Nyhed / Kirurgirobot

31. august 2017

Ny kirurgirobot til Sydvestjysk Sygehus

TÆNK, HVIS MAN KUNNE SIDDE I KØBENHAVN

OG OPERERE EN PATIENT I ESBJERG

”Det hele startede, da man købte en robot, der skal operere patienter,” fortæller Helle Senius Madsen, medarbejder hos LB Consult samt projektleder og bygherrerådgiver på kirurgirobot-projektet på Sydvestjysk Sygehus. Projektet er en ombygning og udvidelse af en operationsstue, der i september skal stå klar med en robot, der skal operere de kommende patienter.  

”Man kommer til at kunne sidde fysisk i København og operere én i Esbjerg. For patienterne betyder det, at det i fremtiden bliver mere frit, hvor man bliver opereret, fordi man alle steder kan blive opereret af den bedste læge, ” fortæller Helle og fortsætter:

”For lægerne må det betyde, at man meget bedre kan dele erfaringer – der kan sidde én i København og operere, mens lægen i Esbjerg ser med,” siger Helle og fortæller, at brugen af kirurgirobotter er relativt nyt i Danmark, og derfor var indretningen af operationsstuen en af de vigtigste opgaver for hende og kollegaerne hos LB Consult:

”Vi fik sygehusudstyr lavet af flamingo, så vi sammen med sundhedspersonalet kunne flytte rundt på tingene, indtil det gav mening for dem. På den måde kunne de bevæge sig rundt i rummet og finde ud af, hvad der fungerer bedst til deres arbejde.”

VI FIK SYGEHUSUDSTYR LAVET AF FLAMINGO, SÅ VI SAMMEN MED SUNDHEDSPERSONALET KUNNE FLYTTE RUNDT PÅ TINGENE

Inddragelsen af brugerne har under hele projekteringen været en stor del af projektet. Ved at involvere sundhedspersonalet kunne LB Consult bedst muligt imødekomme deres ønsker og behov, herunder for eksempel antallet af stikkontakter og placeringen af kirurgisøjlerne.

LUFTARTER, LYS OG STRÅLER
For Helle og kollegaerne har opgaven været at projektere alt fra konstruktionerne til ventilation, el og vvs. Men eftersom dette er et sygehusbyggeri, har der været mange særlige funktioner, der også skulle projekteres og tages hensyn til.

Den 100 m2 store operationsstue skal blandt andet have en speciel belysning – alt efter hvilken operation der skal udføres, skal man kunne tænde for en bestemt slags lys. Derudover skal rummet også gøres egnet til, at et flytbart røntgen-anlæg kan bruges. Derfor skal der sikres, at de mennesker, der går på gangen og i lokalerne omkring, ikke bliver eksponeret af strålerne fra anlægget. Endeligt skal der på stuen være adgang til medicinske luftarter og særlige installationer til kirurgirobotten.

Udover disse særlige funktioner har de eksisterende forhold i bygningen også haft stor betydning for projekteringen. I en ombygningssag skal man tilpasse sig eksisterende forhold, og det har til tider givet udfordringer, eftersom forholdene har været trænge.

”I sær rumhøjden har været en udfordring i føringen af de tekniske installationer. Her kan for eksempel nævnes de store ventilationskanaler, som er nødvendige i en operationsstue, fordi den kræver et højt luftskifte. Det har betydet, at vi skulle sætte os rigtig godt ind i de eksisterende føringsveje og tekniske installationer for at sikre os, at intet bliver forstyrret under ombygningen,” siger VVS-ingeniør hos LB Consult Mia Tindbæk Gehlert, der også har været en del af projektet.

VI SKULLE SÆTTE OS RIGTIG GODT IND I DE EKSISTERENDE FØRINGSVEJE OG TEKNISKE INSTALLTIONER FOR AT SIKRE OS, AT INTET BLIVER FORSTYRRET UNDER OMBYGNINGEN

MAN SKAL TURDE AT STILLE DE DUMME SPØRGSMÅL
”Min rolle er at agere bygherre. Mit vigtigste job er derfor at få det bedste frem til sygehuset,” fortæller Helle Senius Madsen og understreger, at nøglen til at lykkes med det er at skabe et godt forhold til kunderne og undersøge deres behov til bunds. Og så skal man turde stille de dumme spørgsmål igen og igen.

”Jeg har oplevet, at det ofte kan være svært at forstå hinanden. For sundhedspersonalet er det svært at forstå vores tegninger, og det sundhedsfaglige sprog er svært for mig at forstå. Derfor har jeg ofte været nødt til at sige ”STOP” eller ”det forstår jeg ikke” og få dem til at forklare tingene igen. Men det er fedt, at de altid er forstående overfor det, da det gør det nemt at blive ved med at stille de dumme spørgsmål.”

Leave a Reply