Nyhed / Hou Havn

16. august 2017

Nye villaer ved Hou Havn

NYE EKSKLUSIVE VILLAER

SKAL TILTRÆKKE FLERE TIL HOU

I 2007 blev 16 grunde ved Hou Havn byggemodnet og gjort klar til salg. Dette var med henblik på, at hver ejer skulle bygge sit eget hus, men selvom grundene allerede stod klar med alt fra fjernvarme til kloak, havde Kommunen ikke held med at få dem solgt. I 2016 blev de i stedet opkøbt af en privat virksomhed, og i dag arbejder virksomheden – med LB Consult som ingeniørrådgiver – på et helt nyt projekt til grundene. Projektet er et nybyggeri af 12 rækkehuse og to fritliggende villaer, som skal være med til at styrke byens profil.

”Grundene ligger helt fantastisk, lige ned til vandet. Her kunne jeg da godt selv bo,” siger projektleder Kamilla Søegaard Nielsen.

Hos LB Consult er Kamilla og kollegaerne i fuld gang med projekteringen, der i første omgang går ud på at tilpasse de eksisterende grunde til det nye projekt. Herunder skal fjernvarmen og kloakken ændres, og terrænet skal hæves en halv meter for at imødekomme risikoen for oversvømmelser.

”Jeg taler med bygherren og arkitekten, kommer med forslag til gode bygbare løsninger og har ansvar for alt det tekniske. For eksempel skal vi finde ud af, hvordan alle de ledninger, der ligger i jorden, skal ombygges, så det passer til det nye projekt, og hvad vi skal gøre med det gamle. Derudover skal alle konstruktionerne pælefunderes med 11 meter lange betonpæle. Men der er forskellige måder at pælefundere på, og det er nogle af de løsninger, vi taler om,” fortæller Kamilla.

JEG TALER MED BYGHERREN OG ARKITEKTEN, KOMMER MED FORSLAG TIL GODE BYGBARE LØSNINGER OG HAR ANSVAR FOR ALT DET TEKNISKE

BALANCEN MELLEM UDSEENDE OG ØKONOMI
Et helt centralt formål med byggeriet er at gøre Hou til en attraktiv by. De eksklusive huse, der nu skal bygges, skal tiltrække flere mennesker til byen og give liv til området. Dette skal naturligvis medtænkes i projekteringen og ved valg af materialer.

Entreprenøren, der bliver udvalgt til projektet, skal være med til at udvælge materialer og løsninger. Hertil er Kamillas opgave at sørge for, at der tages højde for den eksklusive arkitektur, men samtidig også for økonomien.

”Min opgave er at fortælle, hvad der som minimum skal bruges, for at kvaliteten kan sikres, og bygningsreglementet overholdes. Jeg skal finde ud af, hvordan vi kan få gode, bygbare løsninger til de eksklusive huse, samtidig med at folk skal have råd til at bo der. Projektet er til for at tiltrække flere mennesker og gøre Hou til en attraktiv by,” siger Kamilla og fortæller, at der er mange valg, der skal træffes, som ofte handler om smag og behag:

”Man kan for eksempel både bygge et let eller et tungt byggeri, og kvaliteten heraf er altid en smagssag. Det samme gælder de carporte, der skal bygges – man kan vælge den billige standardløsning, eller man kan bygge dem med eksempelvis trælameller, så de får et visuelt eksklusivt look. Ligeledes kan altanerne bygges traditionelt med søjler under, eller man kan udføre dem ”svævende” ud fra bygningen,” fortæller Kamilla.

MAN KAN FOR EKSEMPEL BÅDE BYGGE ET LET ELLER ET TUNGT BYGGERI, OG KVALITETEN HERAF ER ALTID EN SMAGSSAG 

MANGE PARAMETRE PÅ SPIL
Men det er ikke altid smag og behag, der afgør, hvilke materialer der skal bruges. Der er ofte flere parametre på spil, og udfordringen er at vurdere, hvilke der er afgørende.

”Der er jo også altid en tidsplan, et budget, en energiramme osv., der skal overholdes, og vi skal hele tiden vurdere, hvordan vi bedst kan få solgt boligerne ud fra de kriterier og muligheder, vi har,” fortæller Kamilla og tilføjer, at selvom ingeniørfaget oftest er sort eller hvidt, kan man ikke altid sætte to streger under resultatet.

STATUS OG PRAKTISKE INFORMATIONER
Byggemodningsprojektet er blevet afleveret og godkendt, og nu venter Kamilla og kollegaerne på, at der udvælges en entreprenør. På nuværende tidspunkt forventer man at gå i gang med at bygge den 1. oktober.

Grundene omfatter i alt 2300 m2, og boligerne skal bygges i fire forskellige boligtyper. Hvert hus får to etager med fladt tag, og de vil blive etableret på henholdsvis 140 m2, 160 m2 og 180 m2.

Leave a Reply