Ny Grønningen, Tinglev

Reference / Plejecenter

Ny Grønningen, Tinglev

Ny Grønningen, Tinglev
Indefra bolig
Ny Grønningen, Tinglev

Fakta

Bygherre
Aabenraa Kommune

Arkitekt
Arkitektfirmaet Frost Larsen
Wad Landskabsarkitekter
RasmusRasmus Arkitekter

Entrepriseform
Fagentrepriser

Areal
2.350 kvm

Periode
2019-2021

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Christian Bøgh, Arkitektfirmaet Frost Larsen

Mit hjem - vores hus

I Tinglev opføres 24 nye plejeboliger samt tilhørende fællesarealer.

Projektet tager udgangspunkt i det omkringliggende boligkvarter og det er ambitionen, at Ny Grønningen skal blive endnu et attraktivt boligområde i byen – ikke en institution.

Plejehjemmet disponeres enkelt med to seperate boenheder med 12 boliger i hver enhed i naturlig sammenhæng med fælleshusets servicearealer. Boligerne udformes som individuelle ”huse”, hvor hver bolig har egen hoveddør frem for at ligge på en institutionsgang. I indretningen af plejeboligerne er der fokus på nærhed og hjemlighed i kendte rammer. Hverdagslivet for beboerne bliver således en moderne ramme, som i udtryk og materialer minder om den bolig, beboerne typisk kommer fra.

Boligerne er disponeret over samme planløsning og placeret omkring et indre beskyttet gårdrum. Strukturen skaber en naturlig rundgang, hvor den fælles opholdsstue bliver ankerpunktet. Rundgangen har hele tiden kig til gårdhaven, så man kan orientere sig.

Ud over boligerne indeholder projektet 540 m2 serviceareal, hvoraf størstedelen placeres i en servicebygning, som er i to etager. De tre bygninger danner tilsammen en trelænget gård, der rammer gårdmiljøet med små haver og stier ind.

Plejecentret skal også være et aktivt hus i byen, der har plads til fællesskaber og aktiviteter, ligesom der er fokus på nem adgang til fællesarealerne. Boenhederne placeres i Tinglev Byparks grønne rum og er ”gennemskåret” af det offentlige stiforløb med fælleshuset som det naturlige omdrejningspunkt, hvor hele Grønningen inddrages i det aktive uderum.

LB Consult yder ingeniørrådgivning på projektet inden for alle ingeniørfag inkl. fagtilsyn

Leave a Reply