Skræddersyet bygherrerådgivning sikrer sælger og køber gode resultater

LB Consults personlige bygherrerådgivning skaber merværdi i forbindelse med udvikling og udførelse af Engdraget i Sorø.

I udkanten af Sorø opfører Thybo Ejendomsudvikling et nyt boligområde, som går under navnet Engdraget. Det består af 123 boliger – 94 rækkehuse og 29 villaer. Projektet har ambitioner om at skabe fremtidssikrede og bæredygtige lejeboliger. Fælles for alle boliger er, at de er A2020 energimærket og har en høj kvalitet med sundt indeklima.

LB Consult er bygherrerådgiver for projektudvikler og sælger, Thybo Ejendomsudvikling samt køber, Koncenton. Vores opgaver er derfor at varetage begge parters interesser, så vi på den måde skaber et værdsat resultat.

Illustration udarbejdet og lånt af Thybo Ejendomsudvikling

Bæredygtige ønsker og behov

Vi hjælper begge parter, når der er brug for ekspertviden og sparring. Vores høje faglighed kombineret med en dyb forståelse for begge parters ønsker og behov, resulterer i god kvalitet og høj værdi. På den måde sikrer vi et veludført projekt og en god investering.

Ønsker som bæredygtighed, klimatilpasning og biodiversitet er opfyldt i projektet. Boligerne certificeres med Svanemærket, og man anvender udelukkende FSC-mærket træ. Derudover er LAR-løsninger medtænkt i anlæggelsen af udearealerne.

I forbindelse med de bæredygtige ambitioner holder vi overordnet tilsyn, hvor vi blandt andet udarbejder kvalitetssikring til brug for svanemærkning af boligerne.

Engdraget-1
Engdraget-2

Illustrationer udarbejdet og lånt af Thybo Ejendomsudvikling

Erfaring sikrer høj kvalitet

Vi står på sidelinjen og sikrer tryghed samt vejledning igennem hele processen. Blandt andet bistår vi med projektgranskning ifm. projektforslag, myndighedsprojekt og udførelsesprojekt. Vi kommer løbende på tilsyn under udførelsen og deltager i bygherremøder. Derudover laver vi gennemsyn af projektøkonomien, mangelgennemgange samt deltager i afleveringsforretning. Med andre ord er vi sparringspartner for alle involverede i projektet.

Som erfaren rådgiver hjælper vi Thybo Ejendomsudvikling med valg af materialer og løsninger samt forudsiger problemstillinger før det er for sent. Her er det en fordel for alle parter, at vi samtidig varetager Koncentons interesser. Det sikrer høj kvalitet og opfyldelse af alle ønsker. 

Vores rådgivning giver derfor både Thybo Ejendomsudvikling og Koncenton et stort udbytte, fordi vi fra start til slut sikrer en høj kvalitet af projektet.

fakta om byggeriet

Thybo Ejendomsudvikling opfører Engdraget, der består af 11.400 kvm boligbebyggelse svarende til 123 boliger i varierende størrelser. 94 rækkehuse i enten et eller to plan og 29 villaer. Byggeriet er tæt-lavt boligbyggeri. Boligerne i Engdraget skaber øget diversitet blandt beboerne, idet indretningsbetingelser både er gode for unge, enlige, børnefamilier og seniorer.
Fælles for alle boliger er en høj kvalitet med sundt indeklima, der desuden er A2020 energimærket. Boligerne fordeles på fem byggefelter i lange formationer, som skaber et stræde mellem boligrækkerne, hvilket giver gode muligheder for udfoldelse af fællesskab. Derudover faciliterer strædet en landsbystemning, som giver grobund for et tæt naboskab. Bæredygtighed, klimatilpasning og biodiversitet er alt sammen medtænkt, da boligerne certificeres med Svanemærket, udelukkende anvender FSC-mærket træ og har LAR-løsninger på udearealerne.
Bygherre/sælger: Thybo Ejendomsudvikling Køber: Koncenton Ingeniør: Aarhus Ingeniørerne Arkitekt: Tegnestuen Arken Totalentreprenør: Thybo Huse Areal: 11.400 kvm

OM DENNE NYHED

DEL NYHED