Reference / Bolig og erhverv

Rye Mølle

      

Fakta

Bygherre

A. Enggaard

Arkitekt

Schmidt, Hammer og Lassen

Totalentreprenør

 –

Areal

2.834 m2

Periode

2018-2019

Energi

BR15

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning ifm. projektforslag og bygherrerådgivning

Referenceperson

Kristoffer Sørensen, A. Enggaard

20 boliger i 4 blokke

Som underrådgiver til A. Enggaard bistår vi med ingeniørrådgivning indenfor alle fag til udarbejdelse af projektforslag, som danner grundlag for totalentreprenørens arbejde. Boligerne ved Rye Mølle, hvis oprindelige placering er dateret tilbage til 1500-tallet, ligger i udkanten af Ry ved Gudenåen.

På stedet ligger en ældre mølle ved siden af et vandløb. Dertil hører en del ældre staldbygninger og administrationsbygninger fra forskellige perioder i en firlænget struktur. Flere nuværende bygninger er blevet eller ombygges til boliger, så områdets udtryk bevares. Enkelte bygninger nedrives, hvorefter der opføres boliger. Området skal i følge lokalplanen bruges til blandede boligformål samt rekreativt område og naturområde. Det karakteristiske område ved Rye Mølle Kanal bevares så vidt muligt.

På grund af nærheden til vandet står grundvandsspejlet højt og udfordrer byggeprocessen. LB Consult yder bygherrerådgivning under hovedprojekteringen.

Leave a Reply