Projekteringsledere, en brandrådgiver og levetidsomkostninger – LB Consult fokuserer på faglig udvikling

I LB Consult prioriterer vi at udvikle faglige miljøer, hvor medarbejderne konstant bliver klogere på deres fagområde.

Konstant læring og faglig udvikling

I LB Consult støtter vi op om karriereudvikling, da vi tror på, at det er sjovere at gå på arbejde, når man udvikler sig og er med til at levere løsninger af højeste kvalitet.

Branchen er i kontinuerlig bevægelse, så derfor er vi i konstant udvikling for at følge med tiden. Vi prioriterer medarbejdernes ønsker om efteruddannelse og kurser. Det løfter det faglige niveau og kvaliteten af vores arbejde.

For nylig har fem af vores medarbejdere uddannet sig indenfor projekteringsledelse, brandcertificering eller levetidsomkostninger.

Tre skarpe projekteringsledere

Det er vigtigt, at vi er helt skarpe på de nye AB-systemer og ydelsesbeskrivelser, så vi leverer fyldestgørende projekteringsledelse til bygherrer, rådgivere og entreprenører.

For et par uger siden var projektlederne Allan West, Tim Hviid og Jens Kjær til eksamen hos Danske Byggeøkonomer og kan nu kalde sig certificerede projekteringsledere. Tim fortæller:

“Som projekteringsleder skal man overskue hele byggeprocessen, tidsplaner og økonomi og kunne sætte sig ind i de udfordringer, som potentielt kan opstå.”

Med uddannelsen styrker vi vores kompetencer inden for styring af komplekse byggeprojekter og -processer.

Fra venstre Luis Lorente Carreras, Allan West, Tim Hviid og Anders Grosen Madsen
En certificeret brandrådgiver rigere

For nyligt er bygningskonstruktør Anders Grosen Madsen blevet certificeret brandrådgiver til BK2. Anders fortæller:

”Mange bygninger bliver i dag udført med store og åbne arealer igennem flere etager, hvilket gør brandforholdene komplekse. En brandrådgiver skal derfor projektere en god brandteknisk løsning, som opfylder krav til økonomi, lovgivning og behov.”

Anders varetager, i samarbejde med vores anden brandrådgiver, en udførende og kontrollerende rolle i brandsikring – særligt med fokus på start- og sluterklæring til BK2.

Levetidsomkostninger – en økonomisk, bæredygtige vej

VVS- og energiingeniør Luis Lorente Carreras har været på kursus i levetidsomkostninger (LCC). Det er en metode til udregning af en bygnings levetidsomkostninger, hvor man har fokus på byggeriets totaløkonomi. Det resultere i økonomisk bæredygtighed, fordi det handler om at træffe valg ud fra helhedstænkning, kvalitet og vurdering af langsigtede konsekvenser af løsninger.

Luis skal senere på året på kursus i livscyklusanalyser (LCA), hvor han vil få indblik i produkters livscyklus i byggeprojekterne.

OM DENNE NYHED

DEL NYHED