Smedeparken, Brørup

FAKTA

Bygherre
ALFABO

Areal
3600 kvm

Periode
2020 – 2022

Energi og bæredygtighed
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning
Projekteringsledelse
IKT-ledelse
Brandrådgivning

Kontaktperson
Bent Jacobsen
ALFABO

39 familie- og seniorvenlige boliger

I Brørup ved Søndergade er 39 almene boliger opført af ALFABO. De attraktive boliger er opført som rækkehuse i 1 eller 2 plan og har alle tilhørende skure, fælles grønne områder og have, terasse eller altan.

Projektet omfatter forskellige boligtyper, som varierer fra 75-107 m2 og henvender sig til både familier og seniorer. Boligerne består af 21 stuelejligheder og 18 lejligheder på 1. sal. Stuelejlighederne har niveaufri adgang fra stisystemet, mens boligerne på 1. sal har trapper op til hver enkelt lejlighed.

Boligerne er opført som traditionelt skalmuret byggeri med bagvægge og etagedæk i beton, tagkonstruktion med træspær og med tagpapdækning. Rækkehusene har karaktergivende farver for at skabe et moderne byggeri, der skiller sig ud fra mængden. Røde sten, sorte karnapper, vinduer og døre sikrer netop dette.

LB Consults ydelser

LB Consult bistod med teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektet. Derudover står vi for projekteringsledelse, IKT-ledelse, projektering af alle ingeniørydelser, fagtilsyn samt projektopfølgelse under udførelsen. For ibrugtagningstilladelse bistod vi med kontrol og udarbejdelse af certificering vedr. bærende konstruktioner og brand.