Nyhed / Rørpost på DNV-Gødstrup

31. oktober 2018

Medicin og journaler suser snart rundt på DNV-Gødstrup

Hensynet til personalet, hurtigere patientforløb og bedre hygiejne er de tungtvejende årsager til, at det nye supersygehus Gødstrup bliver udstyret med et rørpostsystem for medicin.

Rørpost er en gammelkendt teknologi, men vel at mærke en teknologi, der virker. Rørpost for medicin på DNV-Gødstrup består af 160 mm rør, der sender patroner med medicin fra sygehusets centralapotek til sengeafsnittet.

Når medicinen er bestilt online fra sengeafsnittet pakker en robot på hospitalets centralapotek medicinen og afsender den med rørpost til det pågældende sengeafsnit eller ambulatorium. Denne manøvre er med til at reducere medicinforbruget, da lokale medicindepoter minimeres eller nedlægges.

Patroner i en fart

DNV-Gødstrup modtager ca. 75 stationer, hvorfra patroner med høj fart suser ud i nettet af rør mod deres bestemmelsessted. Swisslog, der står for teknologien, er ansvarlig for det komplette rørpostsystem på ca. 20 km, mens LB Consult projekterer og udfører kollisionskontrol imellem rørpost og de øvrige installationer på supersygehuset.

Selvom systemet med rørpost er kendt, er der stadig udfordringer i processen, forklarer bygningskonstruktør Anders Grosen-Madsen, der projekterer rørsystemet:

“Der er et stort koordineringsarbejde med supersygehusets rådgivere og afrapportering til de forskellige aktører i forskellige projektfaser. Rørsystemet, der indlægges over hele hospitalet, kan ikke lave skarpe knæk, for så kan patronen, der transporterer indholdet, ikke dreje med røret. Der skal derfor være en drejningsradius på 800 mm, for at patronen kan følge med rundt. Det kræver plads og stiller krav til at systemet tænkes ind fra en tidlig fase.”

 

 

Leave a Reply