Reference / Sundhed

Rigshospitalet, København

      

Fakta

Bygherre

Rigshospitalet

Arkitekt

Jytas A/S

Areal

5.300 m2

Periode

2013

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning

Referenceperson

Byggeteknisk chef Torsten Lybeck

Beskrivelse af projektet

Med JYTAS som totalentreprenør og LB Consult som ingeniør er der i 2013 etableret en tilbygning til Rigshospitalet, som 15 år frem skal rumme patienter og personale, mens hospitalet gennemgår omfattende udvidelser, omrokeringer og moderniseringer.

Opførelsen af det midlertidige hospital på seks etager var på daværende tidspunkt det højeste modulbyggeri i Norden. Byggeriet består af 108 individuelle moduler, som er lavet ca. 80 % færdige på JYTAS’ fabriksanlæg ved Aarhus og derefter samlet på byggepladsen.

LB Consult har forestået projekteringen af de statiske beregninger, energiberegninger og vvs-installationer samt bistået med koordinering og projektering af special- og særinstallationer. Bygningen rummer laboratorier, sengestuer og øvrige faciliteter.

Projektet er muliggjort i let byggeri, fordi der er udviklet en ny BS 120 modulkonstruktion. Den sætter nye standarder for, hvor højt man kan bygge med præfabrikerede moduler. Et vellykket modulbyggeri kræver stor detaljeringsgrad i projekteringen samt en omhyggelig udførelse af modulerne på fabrikken, så det udførte passer 100 % sammen, når det monteres.

Fra indgåelse af totalentreprisekontrakt til aflevering af byggeriet er der gået ca. 13 måneder. LB Consult og JYTAS er med andre ord vant til tæt og effektivt samarbejde.

Leave a Reply