Optimalt indeklima sikrer gode læringsmiljøer

Om- og tilbygningen skaber optimale læringsmiljøer, bedre sammenhæng samt større fokus på fællesskab og nærvær.

Balle Musik- og Idrætsefterskole står overfor en større ombygning. Den indebærer etablering af en ny dansesal, et pedelværksted, undervisningslokaler, fælles læringsområder og en administrationsgang. Fra dansesalen er en ny gangforbindelse, som binder skolen sammen som helhed. I tilbygningen tager en ny hovedindgang varmt imod elever, forældre og personalet. Derudover omfatter tilbygningen en ny foredragssal. Friskolens tilbygning indeholder nye fællesområder og læringsrum. Det er derfor helt centralt, at indeklimaet og ventilationen er optimal.

På projektet bidrager vi med vores personlige ingeniørrådgivning, der opfylder skolens ønsker og krav til bl.a. indeklima. Med vores faglige sparring og erfaringsudveksling bidrager vi med merværdi til løsningerne – især i forbindelse med løsningen af ventilationen.

Gode og sunde rammer

Skolen udvider også med en ny elevfløj, som skaber gode rammer for elevernes efterskoleophold. Netop gode rammer er et vigtigt element i byggeri på uddannelsesinstitutioner – og især på en efterskole, der hvert år er ”hjem” for eleverne. Derfor fokuserer vi på at skabe et sundt indeklima, hvor ventilationen sikrer et godt miljø for både intellektuel og fysisk læring i den nye dansesal, foredragssalen og undervisningslokalerne.

Vi har særligt fokus på udfordringen med at få løst føringsvejene for ventilationen i de nye tilbygninger. Det er udfordrende, fordi det eksisterende byggeri har lave rumhøjder, hvilket påvirker rumhøjden i tilbygningen. Derudover prioriterer vi at løse og optimere ventilationsanlægget i foredragssalen. Her kan sidde op til 204 personer, så af den grund er det altafgørende, at ventilationen er optimal. For os er det vigtigt, at vores løsninger sikrer og opfylder ønsker og krav for det gode og sunde indeklima.

Indgang til efterskole
Indgang til friskolen

Nemt at være sammen

For fri- og efterskolen er fællesskab og socialt nærvær i fokus. Efterskoleeleverne tilbringer det meste af skoleåret på skolens matrikel, og derfor er tilgængelighed og sammenhæng med skolens enheder vigtigt i forhold til at komme hinanden ved. Den nye gangforbindelse mellem fællesrum, spisesal, hallerne og den nye dansesal gør det muligt at skabe en bedre infrastruktur og helhed for skolen. Det gør det nemmere for skolens elever og lærere at være sammen. Muligheden for dette danner et godt grundlag for at styrke det sociale sammenhold og fællesskabet. Løsningen er brugbar og optimal, idet skolen nærmest fremstår som en lille by af liv. For os er det vigtigt at skabe nogle omgivelser som er rare at være i, samtidig med at om- og tilbygningerne skal være funktionelle, praktiske og af god gedigen kvalitet.

Alle visualiseringer lånt af Pro Arkitekter

Holdet bag

Som ingeniør på projektet står vi for projektering af bærende konstruktioner, herunder statik til KK2, VVS, energi, el samt ventilation. Derudover bidrager vi med brandrådgivning til BK2. ProArkitekter er arkitekt og har udarbejdet visualiseringerne.

OM DENNE NYHED

DEL NYHED