur og luft.
Brandsikkerhed har også spillet en helt central rolle i vores projektering af boligerne.

Vi tror på, at man med de rette hjælpemidler kan sikre beboernes livskvalitet. Derfor har vi også rådgivet omkring velfærdsteknologiske muligheder, og hvordan man kan sikre, at de beboere, der kan selv, også får muligheden for at klare sig selv så lang tid som muligt.

De 24 plejeboliger fordeles på to bygningsfløje, som begge støder op til det nye fælleshus. Boligerne har ens planløsning og er placeret omkring et indre beskyttet gårdrum.
Ud over boligerne indeholder projektet 540 kvm serviceareal, hvoraf størstedelen placeres i det nye fælleshus, som er i to etager. De tre bygningsfløje danner tilsammen et gårdmiljø med små haver og stier, der inviterer beboere og byens borgere ind i byparken.

Udadvendt og inddragende fælleshus
Mens boenhederne finder inspiration i hjemlige rammer, rummer fælleshuset nogle helt andre værdier og elementer, som understreger de offentlige og udadvendte funktioner i huset.

Her kommer man for at spise og være social – gerne sammen med naboer, bekendte og pårørende. Derfor har vi i projekteringen af fælleshuset lagt stor vægt på bl.a. god akustik, så mange kan mødes sammen om forskellige aktiviteter, men også ventilation og indeklima har haft et stort fokus, da mange færdes i huset.

Fælleshusets funktioner har også stor værdi for Tinglev som by. Det nye Grønningen skal være et attraktivt og indbydende bo- og mødested for beboerne og deres familier, men det skal også være et naturligt mødested for Tinglevs borgere.

LB Consults opgave
Vi har i vores arbejde haft et stort fokus på beboernes trivsel og velvære samt et sundt og godt arbejdsmiljø for personalet. På den måde bliver både beboernes og personalets hverdag præget på en positiv måde.
Vi har leveret teknisk rådgivning på opgaven, der er løst i tæt samarbejde med arkitekt, entreprenører og bygherre.

Vores ydelser har omfattet projektering af bærende konstruktioner, kloak, VVS, ventilation, el, energi, indeklima og brand.