Nyhed / Kunstgræs

20. juni 2017

Nye kunstgræsbaner

ASA’S KUNSTGRÆSBANER
ER NU KLAR TIL BRUG

Fodboldbanerne omkring Ingerslevs Boulevard i Aarhus har i mange år været populære. Det slider på banerne, og for at skabe kapacitet i området er der nu etableret et nyt 17.000 m2 stort kunstgræsanlæg.

KLAR TIL MANGE AKTIVE TIMER
Anlægget er etableret på de daværende bold- og grusbaner og består i dag af en 11-mandsbane med kunstigt lys, to 5-mandsbaner, fire 3-mands-kunstgræsbaner og en multibane. Alle baner er nu klar til mange aktive timer i den travle klub. I forbindelse med dette projekt har vi hos LB Consult været bygherrerådgiver for fodboldklubben ASA, som både er bygherre og ejer af anlægget. Vores opgave

var at dimensionere og projektere kunstgræsanlæggets underliggende opbygning, hvilket indebar blandt andet jordarbejde, opbygning af bærelag, dræningsog belysningsanlæg. Herudover har vi haft byggeledelsen frem til og med afleveringen af anlægget.

FØRSTE SPADESTIK PÅ HEI’S KUNSTGRÆSBANE

I de kolde og våde vintermåneder må naturlige græsbaner ofte bukke under for vand og frost. Det kræver en hvilepause, og derfor har sportsklubben HEI ofte brugt deres grusbane for at holde liv i fodboldaktiviteterne i løbet af vinteren.

Men i HEI bliver det snart muligt at spille fodbold på græs året rundt, når første spadestik nu er taget til en 11.000 m2 kunstgræsbane, der skal ligge oven på grusbanen på Skæring Skoles område. På det projekt har vi hos LB Consult været den tekniske rådgiver og bidraget med blandt andet et projekt for terræn og underlag, dræningsanlæg for banen, belysningsanlæg, hegn og skur. ”Michael Høyer Østergaard fra LB Consult har fungeret som vores rådgiver i hele forløbet og har bistået Kunstgræsudvalget i HEI med såvel skitseforslag, myndighedskontakt, projektering, udbud, kontrahering og under udførelsen med tilsyn og kontrol af arbejdet. Hele vejen igennem har vi oplevet en kompetent og løsningsorienteret rådgivning, som i alle sammenhænge har fungeret fortrinligt,” fortæller bygherre Morten Reher-Langberg fra HEI Kunstgræs.

HELE VEJEN IGENNEM HAR VI OPLEVET EN KOMPETENT OG LØSNINGSORIENTERET RÅDGIVNING.

EN LANG PROCES
Særlige myndighedsforhold i forbindelse med strandbeskyttelseslinjen i Egå endte med at forsinke processen mere end forventet. ”I sommeren 2014 indgik vi aftale med LB Consult om rådgivning på projektet og igangsatte de første skitser og myndighedsansøgninger. Først i 2016 fik vi de nødvendige dispensationer og tilladelser, hvorefter udbud og kontrahering med entreprenøren blev igangsat,” fortæller Morten Reher-Langberg. Kunstgræsbanerne har derfor været længe undervejs, men eftersom første spadestik blev taget den 2. maj, kan det nu endelig annonceres, at banerne forventes at stå klar til indvielse omkring 1. oktober 2017.

Leave a Reply