Ombygning og udvidelse af Haderslev Sundhedscenter

Ombygningen og udvidelsen af Haderslev Sundhedscenter styrker og optimerer de praktiserende lægers tilstedeværelse, den somatiske del af sundhedsvæsnet og flere sundhedsplejefunktioner.

I 2018 stod 1. etape af Haderslev Sundhedscenter færdigt. Nu står centeret overfor 2. etape, som omfatter en udvidelse på 650 kvm og en ombygning af dele af kælderen, stueplan og 1. salen.

Haderslev Kommune skrev i marts under på en totalentreprisekontrakt med Ommen A/S. LB Consult er ingeniør på projektet, og skal sammen med Ommen og A78 Arkitekter løse den spændende opgave.

 

NYE FACILITETER OG FUNKTIONER

Tilbygningen omfatter 650 kvm fordelt på 3 plan, og placerer sig i forlængelse af den eksisterende bygning mod sydøst. Arkitektonisk fremstår tilbygningen i naturlig forlængelse af det eksisterende byggeri.

Udvidelsen af Haderslev Sundhedscenter betyder, at kommunens borgere bliver tilbudt et bredere felt af sundhedstilbud samlet det samme sted. Tilbygningen kommer blandt andet til at give plads til nye lægeklinikker, mammografiscreening, videokonsultationslokaler og den kommunale sygeplejeklinik.

Byggeriet forventes at blive taget i brug i 2022.

 

Sundhedscenteret da det stod færdigt i 2018, Foto: Haderslev Kommune

DET EKSISTERENDE SUNDHEDSCENTER

En rokering af lokaler og funktioner skal finde sted i den eksisterende bygning. En ombygning af kælderens lokaler skal gøre det muligt at anvende lokalerne på anden vis. I stueplan ombygger man lokalerne, der ellers bliver anvendt til almen praksis for eksterne lejere, til sygeplejeklinik og klinikker til udlejning for nye lejere. Det samme er gældende for psykiatriens lokaler på 1. salen. Disse bliver til klinikker for nye lejere.

Fælles for ombygningen på alle tre niveauer er, at sundhedscenteret er i brug mens projektering og udførelsen står på. Det medfører nogle ekstra udfordringer, som er vigtige at tage højde for. Personalet, patienter og brugere af sundhedscenteret skal generes så lidt som overhovedet muligt under udførelsen af projektet. I LB Consult har vi stor erfaring med netop dette aspekt. Derfor kan vi håndtere opgaven på den mest funktionelle og optimale måde, så der tages højde for alle behov.

 

Foto: Haderslev Kommune

Læs om vores projekter

OM DENNE NYHED

DEL NYHED