Nye krav om livscyklusanalyser sikrer fremtidigt bæredygtigt byggeri

Al fremtidigt nybyggeri skal have udarbejdet en livscyklusanalyse (LCA) for at dokumentere byggeriets CO2-udledning.

Har du styr på de nye krav om beregning af bygningens klimapåvirkning over dens livscyklus, der træder i kraft d. 1. januar 2023? På baggrund af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri bliver der løbende indfaset flere krav til bygningers klimaaftryk for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. 

Hvad er en livscyklusanalyse?

De nye krav om livscyklusanalyser (forkortet LCA) er en udvidelse til bygningsreglementet (BR18) og betyder kort fortalt, at fremtidige bygninger skal dokumentere deres klimaaftryk. En LCA dokumenterer så at sige, at en bygnings klimapåvirkninger holder sig inden for de tilladte grænseværdier for bygningens samlede CO2-udledning.

En LCA udarbejdes ved at beregne, hvor meget CO2 bygninger udleder over en periode på 50 år fra byggeriets færdigmelding. Når vi beregner CO2-udledningen, tager vi udgangspunkt i hele bygningens livscyklus, der strækker sig over en lang periode. En bygnings livscyklus omfatter:

  • Udvinding af råmaterialer til bygningen
  • Produktion/opførelse af bygningen
  • Bygningens drift og brug over tid
  • Bygningens løbende vedligehold og forbrug
  • Bortskaffelse eller genanvendelse af bygningens materialer ved nedrivning

Hvert element og fase tæller i en bygnings samlede klimaaftryk, og derfor bør LCA’en integreres allerede i de tidlige designfaser for at opnå den største værdi. En LCA er nemlig især brugbar til at sammenligne klimapåvirkninger ved forskellige løsninger, f.eks. materialevalg.

Livscyklusanalysen er et vigtigt værktøj til at vurdere, hvilken løsning der er mest værdifuld – både for bygherre og for miljøet.

Grænseværdier for CO2-udledning ifølge de nye krav:

Bygninger under 1000 kvm

Ingen grænseværdier.

Bygninger over 1000 kvm

Grænseværdien er max 12 kg CO2/m2 per år.

Lavemissionsklasse

Grænseværdien er max 8 kg CO2/m2 per år. Det er frivilligt, om man vil bygge lavemission.

Ifølge lovgivningen skal der udføres LCA-beregninger på alle nye bygninger uanset størrelse. Dog gælder grænseværdierne kun de bygninger, der er omfattet af energirammen. 

Rådgivning om LCA og bæredygtigt byggeri

Hos LB Consult sikrer vi gennem kurser og uddannelser, at vores rådgivere er højt kvalificerede og opdaterede i forhold til den nyeste viden inden for bæredygtigt byggeri. Flere af vores rådgivere har været på kurser i LCA-beregninger, så de er klædt på til at rådgive vores kunder om de nye krav og udarbejde LCA'er. 

Vi rådgiver om, hvordan du skal forholde dig til kravene, og hvilke løsninger der sikrer, at dit byggeri bliver bæredygtigt. Med en LCA får du et overblik over dit byggeris klimaaftryk. Det er et fantastisk værktøj til at vurdere, om der er truffet de rette valg ift. bygningens design, størrelse, materialevalg, leveringskæde m.v.

Fra venstre til højre: Stinna Stephansen, Pierdola, Luis Lorente Carreras, Andreea Muntenau og Liena Krastina

Stinna, Luis, Andreea og Liena har både viden om og erfaring med LCA-krav og -beregninger. De er klædt på til at beregne byggeriers CO2-aftryk, udarbejde LCA-dokumentation og rådgive om, hvordan bygninger skal bygges for at leve op til de nye klimakrav. Vi tilbyder ligeledes rådgivning om DGNB-certificering, svanemærkning, solceller og lokal afledning af regnvand.

Vil du vide mere om LCA eller har du spørgsmål? Så kontakt en af vores LCA-rådgivere.
Stinna S. Pierdola
VVS-Ingeniør og DGNB-konsulent
Andreea Muntenau
Bygningskonstruktør og DGNB-konsulent
Luis Lorente Carreras
VVS-Ingeniør
Liena Krastina
Bygningskonstruktør

OM DENNE NYHED

DEL NYHED