Reference / Bolig og erhverv

Rye Mølle

      

Fakta

Bygherre

A. Enggaard

Arkitekt

Schmidt, Hammer og Lassen

Totalentreprenør

Pentabyg

Areal

2.834 m2

Periode

2018-2019

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning alle fag

Referenceperson

Thomas Lindegaard, Penta Byg

20 boliger i 4 blokke

Som underrådgiver til Penta Byg bistår vi med ingeniørrådgivning indenfor alle fag i opførelsen af boliger ved Rye Mølle, hvis oprindelige placering er dateret tilbage til 1500-tallet, lige i udkanten af Ry ved Gudenåen.

På stedet ligger en ældre mølle ved siden af et vandløb. Dertil hører en del ældre staldbygninger og administrationsbygninger fra forskellige perioder i en firlænget struktur. Flere nuværende bygninger er blevet eller ombygges til boliger, så områdets udtryk bevares. Enkelte bygninger nedrives, hvorefter der opføres lejligheder. Området skal i følge lokalplanen bruges til blandede boligformål samt rekreativt område og naturområde. Det karakteristiske område ved Rye Mølle Kanal bevares så vidt muligt.

På grund af nærheden til vandet står grundvandsspejlet højt og udfordrer byggeprocessen. LB Consult yder rådgivning i alle fag og leverer tegninger til byggeprocessen.

Leave a Reply