Reference / Bolig

Søborg Hovedgade, København

      

Fakta

Bygherre

Høgh og Rousing

Arkitekt

Luplau & Poulsen Arkitekter

Totalentreprenør

Q-Construction A/S

Areal

8.400 m2

Periode

2015-2017

Sum i DKK

100 mio.

Energi

BR10

LB Consults ydelser

Ingeniørrådgivning og fagtilsyn

Referenceperson

Thomas Daugaard, Q-Construction

Markant boligkarré i Søborg

Boligkarréen er organiseret med 53 boliger i 5 etager langs Søborg Hovedgade og aftagende fra 5 til 3 etager på Niels Finsens Alle. Der er opført 7 erhvervslejemål i stueetagen for at følge resten af handelsgadens facadeudtryk.

Fra porte i de to gadefacader er der adgang til fælles gård med opgange til boligerne langs Niels Finsens Allé, cykelparkering, rekreative arealer og legeplads. Under den store fælles gård er der etableret parkeringskælder med plads til 42 biler og beboerdepoter.

De 53 boliger er fordelt med 42 stk. 3-rums boliger, 10 stk. 4-rums boliger og 1 enkelt 5-rums bolig. Boligerne er udført med indeliggende og opvarmede trappe- og elevatorrum, med adgang til 2 eller 3 boliger pr. etage. Alle boliger udføres med store altaner mod gården eller Niels Finsens Allé. De 3 boliger i den skrå tagflade får en skærmet tagterrasse.

LB Consult har ydet teknisk rådgivning (delt rådgivning) og projekteret konstruktioner, energi, VVS, ventilation og el i alle projektfaser samt udført fagtilsyn for alle fag.

Boligkomplekset skulle udfylde hele grunden, og der blev derfor bygget tæt på de eksisterende nabobygninger. Det krævede blandt andet en udførelse af borede pæle og spunsvægge for at undgå skader på nabobygningerne.

Leave a Reply