Ny Sengebygning, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

FAKTA

Bygherre
Region Syddanmark

Arkitekt og Totalrådgiver
Arkitema Architects

Totalentreprenør
MT Højgaard

Areal
14.900 m2

Rådgivningsperiode
2014-2020

Energi
Lavenergiramme 2020

Ydelser og ansvar
Bygherrerådgivning

Kontaktperson
Svend Erik Nielsen, Projektchef SVS

NY SENGEBYGNING MED 158 ENKELTSTUER

Da hjertet i det nye akutsygehus i Esbjerg, Fælles Akut Modtagelse, var færdigbygget, blev den næste store del af projektet, den 14.900 m2 store sengebygning, igangsat.

Sengebygningen består blandt andet af et ankomstområde, mødefaciliteter, ambulante funktioner (blodprøvetagning og EKG), auditorium med plads til op til 150 personer og 158 enkeltsengsstuer forberedt for bariatri.

Ambitionen var at ændre sygehusets indretning til patienternes perspektiv omkring trivsel og selvhjulpenhed. Det krævede derfor en nytænkning af patientforløbet. Sengebygningen understøtter denne ambition ved at sikre det omsorgsfulde patientforløb.

Sengebygningen stod klar i august 2019.

Flytteplanlægning
Efter aflevering har LB Consult sammen med en stab på SVS Esbjerg planlagt, koordineret og gennemført indflytning og idriftsættelse af de forskellige afdelinger på alle fem etager. I denne forbindelse afholdt vi brugermøder, hvor arbejdsprocessen ift. rum og inventar, indkøb af inventar og indflytning blev koordineret internt og eksternt mellem de forskellige aktører og brugergrupper.

Tid, kvalitet og økonomi
LB Consult bistod bygherre indledningsvist i afklaring af behov og formål og efterfølgende totalentreprise-udbud af samme (sent udbud). Desuden varetagelse af bygherrens interesser i forbindelse med færdigprojektering, udførelse og modtagelse.

Slutteligt blev bygningen færdigkompletteret og flytningen planlagt og gennemført i samarbejde med bygherreorganisation og personale.

Nærhed og kendskab til projektets behov og formål fra ide, indledende brugerafklaring, udbudsproces, projektering, kvalitetssikring og udførelse (og indflytning og idriftsætning) har givet et indgående kendskab til indretningen af en fremtidssikret sengebygning, der tager højde for de forskellige patient- og personalegruppers behov. Udrullet i en proces, hvor partnerne rettidigt høres og involveres.

Ved en gennemgående granskning af projektmaterialet ved hver faseovergang og udarbejdelse af faseovergangsdokumenter har LB Consult i projekteringsfasen sikret at totalentreprenørens rådgiverteam leverede iht. kontrakten.

LB Consult har varetaget bygherretilsynet under opførelsen, ligesom vi har udført bygherrens mangelgennemgang og efterfølgende sikret at registrerede fejl og mangler blev udbedret inden aflevering.

 

Bygherren fik nøjagtigt det byggeri, der var kontrakt på – både ift. tid, kvalitet og økonomi.